Prawo procesowe | Interpretacje podatkowe

Prawo procesowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo procesowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu II instancji, w pierwszej kolejności podlega zarzut naruszenia przepisów procesowych, bowiem przesądzenie o niezasadności zarzutów tego rodzaju powoduje, iż sąd może oceniać wykładnię i zastosowanie przepisów prawa materialnego na tle przyjętego przez Sąd I instancji stanu faktycznego. Z kolei zasadność zarzutu naruszenia przepisów postępowania czyniłaby przedwczesnym rozpatrywanie zarzutów związanych z naruszeniem prawa materialnego.
Fragment:
(...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia19 stycznia 2005 roku, sygn. akt: I SA/Gd 776/02 oddalił skargę „T. J.V." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2002 roku, Nr PB1/4218-7/02 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok.Jak wynika z treści uzasadnienia wyroku, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy decyzją z dnia 10 grudnia 2001 roku określił Spółce „T. J.V." podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2000 w wysokości 365.531,00 zł, zaległość podatkową z tego tytułu w kwocie 341.749,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 90.904,60 zł- Z ustaleń kontroli wynikało bowiem, iż strona bezpodstawnie, zaniżyła podstawę opodatkowania o kwotę 770.646,42 zł stanowiącą koszty opłat licencyjnych poniesionych na rzecz „S. s. I." z siedzibą w A. Po rozpatrzeniu odwołania Spółki „T. J.V." Dyrektor Izby Skarbowej w (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.