Prawo cywilne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo cywilne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby treść stosunku cywilnoprawnego formułowana była jak najbardziej precyzyjnie, po wspólnym przemyśleniu przez strony zapisu poszczególnych postanowień kontraktowych. Zgodnie bowiem z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Z analizy treści dołączonej do wniosku umowy oraz pełnomocnictwa udzielonego podatnikowi wynika, iż celem umowy jest zarządzanie Zapleczem Technicznym Firmy. Stąd odpowiadając na zapytanie podmiotu Naczelnik tut. Urzędu rozpatrzył treść zapytania pod kątem opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Zgodnie z art. 15 (...)