Prawo procesowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo procesowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu II instancji, w pierwszej kolejności podlega zarzut naruszenia przepisów procesowych, bowiem przesądzenie o niezasadności zarzutów tego rodzaju powoduje, iż sąd może oceniać wykładnię i zastosowanie przepisów prawa materialnego na tle przyjętego przez Sąd I instancji stanu faktycznego. Z kolei zasadność zarzutu naruszenia przepisów postępowania czyniłaby przedwczesnym rozpatrywanie zarzutów związanych z naruszeniem prawa materialnego.

Fragment:

(...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia19 stycznia 2005 roku, sygn. akt: I SA/Gd 776/02 oddalił skargę „T. J.V." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2002 roku, Nr PB1/4218-7/02 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok.Jak wynika z treści uzasadnienia wyroku, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy decyzją z dnia 10 grudnia 2001 roku określił Spółce „T. J.V." podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2000 w wysokości 365.531,00 zł, zaległość podatkową z tego tytułu w kwocie 341.749,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 90.904,60 zł- Z ustaleń kontroli wynikało bowiem, iż strona bezpodstawnie, zaniżyła podstawę opodatkowania o kwotę 770.646,42 zł stanowiącą koszty opłat licencyjnych poniesionych na rzecz „S. s. I." z siedzibą w A. Po rozpatrzeniu odwołania Spółki „T. J.V." Dyrektor Izby Skarbowej w (...)