Prefiks Numeru Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prefiks Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy umieszczenie na fakturze krajowej numeru identyfikacji podatkowej z prefiksem PL przez sprzedawcę będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 05.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Z treści złożonego wniosku wynika, że jako nabywca w kraju towarów i usług otrzymuje Pan od czynnych zarejestrowanych podatników VAT faktury VAT na których ujęty jest numer identyfikacji podatkowej z prefiksem PL. Zdaniem Pana, umieszczenie na fakturze krajowej numeru identyfikacji podatkowej z prefiksem PL przez sprzedawcę będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakim regułami powinna się posługiwać firma transportowa świadcząca usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w odniesieniu do zamieszczania na fakturach numerów NIP bądź NIP UE?

Fragment:

(...) Numery identyfikacji podatkowej poprzedzone kodem PL i kodami innych państw członkowskich stosuje się w transakcjach przeprowadzanych z podatnikami podatku od wartości dodanej z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Jest to związane ze specyfiką zasad dotyczących ustalania miejsca opodatkowania usług. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich (zwanego dalej wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów), miejscem świadczenia usługi jest miejsce gdzie transport się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepis ust. 3 ww. (...)