Pracownia plastyczna | Interpretacje podatkowe

Pracownia plastyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownia plastyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych jako pracownie plastyczne - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
Fragment:
(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych jako pracownie plastyczne - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Pismem z dnia 26 marca 2007r. (data wpływu 28.03.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak opodatkować podatkiem VAT opłaty za pracownie plastyczne udostępniane zarówno na zasadzie najmu, jak i na podstawie praw spółdzielczych do lokalu?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 24.04.2006 r. nr PP1-443/16/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej stawki podatku VAT na usługę najmu pracowni plastycznej. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 14.02.2006 r. Spółdzielnia zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie Spółdzielni dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłat za użytkowanie pracowni plastycznych na podstawie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.