Prawo dewizowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo dewizowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy zgodnie z przepisami za zakupiony towar można płacić walutą zakupioną w kantorze?

Fragment:

(...) na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji Jak wynika z powyższego nie ma przeszkód do dokonywania transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych w kantorze, jednak w każdym przypadku musi być przestrzegana zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie na uwagę zasługują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 ze zm.). Z brzmienia art. 22 ust. 1 tej ustawy, wynika, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usługi księgowej dla przedstawicielstwa firmy duńskiej w Polsce opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 0%. Natomiast zgodnie z nowymi uregulowaniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) i z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązującym od dnia 01.10.2002 r. rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. Zatem przedstawicielstwo firmy duńskiej w Polsce w myśl wyżej powołanej ustawy jest rezydentem. W związku z powyższym nie może mieć tu zastosowania stawka podatku VAT określona w § 64 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w działalności gospodarczej zgodne z prawem są rozliczenia gotówką w funtach brytyjskich do wysokości równowartości 10.000 EURO z kontrachentem zagranicznym?

Fragment:

(...) zagranicznych poniżej 10 000 EURO. może odbywać się z ręki do ręki pomiędzy obywatelem polskim (rezydentem), a kontrahentem zagranicznym (nierezydentem) bez pośrednictwa banku Urząd Skarbowy w Nysie przesłał wniosek Spółki do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu przy piśmie PDI-422-6/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego udziela następujących wyjaśnień Art. 25 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo dewizowe ma charakter ogólny. Wprowadza on próg ustawowy rozliczeń w formie przekazów pieniężnych lub gotówki pomiędzy rezydentami i nierezyzdentami bez względu na to, czy prowadzą oni bądź nie, działalność gospodarczą. Rozliczenia te są doprecyzowane w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1273 ze zm.): „Zezwala się rezydentom na dokonywanie w kraju rozliczeń pieniężnych z (...)