U.S.V-443/9/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.4. "Doskonalenie i nabywanie kompetencji zawodowych bezpieczną życiową szansą".

U.S.V-443/9/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek naliczony
  2. program pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r. (data wpływu 7.03.2006 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Jednostkę w powyższym wniosku jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 7.03.2006 r. Jednostka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Wniosek dotyczy sprawy w której nie toczy się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Jednostka jest w trakcie przygotowania wniosku dotyczącego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.4. "Doskonalenie i nabywanie kompetencji zawodowych bezpieczną życiową szansą". Umowa o realizację ww. projektu zawarta będzie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, a projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działań związanych z ww. projektem Jednostka będzie dokonywać zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupy te nie będą jednak związane z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług, bowiem Jednostka nie będzie w ramach projektu dokonywać sprzedaży opodatkowanej.

Powyższym wnioskiem Jednostka zwróciła się z pytaniem czy przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) od zakupów dokonywanych w ramach realizacji ww. projektu. W złożonym wniosku Jednostka prezentuje stanowisko, iż nie przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zakupy nie wiążą się ze sprzedażą opodatkowaną.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego prezentowane przez Jednostkę stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W związku z tym, iż nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Jednostce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.