Prawo wodne | Interpretacje podatkowe

Prawo wodne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo wodne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane przez Instytut środki finansowe na podstawie umów opisanych we wniosku na dofinansowanie działalności psh – m podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Instytut ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach finansowanych ze środków finansowych otrzymanych na podstawie ww. umów?
Fragment:
(...) przemawiającym za nie wliczaniem przedmiotowych dotacji do podstawy opodatkowania jest nieodpłatność przekazywanych przez Instytut informacji, w związku z czym nie występuje cena i ewentualny wpływ dotacji na jej wysokość. Z kolei w przypadku odpłatności przekazywanych informacji nie można stwierdzić bezpośredniego wpływu dotacji na wysokość ceny świadczonych usług, ponieważ dotacje przyznawane są na ogólną działalność Instytutu wynikającą z przepisów ustawy Prawo wodne. Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b i 14c ustawy Ordynacja podatkowa. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymane przez Instytut środki finansowe na podstawie ww. umów na dofinansowanie działalności psh – m podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Instytut ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach finansowanych ze środków finansowych otrzymanych na podstawie umów wymienionych we wniosku?
Fragment:
(...) archiwizowaniu i udostępnianiu informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; • opracowywaniu i przekazywaniu prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, opracowywaniu i przekazywaniu organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; • realizowaniu zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur jest Skarb Państwa. Instytut obowiązany jest udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom. Ponadto Instytut może odpłatnie udostępniać informacje innym odbiorcom niż określone powyżej, wówczas jednak (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.
Fragment:
(...) wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór wód i na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. W przedmiotowej sprawie Starosta Łobeski wydał co prawda jedną decyzję, nie mniej postanowienia tej decyzji wyraźnie wskazują, iż wnioskodawcy udzielono dwóch pozwoleń wodnoprawnych, tj. pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz pozwolenia na odprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego. Zgodnie ze znowelizowanym z dniem 30 lipca 2005 r. przepisem art. 127 ustawy Prawo wodne, organ określił również różne okresy trwania ww. pozwoleń. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Łobza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prawo wodne
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.