Pracownia plastyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownia plastyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych jako pracownie plastyczne - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych jako pracownie plastyczne - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Pismem z dnia 26 marca 2007r. (data wpływu 28.03.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować podatkiem VAT opłaty za pracownie plastyczne udostępniane zarówno na zasadzie najmu, jak i na podstawie praw spółdzielczych do lokalu?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 24.04.2006 r. nr PP1-443/16/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej stawki podatku VAT na usługę najmu pracowni plastycznej. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 14.02.2006 r. Spółdzielnia zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie Spółdzielni dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłat za użytkowanie pracowni plastycznych na podstawie (...)