Prawo prasowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo prasowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki z o.o., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki jawnej, przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny.

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 9 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy spółka prawidłowo określa wartość wygranej dla celów ustalenia wysokości podatku, jako cenę brutto przekazywanej rzeczy oraz czy konkursy organizowane na stronach internetowych są konkursami organizowanymi i emitowanymi przez środki masowego przekazu?

Fragment:

(...) się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. W związku z powyższym, Spółka prawidłowo określa wartość wygranej jako cenę brutto przekazywanej zwycięzcom konkursów nagrody rzeczowej.Organizowane i ogłaszane przez Spółkę konkursy na stronach internetowych są konkursami ogłaszanymi przez środki masowego przekazu, do których zalicza się prasę, radio i telewizję. Internet mieści się w pojęciu „prasa", bowiem zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 26.01.1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. nr 5 poz. 24 ze zm.) prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Zatem konkursy organizowane przez Spółkę na stronach internetowych portalu, są konkursami, do których ma zastosowanie w/w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dacie wydania niniejszego (...)