Próbki do czasopism | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbki do czasopism. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy czynność nieodpłatnego przekazania płyt CD dołączonych do gazety nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 6 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegó w zakresie podatkuod towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest wydawcą gazety codziennej. Sprzedaż gazety dokonywana jest z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług 7%. W celu uatrakcyjnienia wydawnictwa, Wnioskodawca dołącza do gazet prezenty dla czytelników w postaci płyty CD z zaznaczeniem, iż są, one bezpłatne i nie przeznaczone do sprzedaży. W tak opisanym stanie faktycznym Podatnik zwraca się z pytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania opisanej powyżej dostawy w (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak powinno być zakwalifikowane pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych bezpłatne otrzymanie próbek/podarków od podmiotu zlecającego i następnie ich bezpłatne rozprowadzenie np. wśród czytelników pisma?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 w związku z art.14a § 4 i art.15 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami /, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 21.06.2005r. /wpływ do Urzędu 27.06.2005r / uzupełnionym 4.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów p o s t a n a w i a uznać , stanowisko Strony przedstawione we wniosku za słuszne. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu bezpłatnego miesięcznika " Mamy przedszkolaka" , przeznaczonego dla przedszkolaków i ich mam. Podatnik osiąga dochody dzięki reklamom zamieszczanym przez różne podmioty w w/w miesięczniku. Spółka aktualnie poszerza swoją działalność o usługę reklamową , polegającą na (...)