Próbki materiałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbki materiałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne przekazanie przez Spółkę broszur, notesów reklamowych, długopisów, reklamówek, folderów, ulotek, breloczków reklamowych i innych materiałów reklamowych będących drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, prezentów o małej wartości i próbek, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również materiałów nie zaliczanych do powyższej kategorii towarów, na rzecz odbiorców spoza Wspólnoty ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 20.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania odbiorcom spoza Wspólnoty towarów będących własnością Spółki - w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 20.09.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania odbiorcom spoza (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatnie przekazanie klientom pojedynczych sztuk bądź par obuwia celem prezentacji nowego wzoru podlega opodatkowaniu podatkiwem od towarów i uslug?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu 27.10.2004 r.): Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazuje swoim klientom pojedyncze sztuki bądź parę obuwia, celem prezentacji nowego wzornictwa. Obuwie to, jak wskazuje podatnik, pobierane jest z dużych partii wcześniej dokonanych zakupów, od których spółka, na podstawie art. 86 ustawy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), dokonuje odliczenia podatku VAT. Wydając swoim kontrahentom pojedyncze sztuki, bądź pary obuwia spółka traktuje taką czynność jako przekazanie próbki towaru, co według podatnika nie powoduje obowiązku naliczenia podatku VAT od takiej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatnie przekazywane przez spółke preparaty przyprawowe w ilości od kilku do kilkunastu kilogramów można uznać za próbki? Czy to przekazanie stanowi koszty reprezentacji i reklamy? Jak należy rozumieć pojęcie charakter „handlowy”?

Fragment:

(...) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) w art. 7 ust. 3 wyłącza z opodatkowania podatkiem VAT przekazywanie prezentów o małej wartości i przekazywanie próbek ,jeżeli ich przekazanie (wręczenie ) wiąże się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem .Próbka to (zgodnie z ust. 7 cyt. przepisu ) najmniejsza ilość towaru pobrana z dużej partii,która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne,fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru ,przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych ) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy . Mając na uwadze powyższe oraz definicję próbki należy uznać,iż w przypadku przekazania przez Podatnika na rzecz kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów preparatów przyprawowych w ilości niezbędnej do zachowania wymogów technologicznych stosowanych w produkcji danego wyrobu takie przekazanie nie będzie (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje czy w świetle opisanego stanu faktycznego, do saszetek, stanowiących niezbędne opakowanie do próbek pobranych z większej partii produktu oraz przekazywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma zastosowanie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i czy ich przekazywanie powoduje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Zdaniem Podatnika, przekazywanie opisanych próbek łącznie z saszetką, która stanowi niezbędne ich opakowanie nie powoduje obowiązku naliczania podatku należnego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik stoi na stanowisku, że pobrane z większej ilości produktu próbki, opakowane w saszetki odpowiadają definicji próbki zawartej w w/w ustawie, zaś ilość przekazywanej próbki danego produktu potwierdza, że ich przekazywanie nie ma charakteru handlowego.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik w zakresie działalności gospodarczej – produkcja leków i kosmetyków – prowadzi działania marketingowe, promocyjne mające na celu przekazanie informacji o produkcie potencjalnemu nabywcy. Jednym ze sposobów przekazania informacji o produkcie jest bezpłatne przekazywanie próbek różnych produktów w postaci niewielkich saszetek (zgrzewek). Próbki, pobierane z dużej partii danego wyrobu, spełniają dyspozycję dotyczącą składu, właściwości, ilości oraz wartości próbki zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie pobrane próbki, podobnie jak produkt z którego są pobrane, z uwagi na swą konsystencję wymagają opakowania je w sposób umożliwiający ich przekazywanie. Podatnik do opakowywania próbek stosuje saszetki. Każda saszetka zawiera informację o danym produkcie zgodną z oryginalnym opakowaniem danego produktu. Szata graficzna każdej saszetki zgodna jest z rozwiązaniem graficznym na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydawanie próbek określonych w art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegajacych VAT należy traktować jako reklamę zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach limitu lub nielimitowaną np. przekazywane na targach lub dużym odbiorcom handlowym (hurtowniom) do wyeksponowania, czy jako koszty handlowe?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.01.2005 r. nr FFP-3/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie dotyczącej kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wydawaniem próbek tkanin uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku Pismem z dnia 19.01.2005 r. Spółka zwróciła sie z zapytaniem czy wydawanie próbek określonych w art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegających VAT należy traktować jako reklamę zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach limitu lub nielimitowaną np. przekazywane na targach lub dużym odbiorcom handlowym (hurtowniom) (...)