Prawo telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Prawo telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo telekomunikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
Fragment:
(...) prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawaniu ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy, stosując przepisy ww. ustawy o rachunkowości (art. 55 ust. 2) . Wobec powyższego, skoro firma „K.” jest przedsiębiorcą, o którym mowa we wskazanym powyżej przepisie, to w myśl przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne ciąży na spółce obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników czy też wielkość obrotów. Uregulowania prawa telekomunikacyjnego są przepisami szczególnymi i nadrzędnymi w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Przepisy tejże ustawy nakładają bowiem na określoną grupę przedsiębiorców (podatników) obowiązki szczególne, związane z przedmiotem (...)
2011
1
mar

Istota:
- dotyczy sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej dla operatorów telewizji kablowej od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Fragment:
(...) należy, że zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udostępniania publicznego sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obwarowane zostało, zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Reasumując stwierdzić należy, że jeśli przedmiotem Pańskiej działalności jest udostępnianie publiczne sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, to w myśl powyższego przepisu ciąży na Panu obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a Pana stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 16 grudnia 2004 roku jest nieprawidłowe. Interpretacja została wydana w stanie prawnym (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.