0114-KDIP1-1.4012.708.2018.1.KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną, nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie, podpisując umowę o przyznanie pomocy. Stowarzyszenie w ramach umowy będzie realizować operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Stowarzyszenie będzie realizować operację pn. „...”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez wykonanie aplikacji mobilnej ... poprzez realizację następujących wskaźników: liczba szkoleń -1 szt. oraz liczba wydarzeń/imprez -1 szt.

W ramach operacji Stowarzyszenie planuje wykonanie aplikacji mobilnej oraz spotkania informacyjno - promocyjnego.

Przeznaczenie aplikacji mobilnej: wsparcie szeregu działań marketingowych regionu obejmującego obszar działania Stowarzyszenia (jego walory turystyczne, produkty i kuchnię regionalną itp.), informowanie o obiektach turystycznych znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia poprzez stworzenie bazy obiektów turystycznych, wspartej mapą lokalizacyjną obiektów, rozpowszechnianie informacji związanych z działaniami Stowarzyszenia w zakresie środków unijnych (szkolenia, informacje o naborach itp.) oraz reklamowanie imprez regionalnych.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 (1 dzień/6h).

W spotkaniu informacyjno-promocyjnym weźmie udział około 100 osób. Wszyscy mieszkańcy Stowarzyszenia (LGD) oraz turyści odwiedzający teren LGD będą mogli na miejscu zapoznać się z aplikacją mobilną.

Aplikacja mobilna obejmie obszar działania Stowarzyszenia. W celu zrealizowania operacji polegającej na wykonaniu aplikacji mobilnej planuje się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczącej aplikacji mobilnej marki lokalnej (...) Nie będzie prowadzonej rekrutacji na w/w spotkanie. Spotkanie informacyjno-promocyjne będzie otwarte, bezpłatne. Zaproszenie na spotkanie zostanie umieszczone na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia.

Podczas spotkania informacyjno-promocyjnego dotyczącego aplikacji mobilnej marki lokalnej (...) zaplanowano nagranie materiału filmowego. Usługa obejmuje: operatora wraz z niezbędnym osprzętowaniem filmowym, wykonanie ujęć filmowych, wykonanie rozmów ze wskazanymi osobami, montaż materiału filmowego, umieszczenie materiału filmowego na stronie internetowej, udźwiękowienie materiału filmowego, nałożenia adekwatnej grafiki na materiał filmowy, nagranie i przekazanie płyty DVD z materiałem filmowym. Zadanie zostanie zlecone na zewnątrz. Długość materiału filmowego: 3-8 minut.

Podczas spotkania informacyjno-promocyjnego dotyczącego aplikacji mobilnej marki lokalnej (...) zaplanowano catering dla około 100 osób z obszaru Stowarzyszenia w postaci 1 przerwy kawowej (kawa/herbata, napoje, ciastka) oraz obiadu dwudaniowego. Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi około 6 godzin zegarowych. Biorąc pod uwagę czas trwania, specyfikę oraz charakter spotkania, koniecznym i niezbędnym elementem jest zapewnienie uczestnikom wyżywienia w postaci 1 przerwy kawowej oraz dwudaniowego obiadu. Usługa zostanie zlecona na zewnątrz.

Planuje się opracowanie i skład graficzny oraz druk ulotki informacyjno- promocyjnej dotyczącej aplikacji mobilnej marki lokalnej (...) w formacie A4/2, kolor 4+4 w celu upowszechniania informacji o aplikacji mobilnej (5 500,00 sztuk).

Program spotkania informacyjno-promocyjnego:

10:00 -10:10 - przywitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia,

10:10 -10:30 - przemówienia gości,

10:30 -11:00 - zaprezentowanie marki lokalnej (...),

11:00 -14:00 - szkolenie na temat aplikacji mobilnej,

14:00 -14:30 - przerwa obiadowa,

14:30 -16:00 - cd szkolenia na temat aplikacji mobilnej.

W wyniku realizacji operacji polegającej na realizacji dwóch zadań, tj. wykonanie aplikacji mobilnej promujących LGD w oparciu o markę lokalną (...) oraz zorganizowanie spotkania informacyjno-promocyjnego dotyczącego aplikacji mobilnej marki lokalnej (...).

Operacja pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

 • zapoznanie mieszkańców LGD i turystów z różnorodną, bogatą i ciekawą ofertą turystyczno-edukacyjną,
 • wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców LGD opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych,
 • zbudowanie pozytywnego wizerunku, opartego na tradycji, autentyczności i zrównoważonym rozwoju,
 • wzrost zainteresowania obszarem LGD, jego produktami i usługami lokalnymi, a także atrakcjami turystycznymi, unikalnymi w skali krajowej,
 • zaktywizowanie społeczności lokalnej w kierunku promocji spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej.

Aplikacja musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 • musi być wykonana w technologii, która umożliwia samodzielną, bezproblemową aktualizację treści aplikacji nawet przez niewykwalifikowanego pracownika,
 • użytkownik aplikacji (odbiorca) musi otrzymać natychmiastowy dostęp (w czasie rzeczywistym) do zaktualizowanych informacji, bez konieczności pobierania jakichkolwiek aktualizacji,
 • nawigacja w aplikacji musi być intuicyjna, wszystkie przyciski muszą być nazwane jednoznacznie i być zaopatrzone w czytelne piktogramy,
 • aplikacja musi posiadać narzędzie umożliwiające rejestrację użytkowników i umożliwiać im zgłaszanie obiektów turystycznych to bazy turystycznej poprzez specjalny formularz.

Specyfikacja techniczna:

 • Technologia wykonania: webowa. Aplikacja webowa jest instalowana na serwerze, podobnie jak strona internetowa, a prezentowane treści są pobierane z serwera. Aplikacja webowa nie wymaga przeprowadzania jakiejkolwiek instalacji na smartfonie użytkownika, a wszelkie zmiany wprowadzone w treściach aplikacji przez administratora są od razu widoczne przez użytkowników. Do jej poprawnego działania wymagany jest dostęp do internetu,
 • Aplikacja webowa jest pobierana przez użytkowników w standardowym formacie.apk z dedykowanego sklepu z aplikacjami,
 • Zarządzanie aplikacją odbywa się poprzez panel administracyjny dostępny online poprzez przeglądarkę Internetową (system CMS),
 • Wprowadzanie treści, tworzenie nowych stron i podstron jest bardzo proste i nie wymaga jakiejkolwiek specjalistycznej wiedzy,
 • Dodatkowym atutem takiej aplikacji jest możliwość jej integracji ze stroną internetową, dzięki czemu informacje, które mają być wyświetlane jednocześnie na stronie www oraz w aplikacji, administrator wprowadza tylko raz,
 • Aplikacja zostanie zaprogramowana na platformę Android,
 • Aplikacja będzie stanowiła system otwarty, co umożliwia jej rozbudowę w przyszłości.

Moduły funkcjonalne aplikacji:

 1. System CMS do samodzielnego zarządzania treściami aplikacji, z dostępem przez dowolną przeglądarkę internetową.
  Dzięki niemu w prosty sposób można:
  • dodawać treści, zdjęcia i pliki do pobrania do zakładek informacyjnych,
  • tworzyć dodatkowe podstrony,
  • czasowo ukrywać strony/podstrony,
  • dodawać/usuwać/aktualizować treści w bazie turystycznej,
  • dodawać/usuwać/korygować znaczniki i opisy na mapie turystycznej,
  • dodawać/usuwać/aktualizować wpisy, zdjęcia i pliki do pobrania w zakładce „wydarzenia”,
  • obsługiwać wszystkie inne moduły, które zawiera aplikacja,
 2. Ekran powitalny będzie zawierał indywidualnie zaprojektowaną szatę graficzną, logo Stowarzyszenia oraz inne wymagane logotypy, interaktywne kafelki z linkami do poszczególnych zakładek.
 3. Zakładki:
  • Region. Zwykła strona informacyjna. Może zawierać tekst, zdjęcia i pliki do pobrania. Możliwość
  • Wydarzenia. Strona zawierająca listę tzw. zajawek (zajawka zawiera tytuł wpisu, zdjęcie, tekst skrócony), a kliknięcie w zajawkę będzie otwierało okno z treścią pełną. Z wydarzeniami może być powiązany moduł interaktywnego kalendarza, w którym kolorem będą zaznaczone dni, w których występują wydarzenia.
  • Baza turystyczna. Zakładka zawierająca listę wszystkich obiektów znajdujących się w bazie (każdy obiekt na liście to tzw. wpis podstawowy zawierający: nazwę obiektu, zdjęcie oraz kategorię obiektu). Kliknięcie w wybrany obiekt (wpis podstawowy) otwiera okno zawierające szczegółowe informacje o obiekcie/miejscu.
  • Kategorie obiektów: to zakładka zintegrowana z „bazą turystyczną”, zawierająca listę kategorii obiektów (muzea, hotele, agroturystyka, gastronomia, kościoły itd.). Wybór kategorii wyświetli listę obiektów, które do niej należą.
  • Mapa regionu. To mapa z zaznaczonymi obiektami turystycznymi regionu. Czytelna legenda znaczników identyfikujących kategorie obiektów. Kliknięcie w znacznik obiektu na mapie otwiera okno informacyjne tego obiektu. Samodzielna obsługa obiektów na mapie z poziomu systemu CMS.
  • Rejestracja użytkowników. Dzięki rejestracji użytkownik ma możliwość zgłaszania nowych obiektów do „bazy turystycznej”.
  • Zgłoś obiekt. Po zalogowaniu, użytkownik może zgłosić nowy obiekt do „bazy turystycznej” poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia, administrator dopisuje obiekt do bazy turystycznej oraz mapy regionu.

 • Kontakt. Zwykła zakładka tekstowa, zawierająca dane teleadresowe Stowarzyszenia,
 • Moduł społecznościowy. Umożliwia samodzielne umieszczanie logotypów oraz linków do profili w mediach społecznościowych,
 • Wyszukiwarka. Działa w obrębie aplikacji.

Etapy prac:

 1. Wykonanie projektu graficznego aplikacji. Zostaną zaprezentowane 2 warianty. Każdy wariant będzie zawierał projekty wszystkich zakładek aplikacji.
 2. Programowanie wszystkich modułów funkcjonalnych wymienionych w rubryce „Moduły funkcjonalne aplikacji”.
 3. Uzupełnienie o treści zakładek informacyjnych: „Region”, „Kontakt”.
 4. Uzupełnienie zakładki „Baza turystyczna” w zakresie wpisów podstawowych (nazwa obiektu, adres, dane kontaktowe), czyli utworzenie listy obiektów. Szacunkowa ilość wpisów: ok. 300.
 5. Ręczne formatowanie wszystkich wpisów (ujednolicenie) ze względu na możliwość różnorodnych formatów dostarczanych informacji pochodzących z różnych źródeł (DOC, XLS, PDF itp).
 6. Ręczne uzupełnienie bazy o wpisy podstawowe.
 7. Utworzenie 30 kategorii obiektów wyświetlanych w zakładce „Kategorie obiektów”.
 8. Testowanie aplikacji.
 9. Instalacja aplikacji na serwerze Stowarzyszenia oraz integracja ze stroną internetową.
 10. Testowanie aplikacji, wprowadzenie poprawek w systemie.
 11. Instalacja aplikacji w sklepie .....
 12. Szkolenie z obsługi systemu CMS w siedzibie Stowarzyszenia.
 13. Wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej możliwości aplikacji oraz instrukcję obsługi.

Stowarzyszenie chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej operacji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie. Musi jednak wykazać, iż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Dokonane zakupy w celu realizacji ww. operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji Stowarzyszenie będzie realizowało nieodpłatną działalność statutową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur, gdyż nabywane usługi i towary nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną, nie jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie na realizacje zadania pn. „...” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach projektu Stowarzyszenie planuje stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie wsparciem dla szeregu działań marketingowych regionu obejmującego obszar działania Stowarzyszenia (jego walory turystyczne, produkty i kuchnię regionalną itp.), będzie informowała o obiektach turystycznych znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia poprzez stworzenie bazy obiektów turystycznych, wspartej mapą lokalizacyjną obiektów, rozpowszechniała informacje związane z działaniami Stowarzyszenia w zakresie środków unijnych (szkolenia, informacje o naborach itp.) oraz reklamowała imprezy regionalne.

Stowarzyszenie zorganizuje w ramach zadania w listopadzie 2018 r. spotkanie informacyjno – promocyjne, podczas którego zaplanowano nagranie materiału filmowego o dł. 3-8 minut, szkolenie na temat aplikacji mobilnej, zapewniono catering, odbędą się przemówienia gości, zaprezentowana zostanie marka lokalna (...).

Efektem realizowanego projektu będzie zapoznanie mieszkańców i turystów z różnorodną, bogatą i ciekawą ofertą turystyczno-edukacyjną, wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych, zbudowanie pozytywnego wizerunku, opartego na tradycji, autentyczności i zrównoważonym rozwoju, wzrost zainteresowania obszarem LGD, jego produktami i usługami lokalnymi, a także atrakcjami turystycznymi, unikalnymi w skali krajowej, oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej w kierunku promocji spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca – jak wskazał we wniosku – nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji zadania Stowarzyszenie będzie realizowało swoją nieodpłatną działalność statutową.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powyższym, należy uznać, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania pn.: „...”. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że pojęcie „koszty kwalifikowalne” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.