Producenci | Interpretacje podatkowe

Producenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to producenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie właściwą stawką w zakresie wymiany częściowej bądź całkowitej istniejących indywidualnych lub systemowych zamknięć mechanicznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu 29 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy towarów w ramach usługi budowlanej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy montaż okien i drzwi (wyprodukowanych przez Wnioskodawcę) w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu stawką 7%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu okien i drzwi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką (...)
2011
1
cze

Istota:
Montaż schodów przez producenta.
Fragment:
(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu schodów, w budownictwie mieszkaniowym, przez ich producenta - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawkę podatku od towarów i usług 7% czy 22% należy stosować w przypadku sprzedaży kotłów do centralnego ogrzewania na potrzeby robót budowalno-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku sprzedaży kotłów dla indywidualnych odbiorców, składających oświadczenie, że kocioł służy wyłącznie celem budowy lub remontu lokalu mieszkalnego ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 22 czerwca 2007 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie: 22 czerwca 2007r.), w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży kotłów centralnego ogrzewania dla indywidualnych odbiorców, którzy złożyli oświadczenie, że kocioł służy wyłącznie celom budowy lub remontu lokalu mieszkalnego. W dniu 22 czerwca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek firmy w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spółka produkuje kotły do centralnego ogrzewania. We wniosku zwrócono (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wystawiając fakturę na zaliczkę otrzymaną na poczet realizacji zamówienia polegającego na dostawie i montażu, wykonanej we własnym zakresie balustrady (PKWiU 28.11.10-34.12) oraz fakturę końcową na wskazane prace, została zastosowana właściwa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie czy wystawiając fakturę na zaliczkę otrzymaną na poczet realizacji zamówienia polegającego na dostawie i montażu, wykonanej we własnym zakresie balustrady (PKWiU 28.11.10-34.12) oraz fakturę końcową na wskazane prace, została zastosowana właściwa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22% – uznaje Pana stanowisko za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie ślusarstwa budowlanego. W dniu 22.12.2006 r. zawarł Pan umowę z firmą budowlaną- wykonującą remont budynku Domu Studenta - na wykonanie, dostawę i montaż balustrady z bramką na rampie przy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy będąc producentem okien i drzwi dokonującym ich sprzedaży wraz z montażem w budynkach mieszkalnych, można stosować do dnia 31 grudnia 2007r. preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług do całości, tj. materiałów i usługi montażu, czy też tylko do samej usługi montażu ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r. Z wniosku z dnia 10.05.2006r. (data wpływu do tut. organu 12.05.2006r.) wynika, że Podatnik jest producentem okien i drzwi, których znaczną część sprzedaje wraz z montażem, przy czym elementy stolarki budowlanej montowane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych na usługi remontowo-budowlane. W związku z powyższym Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy będąc producentem okien i drzwi dokonującym ich sprzedaży wraz z montażem w budynkach mieszkalnych, może stosować do dnia 31 grudnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż betonu wraz z usługą jego wydania korzysta z obniżonej stawki VAT w wysokości 7%?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu odwołania Spółki z dnia 14 października 2005 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 19.10.2005 r.) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie nr PP-3/i/4407/230/05 z dnia 29 września 2005 r., zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr PP/443/23/Int-44/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. działając na podstawie art. 266 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 12 maja 2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się produkcją masy betonowej oraz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy producent stolarki - okien i drzwi - może wystawiać fakturę VAT na dostawę i montaż tej stolarki w budownictwie mieszkaniowym stosując 7% stawkę podatku VAT?
Fragment:
(...) Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż Firma jest producentem stolarki aluminiowej (drzwi, okna). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik dokonuje dostawy towarów oraz dokonuje montażu stolarki z materiału przez spółkę wyprodukowanego m.in. w budownictwie mieszkaniowym.Spółka jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 28.12.2004 r. W związku z powyższym podatnik pyta czy może wystawiać faktury VAT na dostawę i montaż stolarki w budownictwie mieszkaniowym, ujętą jako ogólna usługa montażu i opodatkowana stawką 7%.Według wnioskodawcy dostawa stolarki jak i jej montaż, wykonany w obiektach budownictwa mieszkaniowego powinien być określony w fakturze jako ogólna usługa montażu i podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką 7%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować producent w przypadku sprzedaży dźwigu osobowego wraz z montażem?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 19.10.2005r. przez ...........s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 19.10.2005r. .........s.c. przedstawiła następujący stan faktyczny, zapytanie oraz własne stanowisko w sprawie:............s.c. zwraca się z zapytaniem czy produkując i montując dźwigi dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej o nr PKOB 1130 (m. in. domy opieki społecznej) może stosować stawkę 7% VAT. Dźwigi te montowane są zarówno w istniejących jak i nowo wybudowanych budynkach. Firma jest zdania, że tak przy produkcji jak i montażu dźwigu powinna być stosowana stawka 7% VAT. Naczelnik Drugiego Urzędu (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę zastosować w przypadku usługi montażu okien wykonywanej przez ich producenta?
Fragment:
(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 23.03.2005 r., nr PP/443-­28/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) zmienia postanowienie organu pierwszej instancji z uwagi na rażące naruszenie prawa w części dotyczącej stawki podatku VAT na usługi montażu stolarki budowlanej z użyciem okien i drzwi wyprodukowanych przez Pana UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 23.03.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Producenci
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.