1438/443/139-99/05/AP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego w związku z kosztami modernizacji budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności agroturystycznej.

1438/443/139-99/05/AP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. miejsce wykonywania działalności
  2. modernizacja
  3. obniżenie podatku należnego
  4. program pomocowy (SAPARD)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej możliwości odliczania podatku naliczonego w związku z kosztami modernizacji budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności agroturystycznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Strona przeprowadza modernizację budynku, którego jest właścicielem, w celu przystosowania go do działalności agroturystycznej. Zdaniem Strony nie może ona odliczyć podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących w/w modernizacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Należy więc stwierdzić, że prawo odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatniczce w związku z nabyciem wszelkich towarów czy usług, jeśli zostaną one wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeprowadzana przez Stronę inwestycja ma na celu przystosowanie budynku dla potrzeb działalności agroturystycznej, jest zatem związana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w/w podatkiem.

Wobec powyższego Stronie zgodnie z art. 86 w/w ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów modernizacji budynku, skoro budynek ten jest przeznaczony do wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jaką jest działalność agroturystyczna. Strona zatem nie może zaliczyć podatku naliczonego związanego z modernizacją budynku do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.