IBPP3/4512-157/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „......”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 20 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „......” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 maja 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 maja 2016 r. znak: IBPP3/4512-157/16/MD

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto C. (Wnioskodawca/Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie stroną umowy o dofinansowanie projektu „.....” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A. na lata 2014-2020, konkurs nr xxxx/15. Termin końcowy złożenia wniosku – 31 marca 2016 r.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji 11 placówek oświatowych w celu uzyskania znacznej poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego.

Tutejszy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przystąpił w roku 2013 do realizacji Programu termomodernizacji placówek oświatowych. Program obejmuje kompleksową termomodernizację 10 obiektów szkolnych tj. SP., SP., SP., SP., SP z pływalnią 5 SP., SP., SP., SP., Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych. oraz budynek Bursy Miejskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr aaa.XXI.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2031 przewiduje realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w latach 2013-2018. Faktycznie wykonywanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych rozpoczęto w roku 2015. Są to dwa obiekty budynek Szkoły Podstawowej Nr. oraz budynek Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych.Roboty budowlane na tych obiektach zakończone zostaną we wrześniu 2016 roku. W roku bieżącym Gmina rozpocznie także termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Szkoły Podstawowej.

W zakres termomodernizacji wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w stopniu różnym w zależności od obiektu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynków, wymianą instalacji CO. wraz z grzejnikami, wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych. W dwóch obiektach dodatkowo zaprojektowano zmianę sposobu ogrzewania ,a w budynku Bursy Miejskiej wykorzystanie instalacji solarnej do podgrzewania wody.

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. – wymiana stolarki drzwiowej, pojedynczej stolarki okiennej, docieplenie stropodachów styropapą gr. 16 cm lub wełną mineralną granulowaną gr. 19 cm, stropu pod strychem wełną mineralną gr. 16 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Ciepło do celów CO. dostarczane jest do budynku z istniejącego węzła wymiennikowego zasilanego z sieci F. Zakres robót w zakresie centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 2. Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. – wymiana stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w piwnicach, docieplenie stropodachów styropapą gr. 16 cm wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Ciepło do celów CO. dostarczane jest do budynku z istniejącego węzła wymiennikowego zasilanego z sieci F. Zakres robót dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji co wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 3. Budynek Szkoły Podstawowej. wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów styropapą gr. 16 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Ciepło do celów CO. dostarczane jest z istniejącego węzła wymiennikowego znajdującego się piwnicy budynku zasilanego z sieci F. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji co wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji cieplej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 4. Budynek Szkoły Podstawowej– częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów styropapą gr. 16 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji - malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Po termomodernizacji nastąpi w budynku zmiana źródła ciepła poprzez budowę przyłącza CO. z sieci F. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 5. Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. – uzupełniająca wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną gr. 11 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Ogrzewanie budynku z istniejącego rozdzielacza w węźle cieplnym. Ciepło sieciowe z sieci F. Budynek basenu ogrzewany poprzez węzeł wymiennikowy w budynku. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 6. Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum . – uzupełniająca wymiana stolarki okiennej (4 szt.), wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej styropapą gr. 16 cm, pozostałe stropodachy szkoły docieplone, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji - malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Źródłem ciepła na cele CO. dla budynku jest sieć; wysokoparametrowa F. wraz z węzłem cieplnym usytuowanym w piwnicy. Źródłem ciepłej wody jest kotłownia gazowa. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 7. Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum. – wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną gr. 16 cm, częściowo płytą warstwową gr. 16 cm, wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach. Źródłem ciepła dla budynku jest sieć wysokoparametrowa wraz z węzłem cieplnym usytuowanym w piwnicy. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania To remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 8. Budynek Szkoły Podstawowej Gimnazjum – uzupełniająca wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu styropapą gr. 16 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, Źródłem ciepła na cele CO. dla budynku jest obecnie kotłownia olejowa, dla ciepłej wody użytkowej podgrzewacze elektryczne. Nastąpi zmiana źródła ciepła na gaz, zaprojektowano kotłownię gazową. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji cieplej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 9. Budynek Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych – uzupełniająca wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu wełną mineralną granulowaną gr. 19cm, wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji – malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Źródłem ciepła na cele CO. dla budynku jest sieć FORTUM wraz z węzłem cieplnym usytuowanym w piwnicy. Zakres robót dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Nastąpi zmiana węzła cieplnego z jednofunkcyjnego na dwufunkcyjny wyposażony w elementy automatyki i pomiarów, z którego dostarczana będzie woda na potrzeby cwu. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 10. Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum– częściowa uzupełniająca wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów wełna mineralna granulowana gr. 19 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji - malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana Instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku. Ciepło dla budynku dostarczane jest z wymiennikowni znajdującej się w piwnicy budynku. Zakres robót dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.
 11. Budynek Bursy Miejskiej– wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu styropapą gr. 16 cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych. Wykonanie dodatkowych prac na elewacji-malowanie poręczy, barierek oraz wszystkich elementów stalowych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej na podtynkową, remont wszystkich wejść do budynku, wymiana krat w oknach, montaż nazwy placówki. Źródłem ciepła na cele CO. dla budynku jest sieć F. wraz z węzłem cieplnym usytuowanym w piwnicy. Zakres robót w dotyczący centralnego ogrzewania to remont wewnętrznej instalacji CO. wraz z grzejnikami. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Produkcję cieplej wody użytkowej w budynku wspomagać będzie instalacja systemu solarnego na dachu budynku. W zakresie instalacji elektrycznej przewidziana została wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych.

Szkoły osiągają dochody z następujących tytułów:

 1. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych– prowadzi odpłatny wynajem sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, sal lekcyjnych, placu manewrowego, sklepiku, dochody z zamieszczenia baneru reklamowego na ogrodzeniu, z wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny oraz posiada 1 automat kawowy.
 2. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.– osiąga dochody z wynajmu 2 sal gimnastycznych, 2 automatów z kanapkami oraz wynajmu sali korekcyjnej.
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi. – prowadzi odpłatny wynajem sali gimnastycznej, sali do zajęć tanecznych oraz posiada automat z kanapkami.
 4. Szkoła Podstawowa. – osiąga dochody z wynajmu sali gimnastyczne, lekcyjnej, świetlicy, powierzchni pod sklepik.
 5. Szkoła Podstawowa. – osiąga dochody z wynajmu sali gimnastycznej.
 6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi odpłatny wynajem sali gimnastycznej, basenu oraz powierzchni pod sklepik szkolny.
 7. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum– osiąga dochody z wynajmu 3 sal gimnastycznych sali lekcyjnej na naukę języka angielskiego posiada również 2 automaty z kanapkami.
 8. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum. – prowadzi odpłatny wynajem sali gimnastycznej, boisk sportowych i sklepiku szkolnego.
 9. Szkoły Podstawowej Gimnazjum– prowadzi odpłatny wynajem korytarza szkolnego, sklepiku oraz uzyskuje dochody z zamieszczenia baneru reklamowego na ogrodzeniu.
 10. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum. – posiada dochody z wynajmu 2 sal gimnastycznych, terenu przyszkolnego pod działalność gospodarczą 2 sklepików szkolnych.

Powyższe szkoły jako jednostki budżetowe swoje dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług korzystają one ze zwolnień przedmiotowych tj. ze zwolnień o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz pkt 24 ustawy o VAT, a także ze zwolnień podmiotowych o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast Bursa Miejska jest placówką oświatową, która realizuje cele i zadania w systemie oświaty, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie ze Statutem Bursy Miejskiej w okresie ferii oraz inne dni wolne od nauki, Bursa może kwaterować osoby i grupy zorganizowane na zasadach ustalonych odpłatności. Również w miarę posiadania wolnych miejsc Bursa Miejska może kwaterować osoby i grupy zorganizowane w ciągu roku szkolnego w warunkach respektujących i niekolidujących z działalnością placówki. Bursa Miejska może świadczyć także usługi w zakresie wyżywienia na zasadach ustalonych odpłatności. W związku z powyższym Bursa Miejska prowadzi działalność opodatkowaną, która dotyczy usług zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu pokoi, dzierżawy miejsc pod garaże, lokali na działalność gospodarczą powierzchni pod reklamę. Zwolnieniem przedmiotowym objęte są usługi zakwaterowania i wyżywienia w bursach świadczone na rzecz wychowanków, wyżywienie świadczone przez stołówkę dla pracowników pedagogicznych oraz świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Odpłatności za ww. usługi zostały wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Bursy. Bursa Miejska prowadzi wynajmy pokoi krótkotrwałe 1, 2 lub kilkudniowe. ale kwaterowane są również osoby na pobyt dłuższy. Wpływy z tych wynajmów stanowią dochody własne placówki. Bursa Miejska uzyskuje również dochody budżetowe z tytułu wynajmu 2 lokali mieszkalnych, dzierżawy miejsc pod garaże. lokali na działalność gospodarczą, powierzchni na reklamę. Uzyskane dochody z tej działalności odprowadzane są do budżetu Miasta.

Bursa Miejska jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT.

W skład Bursy Miejskiej wchodzi 5 budynków Bursa Miejska., Bursa Miejska., Bursa Miejska., Bursa Miejska., Bursa Miejska.

Zakresem remontów objęty będzie tylko budynek Bursy Miejskiej.

Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę.

Budynki będące przedmiotem remontu są oddane szkołom i Bursie Miejskiej w trwały zarząd i nie znajdują się w księgach rachunkowych Gminy. Są ujęte w ewidencji środków trwałych tych jednostek.

Wszystkie Szkoły Podstawowe objęte projektem nie są zarejestrowanymi, odrębnymi od Gminy podatnikami VAT czynnymi. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych jest zarejestrowanym, odrębnym od Gminy podatnikiem VAT czynnym.

Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Szkoły Podstawowe, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych oraz Bursę Miejską i nie wykazuje w swoich deklaracjach VAT-7 obrotów tych szkół i Bursy.

Gmina nie dokonała jeszcze „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Do momentu centralizacji rozliczeń nie będzie rozliczać podatku należnego i naliczonego powstałego w wyniku działań realizowanych przez jednostki budżetowe objęte projektem.

Po nazwą „.......” realizowana jest termomodernizacja 11 obiektów oświatowych. Prace w dwóch obiektach tj. w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych oraz budynku Szkoły Podstawowej. rozpoczęto w 2015 roku.

Termin ukończenia prac w tych budynkach to 30 września 2016 r. W roku bieżącym rozpoczną się prace budowlane w dwóch następnych obiektach tj. Szkole Podstawowej. oraz Szkole Podstawowej.

Projekt dotyczący termomodernizacji 11 obiektów szkolnych został zgłoszony do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A. na lata 2014-2020 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Po uzyskaniu zapewnienia o dofinansowaniu zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ustalony zostanie szczegółowy harmonogram realizacji termomodernizacji pozostałych budynków. Planuje się zakończyć program w roku 2018.

Gmina do czasu centralizacji nie wykorzystuje obiektów objętych projektem do swoich czynności opodatkowanych.

Gmina nie wykorzystuje majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu pn. „........” do wykonywania działalności gospodarczej, która wiązałaby się ze świadczeniem czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Zakres wykorzystania obiektów będących przedmiotem wniosku do wykonywania czynności opodatkowanych VAT:

Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.:

a.Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 14,62% powierzchni obiektu.

c,d. Okres wynajmu od 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2017 r. – dwa razy w tygodniu po 4 godziny – umowa długoterminowa (3 lata).

Okres wynajmu 2 wrzesień 2015 r. – 22 czerwca 2016 r. – dwa razy w tygodniu po 2 godziny – umowa na 10 miesięcy.

Okres wynajmu 7 wrzesień 2015 r. – 30 czerwca 2016 r. – poniedziałki 3 godziny – umowa krótkoterminowa.

Okres wynajmu 2 października 2015 r. – 17 czerwca 2016 r. – piątki 2,5 godziny – umowa na 9 miesięcy.

Okres wynajmu 14 października 2015 r. – 17 czerwca 2016 r. – od poniedziałku do piątku po 6 godz. dziennie – umowa na 9 miesięcy.

Ponadto umowy krótkoterminowe jednomiesięczne i jednodniowe w ilości 7 sztuk – 2 godziny raz w tygodniu.

e.Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 50 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.:

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia

b. Przedmiotem najmu jest 18,60% powierzchni obiektu.

c,d. Sala gimnastyczna okres wynajmu 6 października 2015 r. – 15 czerwca 2016 r. – średnio po 8 godziny tygodniowo – umowa na 9 miesięcy.

Sala taneczna okres wynajmu 5 października 2015 r. – 20 czerwca 2016 r. – średnio 12 godziny tygodniowo – umowa na 9 miesięcy.

Automat – rozliczenie miesięczne, umowa 1 października 2015 r. – 24 czerwca 2016 r. –umowa na 9 miesięcy.

Mieszkanie służbowe – umowa długoterminowa.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 11 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej:

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 8,45% powierzchni obiektu.

c,d. Sala gimnastyczna – w roku szkolnym 11 godz. tygodniowo w godzinach popołudniowych.

Sala lekcyjna – w roku szkolnym 1 raz tygodniowo do południa.

Salka specjalistyczna – w roku szkolnym 2 godz. tygodniowo do południa.

Świetlica szkolna – 1 raz w roku około 3,5 godziny.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 17 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej:

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia

b. Przedmiotem najmu jest 2,00% powierzchni obiektu.

c,d. Sala gimnastyczna (203 m2) – w roku szkolnym średnio 8 dni w miesiącu.

Salka specjalistyczna (67 m2) – w roku szkolnym średnio 12 dni w miesiącu po 1,5 godziny.

Sklepik szkolny (6 m2) – cały rok szkolny.

Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 7 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 11,24% powierzchni obiektu.

c,d. Sklepik na pływalni pon. – piątek 8.00-19.00 – cały rok szkolny.

Sklepik szkolny pon. – piątek 8.00 – 15.00 – cały rok szkolny.

Pływalnia pon. – piątek 15.15 – 21.30, sob. 8.00 – 15.00 – cały rok szkolny.

Duża sala gimnastyczna pon. – piątek 17.30 – 21.30, sobota 11.30 – 13.00 – cały rokszkolny.

Średnia sala gimnastyczna wtorek, czwartek 19.00 – 20.00 – cały rok szkolny.

Gabinet medyczny – umowa użyczenia 15 – cały rok szkolny.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 242 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum

Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

a.Przedmiotem najmu jest 5,16% powierzchni obiektu.

Przedmiotem najmu jest 5,16% powierzchni obiektu.

c,d. Sale gimnastyczne średnio 2 godziny od 4 do 8 razy w miesiącu – cały rok szkolny.

2 automaty z kanapkami – cały rok szkolny.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 11 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 9,72% powierzchni obiektu.

c,d. Sala gimnastyczna od września do maja – 5 godzin tygodniowa – umowa okresowa Zastępcza sala gimnastyczna od września do czerwca – 3 godziny tygodniowo – umowa okresowa

Sklepik szkolny – 5 godzin dziennie – cały rok szkolny.

Dwa mieszkania służbowe – umowy długoterminowe.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 52 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej Gimnazjum:

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 12% powierzchni obiektu.

c,d. Szkoła wynajmuje pomieszczenia od września do czerwca na okres roku szkolnego:

Sklepik szkolny 7 godz. dziennie. Korytarz 1 godz. tygodniowo.

Sala gimnastyczna (wynajem bezpłatny za zgodą Prezydenta) 6 godz. tygodniowo,

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 10 tys. zł rocznie.

Budynek Szkoły Podstawowej Gimnazjum:

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b. Przedmiotem najmu jest 13,00% powierzchni obiektu.

c,d. Szkoła wynajmuje pomieszczenia od września do czerwca na okres roku szkolnego:

Sala gimnastyczna i mała sala gimnastyczna – średnio razem ok. 12 godzin miesięcznie.

2 sklepiki szkolne.

Umowy najmu są okresowe nie dłuższe niż 1 rok.

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 29 tys. zł rocznie.

Budynek Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych

a. Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia

b. Przedmiotem najmu jest 15,00% powierzchni obiektu.

c,d. Pomieszczenie na gabinet stomatologiczny o pow. 32,2 m2 – umowa długoterminowa, czynny kilka godzin dziennie w zależności od pacjentów.

Pomieszczenie na bufet o powierzchni 47,10 m2 – umowa długoterminowa, czynny w dni robocze od godz. 9,00 do 14,00.

Powierzchnia na kawiarkę (1 m2) – umowa długoterminowa, całodobowa – 180 m2 Terenu na plac manewrowy (180 m2) – umowa długoterminowa, 16 godzin miesięcznie.

ZSSB wynajmuje również klasy i salę gimnastyczną. Są to umowy okresowe. Powierzchnia wynajmowanych sal dydaktycznych wynosi ok. 108 m2, a sali gimnastycznej 300,16 m2

e. Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 50 tys. zł rocznie.

Budynek Bursy Miejskiej

a.Przedmiotem najmu są niektóre pomieszczenia.

b.Przedmiotem najmu jest 3,15% powierzchni obiektu.

c,d. Bursa Miejska prowadzi wynajmy pokoi krótkotrwałe, 1, 2 lub kilku dniowe, ale kwaterowane są również osoby na pobyt dłuższy. Wpływy z tych wynajmów stanowią dochody własne placówki. Bursa Miejska uzyskuje również dochody budżetowe z tytułu wynajmu 2 lokali mieszkalnych, dzierżawy miejsc pod garaże, lokali na działalność gospodarczą, powierzchni na reklamę. Umowy najmu są długoterminowe,

e.Przewidywane zyski z tytułu najmu obiektów ok. 14,5 tys. zł rocznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „......”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14), w związku, iż majątek zmodernizowany w ramach projektu będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Gmina będzie mogła dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „.......”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Natomiast, w zakresie realizacji zadań własnych (działalności publicznoprawnej) Gmina nie jest uznawana za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 ww. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W tym miejscu zauważyć należy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania tj. do 1 stycznia 2017 r., nie będzie kwestionowany.

Ponadto zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania zasady neutralności – korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5-letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe. Sporządzenie korekt musi obejmować w szczególności skorygowanie wysokości deklarowanego obrotu, m.in. przez uwzględnienie obrotów jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych z VAT oraz zastosowanie w odliczeniach podatku naliczonego zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „......

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie stroną umowy o dofinansowanie projektu pn. „.....” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A. na lata 2014-2020. W 2013 roku rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego polegającym na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji 11 placówek oświatowych w celu uzyskania znacznej poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego. Zakończenie projektu planowane jest w 2018 r. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę. Wnioskodawca budynki będące przedmiotem remontu oddał szkołom i Bursie Miejskiej w trwały zarząd, przedmiotowe budynki nie znajdują się w księgach rachunkowych Gminy. Są ujęte w ewidencji środków trwałych tych jednostek.

Podkreślić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak już nadmieniano wcześniej, zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca do czasu centralizacji nie będzie wykorzystywać obiektów objętych projektem do swoich czynności opodatkowanych. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca nie wykorzystuje on majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu do wykonywania działalności gospodarczej, która wiązałaby się ze świadczeniem czynności opodatkowanych po stronie Wnioskodawcy. Do momentu centralizacji rozliczeń Wnioskodawca nie będzie rozliczać podatku należnego i naliczonego powstałego w wyniku działań realizowanych przez jednostki budżetowe objęte projektem.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług w celu modernizacji 11 obiektów użyteczności publicznej ze względu na brak związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji w związku z tym, że Wnioskodawca do czasu centralizacji nie wykorzystuje obiektów objętych projektem do swoich czynności opodatkowanych, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

Jednak prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu będzie przysługiwało – od momentu, kiedy Wnioskodawca dokona zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że Gminie – po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi – będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu, wynikającą z faktur, jednak jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Prawo do odliczenia części podatku naliczonego będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy – po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi – stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „....”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zaznaczyć jednak należy, że po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu, ale jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą związane ze sprzedażą opodatkowaną – tylko w zakresie w jakim obiekty faktycznie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Natomiast prawo to nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim towary i usługi zakupione w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a,43-300 Bielsko-Biała.