Prawo dewizowe | Interpretacje podatkowe

Prawo dewizowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo dewizowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z przepisami za zakupiony towar można płacić walutą zakupioną w kantorze?
Fragment:
(...) na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji Jak wynika z powyższego nie ma przeszkód do dokonywania transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych w kantorze, jednak w każdym przypadku musi być przestrzegana zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie na uwagę zasługują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 ze zm.). Z brzmienia art. 22 ust. 1 tej ustawy, wynika, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usługi księgowej dla przedstawicielstwa firmy duńskiej w Polsce opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 0%. Natomiast zgodnie z nowymi uregulowaniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) i z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązującym od dnia 01.10.2002 r. rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. Zatem przedstawicielstwo firmy duńskiej w Polsce w myśl wyżej powołanej ustawy jest rezydentem. W związku z powyższym nie może mieć tu zastosowania stawka podatku VAT określona w § 64 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy w działalności gospodarczej zgodne z prawem są rozliczenia gotówką w funtach brytyjskich do wysokości równowartości 10.000 EURO z kontrachentem zagranicznym?
Fragment:
(...) zagranicznych poniżej 10 000 EURO. może odbywać się z ręki do ręki pomiędzy obywatelem polskim (rezydentem), a kontrahentem zagranicznym (nierezydentem) bez pośrednictwa banku Urząd Skarbowy w Nysie przesłał wniosek Spółki do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu przy piśmie PDI-422-6/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego udziela następujących wyjaśnień Art. 25 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo dewizowe ma charakter ogólny. Wprowadza on próg ustawowy rozliczeń w formie przekazów pieniężnych lub gotówki pomiędzy rezydentami i nierezyzdentami bez względu na to, czy prowadzą oni bądź nie, działalność gospodarczą. Rozliczenia te są doprecyzowane w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1273 ze zm.): „Zezwala się rezydentom na dokonywanie w kraju rozliczeń pieniężnych z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.