ITPP1/443-431/14/BK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/443-431/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w marcu 2013 r. złożyła wniosek o dofinasowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Projekt nosi nazwę: „...”.

Celem projektu jest: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji, polegającej na wyposażeniu obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne poprzez postawienie zegara słonecznego w centrum..... W regionie/województwie zegarów słonecznych jest niewiele. Bardzo trudno jest na nie trafić na obszarze objętym LSROR. Postawienie takiego zegara w centrum .... przyczyni się do ożywienia i wzbogacenia miejsca spotkań mieszkańców i turystów oraz do wzrostu atrakcyjności ........będącego na terenie obszaru objętego LSROR. Zegar umiejscowiony będzie na postumencie na placu przy fontannie, stając się tym samym stałym elementem małej architektury w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Stanie się on jednym z ważniejszych punktów orientacyjnych miasta, celem wycieczek szkolnych i przedszkolnych, „ciekawostka” turystyczna i edukacyjna (będzie zamieszczony opis zegara oraz wyjaśnienie jak należy z niego korzystać). Zegar słoneczny horyzontalny będzie wykonany na płycie granitowej z gnomonem ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Zegar będzie wskazywał czas zegarowy letni i zimowy, słoneczne południe, znaki zodiaku w którym znajdujemy się danego dnia oraz kierunki świata. Na płycie zegara umieszczony zostanie również herb. Podstawa kwadratowa wykonana jest z płyty granitowej 50x50 cm; wysokość około 80 cm. Na bocznej ścianie postumentu umieszczony zostanie grawer z opisem zegara oraz z wizualizacją obszaru objętego LSROR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się w pozycji 61 wniosku ORD-IN na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) projekt nie służy sprzedaży opodatkowanej. Zakupiony zegar nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, podatek VAT zawarty w wydatkach związanych z realizacją projektu nie podlega odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczeciny, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-478/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.