Procedura tranzytu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to procedura tranzytu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
lut

Istota:

Sprzedaż towarów niewspólnotowych ze składu celnego do kraju trzeciego, jako dokonana poza terytorium Wspólnoty, nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów niewspólnotowych ze składu celnego do kraju trzeciego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy spółka zakup towaru pochodzącego z Chin, kupionego od firmy holenderskiej i przemieszczonego z Holandii do Polski, objętego procedurą składu celnego i tranzytu powinna na podstawie art. 9 ustawy o VAT potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Jeśli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to czy zakup ten podlega ustawie o VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2009 r. (data wpływu 21.08.2009 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10 września 2009 r. (data wpływu 14.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełniony pismem z dnia 14 września 2009 r. w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego.

Fragment:

(...) w urzędzie celnym przeznaczenia w terminie do dnia 29.12.2005r. Podstawowy zobowiązany tj. Podatnik (zgodnie z art. 94 ust. 1 ww. kodeksu) złożył zabezpieczenie w celu zapewnienia pokrycia długu celnego i innych opłat ponoszonych w odniesieniu do ww. towaru. W dniu ...2006r w miejscowości Kałuszyn w powiecie Mińsk Mazowiecki ww. towar został skradziony. Z powodu nie wykrycia sprawców przestępstwa postępowanie zostało umorzone. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ww. kodeksu procedura tranzytu zewnętrznego zostaje zakończona, a obowiązki zobowiązanego spełnione, gdy towary objęte tą procedurą i właściwe dokumenty zostaną przedstawione, zgodnie z przepisami tej procedury, w urzędzie celnym przeznaczenia. Organy celne zamykają procedurę tranzytu zewnętrznego, jeżeli są w stanie stwierdzić, na podstawie porównania danych dostępnych w urzędzie wyjścia i danych dostępnych w urzędzie przeznaczenia, że procedura została w prawidłowy sposób zakończona. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy z siedzibą w Ekwadorze, które zostały przetransportowane do Holandii drogą lotniczą, gdzie zostały przepakowane na transport kołowy celem dokonania tranzytu do Federacji Rosyjskiej stanowi import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Fragment:

(...) i na terytorium tych państw nie nastąpiło zakończenie tych procedur. A zatem przemieszczenie towarów pomiędzy Holandią a Polską (państwami Wspólnoty) nie stanowi w tym przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego własnych towarów. Ponieważ procedura tranzytu towarów nie została zakończona również na terytorium Polski fakt przemieszczenia towarów przez terytorium Polski nie jest także rozpoznawany jako import towarów na terytorium Polski. Ponieważ, jak wynika z treści pisma, procedura tranzytu zostanie zakończona na terytorium Rosji - kraju docelowego transportowanych towarów, nabywca towarów w tym pańslwie będzie zobligowany do uiszczenia należności celno-podatkowych, obowiązujących w tym państwie z tytułu importu towarów. Przedstawione stanowisko jest, jak słusznie zauważa Wnioskodawca, uzasadnione dyspozycją art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) W świetle powyższych (...)