Producenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to producenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie właściwą stawką w zakresie wymiany częściowej bądź całkowitej istniejących indywidualnych lub systemowych zamknięć mechanicznych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu 29 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy towarów w ramach usługi budowlanej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy montaż okien i drzwi (wyprodukowanych przez Wnioskodawcę) w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu stawką 7%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu okien i drzwi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką (...)

2011
1
maj

Istota:

Montaż schodów przez producenta.

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu schodów, w budownictwie mieszkaniowym, przez ich producenta - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług 7% czy 22% należy stosować w przypadku sprzedaży kotłów do centralnego ogrzewania na potrzeby robót budowalno-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku sprzedaży kotłów dla indywidualnych odbiorców, składających oświadczenie, że kocioł służy wyłącznie celem budowy lub remontu lokalu mieszkalnego ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 22 czerwca 2007 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie: 22 czerwca 2007r.), w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży kotłów centralnego ogrzewania dla indywidualnych odbiorców, którzy złożyli oświadczenie, że kocioł służy wyłącznie celom budowy lub remontu lokalu mieszkalnego. W dniu 22 czerwca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek firmy w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spółka produkuje kotły do centralnego ogrzewania. We wniosku zwrócono (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystawiając fakturę na zaliczkę otrzymaną na poczet realizacji zamówienia polegającego na dostawie i montażu, wykonanej we własnym zakresie balustrady (PKWiU 28.11.10-34.12) oraz fakturę końcową na wskazane prace, została zastosowana właściwa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie czy wystawiając fakturę na zaliczkę otrzymaną na poczet realizacji zamówienia polegającego na dostawie i montażu, wykonanej we własnym zakresie balustrady (PKWiU 28.11.10-34.12) oraz fakturę końcową na wskazane prace, została zastosowana właściwa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22% – uznaje Pana stanowisko za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie ślusarstwa budowlanego. W dniu 22.12.2006 r. zawarł Pan umowę z firmą budowlaną- wykonującą remont budynku Domu Studenta - na wykonanie, dostawę i montaż balustrady z bramką na rampie przy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy będąc producentem okien i drzwi dokonującym ich sprzedaży wraz z montażem w budynkach mieszkalnych, można stosować do dnia 31 grudnia 2007r. preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług do całości, tj. materiałów i usługi montażu, czy też tylko do samej usługi montażu ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r. Z wniosku z dnia 10.05.2006r. (data wpływu do tut. organu 12.05.2006r.) wynika, że Podatnik jest producentem okien i drzwi, których znaczną część sprzedaje wraz z montażem, przy czym elementy stolarki budowlanej montowane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych na usługi remontowo-budowlane. W związku z powyższym Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy będąc producentem okien i drzwi dokonującym ich sprzedaży wraz z montażem w budynkach mieszkalnych, może stosować do dnia 31 grudnia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż betonu wraz z usługą jego wydania korzysta z obniżonej stawki VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu odwołania Spółki z dnia 14 października 2005 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 19.10.2005 r.) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie nr PP-3/i/4407/230/05 z dnia 29 września 2005 r., zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr PP/443/23/Int-44/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. działając na podstawie art. 266 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 12 maja 2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się produkcją masy betonowej oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy producent stolarki - okien i drzwi - może wystawiać fakturę VAT na dostawę i montaż tej stolarki w budownictwie mieszkaniowym stosując 7% stawkę podatku VAT?

Fragment:

(...) Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż Firma jest producentem stolarki aluminiowej (drzwi, okna). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik dokonuje dostawy towarów oraz dokonuje montażu stolarki z materiału przez spółkę wyprodukowanego m.in. w budownictwie mieszkaniowym.Spółka jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 28.12.2004 r. W związku z powyższym podatnik pyta czy może wystawiać faktury VAT na dostawę i montaż stolarki w budownictwie mieszkaniowym, ujętą jako ogólna usługa montażu i opodatkowana stawką 7%.Według wnioskodawcy dostawa stolarki jak i jej montaż, wykonany w obiektach budownictwa mieszkaniowego powinien być określony w fakturze jako ogólna usługa montażu i podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką 7%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować producent w przypadku sprzedaży dźwigu osobowego wraz z montażem?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 19.10.2005r. przez ...........s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 19.10.2005r. .........s.c. przedstawiła następujący stan faktyczny, zapytanie oraz własne stanowisko w sprawie:............s.c. zwraca się z zapytaniem czy produkując i montując dźwigi dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej o nr PKOB 1130 (m. in. domy opieki społecznej) może stosować stawkę 7% VAT. Dźwigi te montowane są zarówno w istniejących jak i nowo wybudowanych budynkach. Firma jest zdania, że tak przy produkcji jak i montażu dźwigu powinna być stosowana stawka 7% VAT. Naczelnik Drugiego Urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę zastosować w przypadku usługi montażu okien wykonywanej przez ich producenta?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 23.03.2005 r., nr PP/443-­28/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) zmienia postanowienie organu pierwszej instancji z uwagi na rażące naruszenie prawa w części dotyczącej stawki podatku VAT na usługi montażu stolarki budowlanej z użyciem okien i drzwi wyprodukowanych przez Pana UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 23.03.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie (...)