ITPP1/4512-479/15/BK | Interpretacja indywidualna

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony od nabywanych dóbr i usług w związku z budową, wyposażeniem obiektu przedszkolnego?
ITPP1/4512-479/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani przedszkole niepubliczne i żłobek jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wykonywane czynności opieki nad dziećmi mieszą się w katalogu czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 24 ustawy o VAT. Przedszkole prowadzone jest na podstawie przepisów o systemie oświaty, a żłobek jest podmiotem sprawującym opiekę dzieci w wieku do 3 lat. W związku z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku, nie zarejestrowała się Pani na potrzeby podatku VAT i nie jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z tym nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług do budowy, działalności i funkcjonowania przedszkola i żłobka, gdyż brak jest związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Realizuje Pani projekt pn. „......” w.......” objętego programem RPO ... 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR na podstawie umowy........ W ramach tego projektu jest budowany obiekt przedszkola, jego pełne wyposażenie, zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony od nabywanych dóbr i usług w związku z budową, wyposażeniem obiektu przedszkolnego...

Pani zdaniem, powołującej się w pozycji 61 wniosku ORD-IN na art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług nie można odliczyć podatku naliczonego od nabywanych dóbr i usług, gdyż wykonywane czynności (przedszkole, żłobek) nie są opodatkowane. Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w zakresie w jakim nabywane towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Fakt nie bycia podatnikiem VAT w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych uniemożliwia podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP3/4512-286/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.