ITPP2/4512-510/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-510/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 5 czerwca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Z...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Z...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ognisko zostało powołane mocą decyzji z dnia 16 listopada 1987 r. inspektora oświaty i wychowania na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 23 lipca 1983 r. w sprawie organizacji placówek wychowania pozaszkolnego (Dz. U. Nr 7, poz.49). Ognisko należy do jednostek organizacyjnych Powiatu i nie posiada osobowości prawnej. Otrzymuje dofinansowanie z szeroko rozumianego budżetu Starostwa Powiatowego, np. dotacje, subwencje celowe. Ma także prawo do uzyskiwania dochodów z prowadzonej działalności statutowej, które to dochody obowiązkowo odprowadza do budżetu Starostwa Powiatowego. Następnie z rachunku Starostwa Powiatowego środki finansowe są przekazywane celem realizacji działalności. W dniu 5 marca 1996 r. Ognisko uzyskało NIP na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z późn. zm.). Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26-30 ustawy o VAT, a także ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, w zakresie czynności, które nie mieszczą się w art. 43 ust. 1 pkt 26-30. Ognisko nigdy nie przekroczyło kwoty obrotów, która skutkowałaby utratą prawa do zwolnienia z podatku. Nigdy, także w przeszłości, ani obecnie, nie dokonało rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ww. ustawy. Ponadto obecnie i w przeszłości, Ognisko nie dokonało zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku od towarów i usług, ani nie składało deklaracji dla potrzeb tego podatku. Skutkiem tego Ognisko jest podatnikiem zwolnionym od podatku i nie występuje w ewidencji Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT zobowiązany do rozliczania podatku należnego oraz do korzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie za art. 86 ustawy o VAT z 2004 r. Ognisko nigdy nie dokonywało odliczenia podatku naliczonego. Z Samorządu Województwa Ognisko dostało w 2014 r. dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację projektu pn. „Z...”. Nabyty sprzęt jest wykorzystywany w ramach działalności, która dodatkowo jest zwolniona przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. l pkt 26-30 ustawy i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Reasumując Ognisko:

  1. wykonuje czynności jako podatnik zwolniony podmiotowo od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT,
  2. wykonuje czynności zakupionym sprzętem w ramach opisanego programu, jako czynności zwolnione przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-30,
  3. nie odprowadza podatku należnego,
  4. nie odlicza podatku naliczonego od podatku należnego,
  5. nie składa deklaracji VAT.
W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Ognisko ma możliwość odzyskania podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym a realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. Ognisko nie może także odzyskać podatku, gdyż uzyskane środki nie są tymi, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IPPP1/4512-963/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-591/15/MZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.