Prawo międzynarodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo międzynarodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)?

Fragment:

(...) w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Z art. 14 ust. 4 ustawy wynika, iż za rodziców w jej rozumieniu uważa się, również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. Art. 22 par. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku prywatne prawo międzynarodowe stanowi, iż przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiającego. Stosownie do prawa włoskiego tzw. przysposobienie osobiste (jakie miało miejsce w stosunku do Wnioskodawczyni) powoduje powstanie pomiędzy przysposabiającym (tu: Elena L.) a przysposobionym (tu: Pani Tessa B.) takiego stosunku prawnego, jak między rodzicami a dziećmi (co w konsekwencji oznacza m.in., iż osoba przysposobiona jest uprawniona do dziedziczenia po przysparzającym na równi z (...)