Produkty | Interpretacje podatkowe

Produkty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu kontrahentowi (hurtowni lub aptece) produktów dodatkowych, których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.
Fragment:
Sprzedawane w zestawie promocyjnym produkty mogą być zbywane odrębnie, a połączenie ich w zestaw ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży produktu głównego. W szczególności, częste mogą być sytuacje, w których Wnioskodawca nabywa produkty dodatkowe, tylko w celu ich dołączenia do produktu głównego. W przyszłości mogą wystąpić również sytuacje, w których dołączane do zestawu/łączone w zestawy będą towary produkowane przez Wnioskodawcę. Towary wchodzące w skład zestawu mogą być opodatkowane tą samą lub różnymi stawkami VAT. Przykładowo jako zestaw łączone mogą być następujące produkty: produkt główny: tran (stawka 5% VAT) i gratis:szczoteczka-gryzak (stawka 23% VAT) albo produkt główny: suplement diety z wyciągiem z żeń-szenia (stawka 8% VAT) i gratis: krem (stawka 23 %). Mogą również wystąpić inne konfiguracje, przykładowo produkt główny (stawka 23%), produkt dodatkowy (8% lub 5%), jak również produkt główny jak i dodatkowy opodatkowane mogą być tą samą stawką VAT (23%, 8% lub 5%). Wnioskodawca co do zasady nie prowadzi sprzedaży w kanale konsumenckim (na rzecz docelowych odbiorców produktów), zatem sprzedaje jednorazowo jednemu kontrahentowi (np. hurtowni lub aptece) większą ilość zestawów, np. w opakowaniu zbiorczym (karton, paleta etc.).
2017
31
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży produktów gastronomicznych do bezpośredniej konsumpcji (na rzecz konsumenta)
Fragment:
Czynności, które służą przygotowaniu tego produktu celem wydania konsumentowi w postaci np. podgrzania, mieszania, przyprawiania czy pakowania stanowią czynności dodatkowe, które dla celów opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie powinny zmieniać charakteru czynności głównej tj. czynności polegającej na sprzedaży produktu. W świetle art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), rzeczami są tylko przedmioty materialne. Sprzedawany przez Spółkę produkt ma postać materialną i wraz z jego sprzedażą zmienia się właściciel tej rzeczy. Usługi występujące wraz ze sprzedażą produktów gastronomicznych tj. podgrzanie, mieszanie, przyprawianie itp. nie wystąpiłyby gdyby nie produkt główny, przygotowaniu któremu one towarzyszą. Dlatego też, zdaniem tut. Organu, przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach opisanych we wniosku, jest towar w postaci produktu gastronomicznego. Oznacza to, że czynność sprzedaży produktów gastronomicznych przez Spółkę, dokonywana na rzecz konsumentów podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie można więc, zgodzić się z Wnioskodawcą, że produkty gastronomiczne sprzedawane przez Spółkę nie stanowią towarów, w rozumieniu ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Stawka podatku dla dostawy produktu pn. „prażynki ziemniaczano-pszenne solone” oraz „prażynki ziemniaczano-pszenne o smaku pomidorowo-serowym”.
Fragment:
Zgodnie z poz. 26 załącznika opodatkowaniu tą stawką podlegają towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 10.3 - „ Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ”. Zatem klasyfikacja produktów do PKWiU 10.31.14.0 zawiera się w powyższym grupowaniu, co w konsekwencji wskazuje na prawidłowość opodatkowania sprzedaży przedmiotowych produktów obniżoną 8% stawką VAT. Stanowisko takie potwierdził ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 15 września 2016 r. o sygn.: IPPP3/4512-470/16-8/ISK. Ponadto, Spółka wskazuje, że choćby ze względu na fakt, że produkt taki, jaki chipsy ziemniaczane są opodatkowane stawką 8% VAT, na bazie zasady neutralności, zgodnie z którą wszystkie konkurencyjne względem siebie produkty powinny być objęte jednolitą stawką VAT, w przypadku produktów Spółki (konkurujących z chipsami ziemniaczanymi i innymi przekąskami opodatkowanymi 8% VAT), należy również zastosować stawkę 8% VAT. Opodatkowanie jednego rodzaju produktów inną stawką VAT, niż podobnych lub konkurencyjnych do nich produktów byłoby w sposób rażący sprzeczne z zasadą neutralności podatkowej oraz zasadą równego traktowania towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Produktów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa produkuje i dystrybuuje szeroką gamę produktów, w tym produkty piwowarskie („ Produkty ”). Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku, na którym działa Spółka, warunkiem zwiększenia wolumenu sprzedaży Produktów jest prowadzenie szeregu działań marketingowych. W ramach tych działań Spółka przekazuje nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) wybrane Produkty swoim kontrahentom (np. hurtowniom, marketom). Produkty są przekazywane celem zachęcenia potencjalnych nabywców do zakupu Produktów. W ten sposób, poprzez prezentowanie Produktów, a także informowanie kontrahentów o ofercie handlowej oraz aktualnych akcjach promocyjnych, Spółka aktywizuje sprzedaż Produktów (zwiększając jej wolumen). Co do zasady, Produkty są przekazywane wyłącznie podmiotom, które mają w swej ofercie towary Spółki. Spółka wskazuje również, że każdorazowe przekazanie towarów poprzedza stosowna analiza wynikająca ze strategii marketingowej Spółki, a także celu poszczególnych akcji promocyjnych.
2017
10
maj

Istota:
Czy ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej objęta jest dostawa hot-dogów i „produktów z pieca”?
Fragment:
Czynności, które służą przygotowaniu tego produktu celem wydania konsumentowi w postaci np. rozmrażania, podgrzania w specjalnych urządzeniach, stanowią czynności dodatkowe, które dla celów opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie powinny zmieniać charakteru czynności głównej tj. czynności polegającej na sprzedaży produktu. W świetle art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), rzeczami są tylko przedmioty materialne. Sprzedawany przez Spółkę produkt ma postać materialną i wraz z jego sprzedażą zmienia się właściciel tej rzeczy. Usługi występujące wraz ze sprzedażą produktów gastronomicznych tj. rozmrażanie, podgrzanie, przyprawianie itp. nie wystąpiłyby gdyby nie produkt główny, przygotowaniu któremu one towarzyszą. Dlatego też, zdaniem tut. Organu, przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach opisanych we wniosku, jest towar w postaci produktu gastronomicznego. Oznacza to, że czynność sprzedaży produktów gastronomicznych przez Spółkę, dokonywana na rzecz konsumentów podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie można więc, zgodzić się z Wnioskodawcą, że produkty gastronomiczne sprzedawane przez Spółkę nie stanowią towarów, w rozumieniu ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji sprzedaży Produktów Refundowanych zawieranych przez Spółkę z Dostawcą zastosowania nie znajduje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
W związku z rozważanym przez Spółkę zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. w wyniku planowanego przejęcia przez Grupę części innej grupy kapitałowej) i związanym z tym powiększeniem portfela dystrybuowanych przez Spółkę produktów leczniczych i/lub zwiększeniem liczby dostawców, Spółka rozważa wdrożenie modelu dystrybucji Produktów (w tym Produktów Refundowanych) zgodnie z którym: Produkty nabywane będą przez Wnioskodawcę od zagranicznego dostawcy z Grupy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej („ Dostawca ”), będącego podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów z zakresu cen transferowych, następnie, Produkty dystrybuowane będą przez Spółkę na terytorium Polski do niezależnych (niepowiązanych) hurtowni farmaceutycznych („ Kontrahenci ”). W szczególności, w ramach Modelu, tytuł prawny do produktów przenoszony będzie z Dostawców na Spółkę i następnie ze Spółki na Kontrahentów. Zgodnie z postanowieniami Ustawy Refundacyjnej, refundowane mogą być produkty lecznicze spełniające kryteria zawarte w art. 10 ww. ustawy. Objęcie takich produktów refundacją, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy Refundacyjnej, następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia („ Decyzja refundacyjna ”). Elementem Decyzji refundacyjnej jest, zgodnie z art. 11 ust. 2, urzędowa cena zbytu produktu leczniczego w stosunku do którego wydawana jest decyzja („ Urzędowa cena zbytu ”).
2016
14
cze

Istota:
Istota nie można zgodzić się z Wnioskodawcą,że dostawa w zestawie adiuwantów wraz z produktem głównym będzie podlegała opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT, która będzie właściwa dla dostawy produktu głównego.
Fragment:
Podkreślania wymaga, iż ich oddzielne stosowanie (z wyłączeniem produktu głównego) jest z chemiczno-biologicznego punktu widzenia bezcelowe. Produkty same w sobie nie zapewniają bowiem takiego działania jak produkty główne, a mogą służyć jedynie jako je wspomagające, uzupełniające. Celem stosowania Produktów jest zawsze potrzeba zwiększenia skuteczności produktu głównego. Jak wskazano powyżej, w przypadku sprzedaży Adiuwantów w zestawach, Produkty dostarczane są wyłącznie z produktami głównymi, które sklasyfikowane są w grupowaniu 20.20.1 (żaden z produktów głównych nie jest klasyfikowany w grupowaniu 20.20.14, tj. środki odkażające). Dlatego też, w przypadku dostawy produktu głównego zastosowanie znajduje obniżona stawka 8%. W świetle powyższego, biorąc pod uwagę związek funkcjonalny Adiuwantów oraz produktów głównych, w ocenie Spółki, w przypadku dostawy zestawów, na które składają się produkty główne oraz Adiuwanty, zastosowanie winna znaleźć stawka 8% dla całego zestawu, tj. zarówno dla dostawy produktu głównego (będącego elementem podstawowym zestawu) jak i dołączonego do niego Adiuwantu (którego stosowanie bez produktu głównego byłoby bezcelowe z chemiczno-biologicznego punktu, a więc którego nabycie byłoby bezcelowe również z punktu widzenia potrzeb nabywcy).
2016
19
lut

Istota:
Dostawa w zestawie produktu D. wraz z produktem L. będzie podlegała opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT, która będzie właściwa dla dostawy produktu głównego i tym samym dla całości wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tego tytułu.
Fragment:
Zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uzyskania jak najlepszych efektów działania produktu L. np. na 0,2 kg produktu głównego używa się 0,5 l adiuwantu. Wnioskodawca zaznacza, że nie istnieje inne zastosowanie produktu D. niż jako adiuwant do herbicydów (produktu głównego). Produkt ten pełni funkcję wyłącznie pomocniczą do L., a jego właściwe wykorzystanie wymaga zastosowania produktu podstawowego. Produkt D. wykorzystywany osobno jest bezużyteczny. Klient nie uzyska żadnej wartości dodanej zakupując produkt D. bez produktu podstawowego. Należy zatem wskazać, że w powyższym przypadku produkt pomocniczy ma charakter stricte komplementarny do produktu głównego i jego zadanie ogranicza się do lepszego wykorzystania produktu L.. Skład produktu pomocniczego jest dobrany w taki sposób, aby po dodaniu go do produktu głównego poprawiał jego działanie. D. stanowi dodatek do produktu głównego, który w praktyce nie nadaje się do samodzielnego wykorzystywania. W konsekwencji klienci Wnioskodawcy zapewne nie kupowaliby produktu D., gdyby nie zakup produktu L.. W ocenie Wnioskodawcy, produkt L. powinien być przyporządkowany do grupowania PKWiU 20.20.1 (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Dz.
2015
25
gru

Istota:
Dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy produktu pomocniczego właściwej dla dostawy produktu głównego i tym samym dla całości wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tego tytułu
Fragment:
Klient nabywa produkt D w celu wykorzystania Produkt w najlepszy możliwy sposób. Gdyby bowiem nie zakup produktu głównego, i dodanie D do jego składu, działanie Produkt nie dawałoby tak zadowalających efektów. Dodatkowo należy wskazać, że klient dokonuje zakupu obu produktów przede wszystkim w celu nabycia produktu . Produkt ten jest produktem głównym, który służy zwalczaniu chwastów w rolnictwie. Kupowany jednocześnie D, jest produktem wyłącznie pomocniczym i ma służyć lepszemu wykorzystaniu produktu . Niemniej jednak, klient nie zakupiłby produktu D, gdyby nie konieczność użycia produktu Lancet .Plus™ 125 WG. Zakup produktu pomocniczego nie jest zatem dla klienta celem samym w sobie. W konsekwencji, skutki podatkowe sprzedaży obu produktów powinny być zdominowane przez zasady opodatkowania VAT właściwe dla produktu głównego. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca jest zdania, że sprzedaż produktu D należy traktować jako dostawę produktu pomocniczego do produktu głównego, która powinna podlegać opodatkowaniu stawką VAT analogiczną jak dostawa produktu Produkt tj. 8% VAT. W konsekwencji, łączna sprzedaż obu produktów powinna podlegać opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT.
2015
27
lis

Istota:
Czy w przedmiotowym stanie faktycznym w stosunku do transakcji nabycia Produktów Refundowanych przez Spółkę od Podmiotu Zagranicznego mają zastosowanie przepis art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT oraz przepisy Rozporządzenia?
Fragment:
Jednocześnie art. 2 pkt 6 Ustawy Refundacyjnej definiuje cenę zbytu netto jako cenę sprzedaży produktów refundowanych do podmiotów uprawnionych do obrotu, nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług. Kupno Produktów Refundowanych przez Spółkę od Podmiotu Zagranicznego odbywa się po cenach odpowiadających Urzędowym Cenom Zbytu wskazanych w Decyzjach Refundacyjnych. Ze względu na fakt, że Urzędowa Cena Zbytu zdefiniowana w Ustawie Refundacyjnej jest ceną uwzględniającą wartość podatku od towarów i usług (dalej: VAT), w przypadku nabywania Produktów Refundowanych od Podmiotu Zagranicznego i dostarczanych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, cena nabycia danego Produktu Refundowanego każdorazowo odpowiada wartości Urzędowej Ceny Zbytu pomniejszonej opolski podatek VAT. Z uwagi na obowiązujące przepisy o podatku VAT, Spółka kupując Produkty Refundowane od Podmiotu Zagranicznego dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i tzw. samonaliczenia podatku VAT. Tym sposobem, Spółka efektywnie ponosi ciężar „ nabycia ” danego Produktu Refundowanego po Urzędowej Cenie Zbytu zawierającej podatek VAT. W konsekwencji, cena Produktu Refundowanego w przypadku transakcji sprzedaży zawartej /pomiędzy Podmiotem Zagranicznym a Spółką stanowi Urzędową Cenę Zbytu.
2015
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Produkty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.