IBPP2/443-909/13/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą, - zasadność korygowania faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy, - prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą,- prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą,- termin, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz dokumentów, jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2013r. (data wpływu 30 września 2013r.), uzupełnionym pismem z 16 grudnia 2013r. (data wpływu 16 grudnia 2013r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • prawidłowe - w zakresie zasadności korygowania faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie terminu, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz dokumentów, jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczeń.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2013r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • zasadności korygowania faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy,
 • prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą,
 • prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
 • terminu, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz dokumentów, jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego, aby skorzystać z odliczeń.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 16 grudnia 2013r. (data wpływu 16 grudnia 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 grudnia 2013r. znak: IBPBI/1/415-995/13/SK, IBPP2/443-909/13/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej podpisał 26 marca 2012 roku umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,26 m2, logii o powierzchni 4,50 m2 i komórki lokatorskiej o powierzchni 2,75 m2 (VAT 8%) oraz miejsca postojowego (garażu) w hali garażowej (VAT 23%). Dnia 31 maja 2012r. umowa została rozwiązana oraz zostały zawarte osobne umowy na wybudowanie miejsca postojowego (w formie pisemnej) oraz wybudowanie mieszkania (w formie aktu notarialnego), jednak istotne postanowienie umowne (np. cena, lokal, etc.) nie zostały zmienione. Płatność za mieszkanie oraz miejsce postojowe odbywa się w ratach, stąd zostały wystawione faktury VAT w następujących terminach (po uwzględnieniu korekt): 31 maja 2012r. (mieszkanie i komórka, N), 31 maja 2012r. (garaż, N), 4 czerwca 2012r. (mieszkanie, N), 4 czerwca 2012r. (garaż, N), 14 sierpnia 2013r. (mieszkanie, P), 14 sierpnia 2013r. (garaż, P).

Ostatnia rata zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru (październik/listopad 2013r). Na fakturach nabywca (podatnik) jest określony z imienia i nazwiska, ale bez nazwy firmy. Dodatkowo na fakturach oznaczonych literą N wskazany jest NIP podatnika, a na fakturach oznaczonych literą P wskazany jest numer PESEL podatnika. Faktury nie są fakturami zaliczkowymi. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Dnia 11 lutego 2013r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą, stał się podatnikiem podatku VAT i wykonuje działalność podlegającą temu podatkowi. Działalność polega na tworzeniu oprogramowania i sprzedaży licencji na to oprogramowania. Działalność o podobnym charakterze była przez podatnika wykonywana od 2009 roku, przy czym przed 11 lutego 2013r. nie miała ona charakteru działalności gospodarczej (działalność hobbystyczna, oprogramowanie było darmowe). Działalność jest wykonywana osobiście (na tę chwilę brak jest pracowników) oraz jest wykonywana w jednym miejscu (brak wyjazdów do klientów). Równocześnie z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik pracuje na umowę o pracę (brak jest związku z działalnością gospodarczą). Po dokonaniu odbioru mieszkania oraz jego wyposażeniu podatnik zamierza się do niego przeprowadzić (własne potrzeby mieszkaniowe) oraz przeznaczyć je w 30% pod wykonywanie działalności gospodarczej.

Dnia 5 października 2012r. (a więc przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej), w toku inwestycji podatnik zawarł dodatkową umowę o wykonanie zmian lokatorskich, których celem jest lepsze dostosowanie lokalu do prowadzonej działalności (m. in. ułożenie kabli dla sieci komputerowej, szafki rackowej) oraz inne zmiany nie związane z prowadzoną działalnością (np. przesunięcie podejścia do kranu w łazience, przesunięcie punktów oświetleniowych). W związku z tą umową zostały wystawione faktury VAT: 18 października 2012r. (VAT 23%, opinia architekta, N), 29 października 2012 (VAT 23%, projekt zamienny, N), 10 czerwca 2013 (VAT 8%, roboty budowlane, P). Opinia architekta oraz projekt zamienny byłyby konieczne nawet gdyby nie wprowadzano zmian nie związanych z działalnością gospodarczą. Faktura VAT na roboty budowlane nie zawiera wyszczególnienia pozycji, jednak wykonawca przesłał osobny dokument z którego wynika ile kosztowała każda zmiana.

Po przekazaniu lokalu do użytkowania zostaną wykonane prace mające na celu przygotowanie go do zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej (np. położenie podłóg, fliz w łazience, oświetlenie, drzwi wewnętrzne, armatura łazienkowa i kuchenna, meble do zabudowy, etc). Elementy o których tu mowa mają charakter trwale związanych z nieruchomością, a elementy wyposażenia takie jak sprzęt AGD (pralka, zmywarka, piekarnik, telewizor) nie są przedmiotem poniższych pytań.

Do dnia złożenia wniosku o interpretację podatkową podatnik nie dokonywał odliczenia VAT z tytułu nabycia mieszkania oraz wykonania zmian lokatorskich.

W piśmie z 16 grudnia 2013r. Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie znak: IBPBI/1/415-995/13/SK, IBPP2/443-909/13/WN, uzupełnił wniosek informując:

1.Dodatkowa wpłata została uiszczona na wskazane w wezwaniu konto bankowe (w opisie przelewu uwzględniono sygnatury sprawy).

2.a.

 • Ze względu na układ lokalu mieszkalnego o którym mowa we wniosku nie jest możliwe wydzielenie na potrzeby działalności gospodarczej kompletnego pomieszczenia. W ramach działalności gospodarczej będą wykorzystywane różne pomieszczenia: na przedpokoju znajduje się szafa rackowa z osprzętem telekomunikacyjnym, w jednym z pokojów będzie stanowisko pracy (biurko, komputer, fotel, monitor), w innym bądź tym samym pokoju będą przechowywane dokumenty firmowe, materiały eksploatacyjne i inne przedmioty potrzebne w działalności gospodarczej. Dodatkowo należy przyjąć, że w typowym biurze należy zapewnić przebywającym tam osobom dostęp do toalety, kącika kuchennego/kuchni oraz wolną przestrzeń niezastawioną meblami. Stąd oszacowanie całości powierzchni wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej na 30% powierzchni lokalu.
 • Obecnie mieszkanie jest w stanie tzw. deweloperskim. Wnioskodawca ma zamiar wykonać szereg prac wykończeniowych takich jak kompletne wyposażenie łazienki (flizy, armatura, szafka; bez pralki - będzie w lokalu, ale nie ma zastosowania w działalności gospodarczej) oraz kuchni (meble na wymiar, armatura, czajnik, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa; bez piekarnika czy płyty indukcyjnej - będą w lokalu ale nie są to urządzenia znajdujące się w typowych kuchniach biurowych) - użytkownicy typowego biura na wynajem mają dostęp do obydwu typów pomieszczeń, instalacja oświetlenia, instalacja szaf wnękowych, ogrzewania podłogowego (maty kapilarne + elementy sterujące), podłogi (płytki ceramiczne + panele podłogowe), instalacja oświetlenia, gruntowanie i malowanie ścian, montaż ościeżnic i drzwi oraz inne prace wykończeniowe.
 • lokal został przekazany przez dewelopera Wnioskodawcy dnia 13 grudnia 2013r. (ostatnia wpłata została dokonana 10 grudnia 2013r.) jednak lokal w tej chwili nie nadaje się do prowadzenia działalności (jest ona prowadzona pod obecnym adresem zamieszkania Wnioskodawcy). Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zostanie zmienione (zarówno faktycznie jak i formalnie) dopiero po przystosowaniu lokalu do prowadzenia tej działalności.

2.b.

 • celem podpisania umowy było nabycie lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe oraz na potrzeby działalności, którą Wnioskodawca zamierzał podjąć (faktyczna działalność miała już wtedy miejsce, choć nie miała ona wtedy charakteru gospodarczego - oprogramowanie było udostępniane nieodpłatnie). Decyzja o przeznaczeniu części mieszkania na cele działalności gospodarczej została podjęta na etapie wyboru mieszkania tj. przed podpisaniem umowy dotyczącej zakupu.
 • w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podstawową stawką podatku VAT - świadczy usługi na rzecz podatnika VAT na terenie Unii Europejskiej i nie wykonuje, żadnych czynności zwolnionych z podatku VAT.
 • doprecyzowanie pytania nr 6: pytanie dotyczy elementów trwale związanych z mieszkaniem takich jak ogrzewanie podłogowe, panele podłogowe, flizy w łazience, armatura łazienkowa i kuchenna (baterie, spłuczka), meble kuchenne na wymiar, szafy wnękowe, elementy oświetlenia (kinkiety, lampy sufitowe) oraz elementów znajdujących się na wyposażeniu zarówno typowego biura jak i gospodarstwa domowego tj. kuchenki mikrofalowej, zmywarki, lodówki, ekspresu do kawy, czajnika. Zdaniem Wnioskodawcy należy te elementy potraktować tak jak samo mieszkanie tj. umożliwić odliczenie podatku VAT w takiej proporcji jak powierzchnia lokalu przeznaczona na działalność gospodarczą ze względu na to, że po montażu rozdzielanie ich od mieszkania byłoby bezcelowe i doprowadziłoby mieszkanie do stanu, w którym nie można w nim prowadzić działalności. Z kolei elementy takie jak pralka, telewizor, monitor, router, etc. powinny podlegać indywidualnej ocenie czy są przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej czy nie (a jeśli tak to w jakim stopniu), a zatem te elementy nie są przedmiotem tego pytania.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano m.in. następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):

2.Czy podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą...

4.Czy aby skorzystać z odliczenia podatku VAT konieczne jest korygowanie faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy...

5.Czy podatnik może odliczyć całość VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą...

6.Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą...

7.Kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT, o której mowa powyżej... Jakie dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczeń, o których mowa powyżej (korekty za poprzednie okresy, deklaracje, etc.)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

2.Takie uprawnienie przysługuje podatnikowi zgodnie z art. 86 ustawy o PTU. Mieszkanie zostało w części zakupione w celu prowadzonej działalności (mimo, że w momencie zakupu DG nie była prowadzona) o czym świadczą m.in. zmiany lokatorskie mające na celu lepsze dostosowanie mieszkania do wymagań firmy (szafka rackowa, okablowanie ethernet).

4.Nie ma takiego obowiązku gdyż dane z faktury identyfikują go w sposób jednoznaczny.

5.Tak, na postawie art. 86 ustawy o VAT.

6.Istnieje taka możliwość gdyż wydatki na ulepszenie lokalu są traktowane tak samo jak wydatki na sam lokal (por. pyt. 2).

7.Zdaniem Wnioskodawcy, uzupełnionym w piśmie z dnia 16 grudnia 2013r., możliwość odliczenia VAT powstaje z chwilą wystawienia faktur VAT na czynności/towary podlegające odliczeniu. Nie jest konieczne składanie dodatkowych dokumentów do Urzędu Skarbowego - należy jedynie uwzględnić odpowiednie faktury w dowolnym późniejszym okresie i co za tym idzie uwzględnić odpowiednie kwoty w deklaracjach składanych za dany okres (w przypadku Wnioskodawcy jest to kwartał).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • prawidłowe - w zakresie zasadności korygowania faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie terminu, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz dokumentów jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczenia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na podstawie art. 86 ust. 12a ww. ustawy, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

 1. faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;
 2. nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

Powyższe oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni. Niezależnie od tego, czy dokonany zakup stanowi kompletny i zdatny do użytkowania towar czy środek trwały, czy też dokonywane są dopiero nakłady (inwestycja w toku), czy też dokonywane są płatności zaliczkowe, których efektem będzie środek trwały – podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku, jeśli zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynikało, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Jak stanowi art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Odnośnie kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty, należy również wskazać, że zgodnie z powołanym art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Oznacza to, że w odniesieniu do faktur, które dotyczą płatności dokonanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest uwarunkowane nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi. W przypadku płatności przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru istotne jest czy otrzymanie takiej płatności rodzi po stronie wykonawcy usługi lub dostawcy towarów obowiązek podatkowy. Zatem dla odliczenia podatku z faktury dokumentującej uiszczenie raty na poczet nabycia lokalu mieszkalnego istotne jest powstanie obowiązku podatkowego z tytułu uiszczenia płatności.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że podpisał 26 marca 2012 roku umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,26 m2, logii o powierzchni 4,50 m2 i komórki lokatorskiej o powierzchni 2,75 m2 (VAT 8%) oraz miejsca postojowego (garażu) w hali garażowej (VAT 23%). Dnia 31 maja 2012r. umowa została rozwiązana oraz zostały zawarte osobne umowy na wybudowanie miejsca postojowego (w formie pisemnej) oraz wybudowanie mieszkania (w formie aktu notarialnego), jednak istotne postanowienie umowne (np. cena, lokal, etc.) nie zostały zmienione. Płatność za mieszkanie oraz miejsce postojowe odbywa się w ratach, stąd zostały wystawiono faktury VAT w następujących terminach (po uwzględnieniu korekt): 31 maja 2012r. (mieszkanie i komórka, N), 31 maja 2012r. (garaż, N), 4 czerwca 2012r. (mieszkanie, N), 4 czerwca 2012r. (garaż, N), 14 sierpnia 2013r. (mieszkanie, P), 14 sierpnia 2013r. (garaż, P).

Ostatnia rata zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru (październik/listopad 2013r). Na fakturach nabywca (podatnik) jest określony z imienia i nazwiska, ale bez nazwy firmy. Dodatkowo na fakturach oznaczonych literą N wskazany jest NIP podatnika, a na fakturach oznaczonych literą P wskazany jest numer PESEL podatnika. Faktury nie są fakturami zaliczkowymi. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego do 31 stycznia 2014 roku.

Dnia 11 lutego 2013r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą, stał się podatnikiem podatku VAT i wykonuje działalność podlegającą temu podatkowi. Działalność polega na tworzeniu oprogramowania i sprzedaży licencji na to oprogramowania. Po dokonaniu odbioru mieszkania oraz jego wyposażeniu podatnik zamierza się do niego przeprowadzić (własne potrzeby mieszkaniowe) oraz przeznaczyć je w 30% pod wykonywanie działalności gospodarczej.

Celem podpisania umowy było nabycie lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe oraz na potrzeby działalności, którą Wnioskodawca zamierzał podjąć i podjął tą działalność 11 lutego 2013r. Decyzja o przeznaczeniu części mieszkania na cele działalności gospodarczej została podjęta na etapie wyboru mieszkania tj. przed podpisaniem umowy dotyczącej zakupu.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podstawową stawką podatku VAT - świadczy usługi na rzecz podatnika VAT na terenie Unii Europejskiej i nie wykonuje, żadnych czynności zwolnionych z podatku VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skoro faktury dotyczące rat dokumentowały wpłaty dokonane przez Wnioskodawcę przed wydaniem lokalu mieszkalnego (przekazanie przez dewelopera grudzień 2013r.), na poczet zakupu tego lokalu, to należy uznać je za potwierdzające dokonanie przedpłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT i faktury takie mogą stanowić podstawę dla Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach.

Wnioskodawca podał, że zakupiony lokal mieszkalny przeznaczy w 30% do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w ramach której wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie przedmiotowego lokalu, przy czym podatek naliczony do odliczenia należy obliczyć według udziału procentowego, w jakim lokal będzie wykorzystywany co celów prowadzonej działalności opodatkowanej.

Jeżeli zatem Wnioskodawca już w momencie otrzymania faktur dokumentujących raty na zakup lokalu mieszkalnego, miał zamiar w części przeznaczyć lokal na cele działalności gospodarczej, którą zamierzał prowadzić, to w takim też zakresie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z nabyciem tego lokalu. Kwotę podatku naliczonego należy obliczyć według udziału procentowego, w jakim lokal mieszkalny wykorzystywany będzie do celów działalności gospodarczej.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia dotyczyć będzie wyłącznie substancji samego lokalu. W omawianym przypadku chodzi o wykorzystanie w części pomieszczenia samego lokalu do wykonywania działalności gospodarczej.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy tylko faktur dokumentujących raty na poczet zakupu lokalu mieszkalnego w stanie deweloperskim, z uwzględnieniem udziału procentowego, w jakim lokal wykorzystywany będzie do działalności gospodarczej (udział, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy). Prawo do odliczenia nie będzie natomiast obejmowało podatku naliczonego wynikającego z szeregu prac wykończeniowych, które Wnioskodawca zamierza wykonać, takich jak kompletne wyposażenie łazienki i kuchni. Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca przystępując do określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z zakupu lokalu mieszkalnego nie może tego prawa opierać o hipotetyczne założenie dotyczące wyglądu oraz elementów składowych dla typowego biura, lecz powinien mieć na uwadze rzeczywiste elementy, które w zamierzonej działalności będą niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej. W kontekście rozpatrywanej sprawy trudno przyjąć, że biuro, którego powierzchni Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić w ramach powierzchni mieszkalnej lokalu, spełniać będzie parametry tzw. typowego biura.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie lokalu w części w jakiej lokal zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą należy uznać je za prawidłowe, jednakże zwrócić uwagę należy, że podatek naliczony Wnioskodawca powinien odliczyć według udziału procentowego, w jakim lokal będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.

Kolejną wątpliwością Wnioskodawcy jest zasadność korygowania faktur dotyczących zakupu mieszkania, tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Identyfikatorem podatkowym, według art. 3 ust. 1 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest:

 1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Natomiast jak wynika z art. 3a cyt. ustawy, w przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, iż faktura dokumentująca sprzedaż powinna przede wszystkim zawierać dane określone w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, tj. m.in. dane dotyczące nabywcy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które faktury powinny zawierać określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r., faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia;
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit.a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Natomiast w myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych dotyczących nabywcy, określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, tj. numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Ogólne zasady działania przedsiębiorstw osób fizycznych określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 431 Kc przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa pod firmą – art. 432 § 1 Kc. Stosownie do art. 434 Kc firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Podatnikiem i przedsiębiorcą jest osoba fizyczna z imienia i nazwiska, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP, nie zaś firma prowadzona przez tę osobę. Odzwierciedleniem tej tendencji są dane wykazane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 136, poz. 800), określa wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, z którego wynika, iż podatnicy będący osobami fizycznymi, określają obligatoryjnie w tym zgłoszeniu w polu nr 11 jedynie nazwisko oraz pierwsze i drugie imię.

Zatem na podstawie ww. przepisów stwierdzić należy, że przez sformułowane w ww. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, wyrażenia:

-„imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów (...)

należy rozumieć w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - nazwę (bądź nazwę skróconą). Firma osoby fizycznej może zawierać dodatki, np. określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, ale dane te mogą być umieszczone jedynie w formie dodatku fakultatywnego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, iż § 5 ust. 1 rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura VAT i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców czy też towarów. Ponadto, jak wynika z § 7 ust. 1 rozporządzenia, faktura wystawiana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, może nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Zatem dla potrzeb odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie lokalu dokonane przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie zachodzi konieczność korygowania powyższych dokumentów, bowiem faktury te dokumentują zdarzenie, w którym Wnioskodawca wówczas był identyfikowany na podstawie nazwiska i imienia. W związku z tym otrzymane faktury VAT, na których widnieje imię i nazwisko nabywcy – Wnioskodawcy – stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość czy może odliczyć całość VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz czy podatnik może w całości odliczyć VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą.

Wskazać w tym miejscu należy, że wydatki związane z wyposażeniem lokalu w elementy trwale związane z mieszkaniem takie jak ogrzewanie podłogowe, panele podłogowe, flizy w łazience, armatura łazienkowa i kuchenna (baterie, spłuczka), meble kuchenne na wymiar, szafy wnękowe, elementy oświetlenia (kinkiety, lampy sufitowe) oraz elementy znajdujące się na wyposażeniu zarówno typowego biura jak i gospodarstwa domowego tj. kuchenki mikrofalowej, zmywarki, lodówki, ekspresu do kawy, czajnika, stanowić będą wyposażenie pomieszczenia, w którym Wnioskodawca mieszka, a zatem bez wątpienia będą służyć przede wszystkim celom prywatnym Wnioskodawcy, nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykorzystanie niektórych z zakupionych przedmiotów dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej będzie miało jedynie charakter incydentalny. Zatem wydatki na nabycie wyposażenia będą miały charakter osobisty, nie będą również pozostawać w ścisłym związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą. W konsekwencji nie zostaną spełnione wymogi, o których mowa w powoływanym przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W odniesieniu natomiast do wydatków związanych z wykonaniem zmian lokatorskich takich jak np. ułożenie kabli dla sieci komputerowej, czy szafki rackowej, których celem jest lepsze dostosowanie lokalu do działalności gospodarczej, należy wskazać, że powyższe zmiany de facto oprócz działalności gospodarczej będą również służyć potrzebom osobistym Wnioskodawcy np. korzystanie z kabli dla potrzeby Internetu. Zatem nie sposób przyjąć, że będą one wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej.

Nadmienić należy, iż przyznanie prawa do odliczenia w całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą (w przypadku, gdy jak sam Wnioskodawca wskazuje opinia architekta oraz projekt zamienny, byłyby konieczne nawet gdyby nie wprowadzono zmian niezwiązanych z działalnością gospodarczą), oraz w całości z faktur na wyposażenie lokalu byłoby sprzeczne z zasadą równości wobec prawa, gdyż stawiałoby w uprzywilejowanej sytuacji podmioty prowadzące działalność gospodarczą wobec podatników, którzy takiej działalności nie prowadzą, a którzy również ponoszą wydatki na własne cele mieszkaniowe i nie mogą skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwać wyłącznie z faktur dokumentujących wprowadzone zmiany lokatorskie z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą, tylko w części odpowiadającej procentowemu udziałowi, w jakim lokal mieszkalny wykorzystywany będzie do wykonywania działalności gospodarczej (czyli nie w całości jak wskazał Wnioskodawca). Natomiast z wydatków poniesionych na wyposażenie lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 i 6 należało uznać je za nieprawidłowe.

Kolejną wątpliwością Wnioskodawcy jest termin, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz jakie dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczeń (korekty za poprzednie okresy, deklaracje, etc.).

Terminy, w jakich podatnik może skorzystać z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wskazują przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ww. ustawy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy).

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem w celu zrealizowania przez Wnioskodawcę nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. nabyciami, konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za te okresy rozliczeniowe, w których Wnioskodawca otrzymał faktury VAT, dokumentujące poniesione wydatki, a uczynić to może poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, czyli wyłącznie w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymał faktury dokumentujące nabycia.

W niniejszej sprawie koniecznym jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik VAT czynny ma prawo skorzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że możliwość odliczenia VAT powstaje z chwilą wystawienia faktur VAT na czynności/towary podlegające odliczeniu. Nie jest konieczne składanie dodatkowych dokumentów do Urzędu Skarbowego - należy jedynie uwzględnić odpowiednie faktury w dowolnym późniejszym okresie i co za tym idzie uwzględnić odpowiednie kwoty w deklaracjach składanych za dany okres (w przypadku Wnioskodawcy jest to kwartał), należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie mieszkania w części w jakiej mieszkanie zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • prawidłowe - w zakresie zasadności korygowania faktur tak aby zawierały numer NIP podatnika oraz nazwę firmy,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur związanych z wprowadzeniem zmian lokatorskich z pominięciem pozycji z kosztorysu robót budowlanych, które nie są związane z działalnością gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z faktur na wyposażenie lokalu proporcjonalnie do części mieszkania przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
 • nieprawidłowe - w zakresie terminu, kiedy powstaje możliwość odliczenia VAT oraz dokumentów jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego aby skorzystać z odliczeń.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej pytań nr 2 i od nr 4 do nr 7 w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast wniosek dotyczący pozostałych pytań zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Przedmiotem niniejszej interpretacji była tylko i wyłącznie kwestia uprawnień podatkowych w podatku od towarów i usług związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części do działalności gospodarczej, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytania i przedstawił własne stanowisko. Przedmiotem interpretacji nie była natomiast kwestia prawa do odliczenia od nabycia garażu i komórki lokatorskiej, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.