Premia prywatyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia prywatyzacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie premii prywatyzacyjnej

Fragment:

(...) o którym mowa w art. 12 u.p.d.o.f (przychody ze stosunku pracy) (…). Stwierdził jednocześnie, iż wypłacone pracownikom sprywatyzowanych spółek świadczenia - zagwarantowane treścią art. 5 ust. 1 i 1a Pakietu Socjalnego, stanowią przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. i związku z tym nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, lecz opodatkowaniu podatkiem dochodowym.” Ad. 2) Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, że Premia Prywatyzacyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Beneficjentów, będzie stanowić dla Beneficjentów przychód „z innych źródeł” (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka nie będzie zobowiązana z tytułu tej wypłaty do sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu (na formularzu PIT-8C) oraz przesłania ich Beneficjentom i właściwym dla nich urzędom skarbowym, zgodnie z artykułem 42a ww. ustawy. W myśl art. 42a ww. ustawy (...)