ITPP1/443-1283/14/BK | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina, jako podatnik podatku VAT ma mozliwosc odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z realizacja projektu?
ITPP1/443-1283/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z pozn. zm.) oraz ? 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 pazdziernika 2014 r. (data wplywu 16 pazdziernika 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku mozliwosci odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z realizacja projektu pod nazwa ????? - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 pazdziernika 2014 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie mozliwosci odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z realizacja projektu pod nazwa ????.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Gmina zlozyla wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach dzialania Osi priorytetowej 4 Programu operacyjnego: ?Zrownowazony rozwoj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013?, na zadanie pod nazwa ????? w ramach srodka ?Rozwoj obszarow zaleznych od rybactwa?. Gmina podpisala w dniu ?.r. z Samorzadem Wojewodztwa ?.umowe przyznania pomocy nr ??na ww. zadanie. Zrealizowany projekt nie bedzie zwiazany z czynnosciami opodatkowanymi podatkiem od towarow i uslug, przeznaczony bedzie wylacznie na potrzeby spolecznosci wiejskiej oraz bedzie publicznie, nieodplatnie dostepny. W wyniku realizacji operacji objetej umowa z Samorzadem Wojewodztwa ?..Gmina nie osiagnie zadnych przychodow podlegajacych opodatkowaniu VAT. Rezultaty dzialan podejmowanych przez Gmine nie beda w zaden sposob zwiazane z czynnosciami objetymi podatkiem od towarow i uslug.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

Czy Gmina, jako podatnik podatku VAT ma mozliwosc odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z realizacja projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma mozliwosci odliczenia podatku naliczonego, gdyz realizacja projektu nie jest zwiazana z czynnosciami opodatkowanymi, VAT stanowi koszt kwalifikowany.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawidlowe.

Generalna zasada okreslajaca prawne mozliwosci odliczenia podatku naliczonego wyrazona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z pozn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwote podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikajacych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytulu nabycia towarow i uslug (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powolanych przepisow wynika, ze prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wowczas, gdy zostana spelnione okreslone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarow i uslug oraz gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem podatek zostal naliczony, sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych. Warunkiem umozliwiajacym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwiazek zakupow z wykonywanymi czynnosciami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyzej zasada wyklucza zatem mozliwosc dokonania obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego zwiazanego z uslugami i towarami, ktore nie sa w ogole wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnosci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegajacych temu podatkowi.

Biorac pod uwage stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz tresc powolanych przepisow stwierdzic nalezy, ze nie zostal spelniony warunek, o ktorym mowa w wyzej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug, gdyz jak wskazano we wniosku towary i uslugi nabywane przez Wnioskodawce nie sluza sprzedazy opodatkowanej podatkiem od towarow i uslug. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatkow poniesionych z tytulu realizacji tego projektu.

Jednoczesnie informuje sie, ze organy podatkowe nie sa kompetentne do rozstrzygania kwestii mozliwosci zaliczania wartosci podatku od towarow i uslug do kosztow kwalifikowanych, albowiem kwestie te rozstrzygaja przepisy regulujace zasady korzystania ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromlynska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-981/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.