Prawo prasowe | Interpretacje podatkowe

Prawo prasowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo prasowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki z o.o., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki jawnej, przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny.
Fragment:
(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 9 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy spółka prawidłowo określa wartość wygranej dla celów ustalenia wysokości podatku, jako cenę brutto przekazywanej rzeczy oraz czy konkursy organizowane na stronach internetowych są konkursami organizowanymi i emitowanymi przez środki masowego przekazu?
Fragment:
(...) się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. W związku z powyższym, Spółka prawidłowo określa wartość wygranej jako cenę brutto przekazywanej zwycięzcom konkursów nagrody rzeczowej.Organizowane i ogłaszane przez Spółkę konkursy na stronach internetowych są konkursami ogłaszanymi przez środki masowego przekazu, do których zalicza się prasę, radio i telewizję. Internet mieści się w pojęciu „prasa", bowiem zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 26.01.1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. nr 5 poz. 24 ze zm.) prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Zatem konkursy organizowane przez Spółkę na stronach internetowych portalu, są konkursami, do których ma zastosowanie w/w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dacie wydania niniejszego (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.