Próbki do czasopism | Interpretacje podatkowe

Próbki do czasopism | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbki do czasopism. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy czynność nieodpłatnego przekazania płyt CD dołączonych do gazety nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 6 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegó w zakresie podatkuod towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest wydawcą gazety codziennej. Sprzedaż gazety dokonywana jest z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług 7%. W celu uatrakcyjnienia wydawnictwa, Wnioskodawca dołącza do gazet prezenty dla czytelników w postaci płyty CD z zaznaczeniem, iż są, one bezpłatne i nie przeznaczone do sprzedaży. W tak opisanym stanie faktycznym Podatnik zwraca się z pytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania opisanej powyżej dostawy w (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak powinno być zakwalifikowane pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych bezpłatne otrzymanie próbek/podarków od podmiotu zlecającego i następnie ich bezpłatne rozprowadzenie np. wśród czytelników pisma?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 w związku z art.14a § 4 i art.15 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami /, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 21.06.2005r. /wpływ do Urzędu 27.06.2005r / uzupełnionym 4.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów p o s t a n a w i a uznać , stanowisko Strony przedstawione we wniosku za słuszne. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu bezpłatnego miesięcznika " Mamy przedszkolaka" , przeznaczonego dla przedszkolaków i ich mam. Podatnik osiąga dochody dzięki reklamom zamieszczanym przez różne podmioty w w/w miesięczniku. Spółka aktualnie poszerza swoją działalność o usługę reklamową , polegającą na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.