Prace wykończeniowe | Interpretacje podatkowe

Prace wykończeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace wykończeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik ma prawo skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej z tytułu poniesienia wydatków na prace wykończeniowe nowo zakupionego lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 21.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)w brzmieniu obowiązującym w 2003r., w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,w kwestii możliwości odliczenia od podatku w rozliczeniu rocznym za 2005 rok wydatków związanych z wykończeniem lokalu mieszkalnego. Pismem z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wybudowaliśmy nowy dom, nie korzystając z odliczeń tzw. dużej ulgi budowlanej. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, nieoddany do użytku, ponieważ nadal trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Decyzja zezwolenia na budowę wydana w 2002r.
Czy możemy dokonać odliczeń od podatku wydatków za lata 2003-2005 z tyt. remontu i modernizacji budynku?
Czy możemy odliczyć ponoszone nadal wydatki związane z wykończeniem tego budynku korzystając z obowiązującej do 2005 roku ulgi remontowej?
Fragment:
(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, wydatków związanych z wykończeniem tego budynku w latach 2003-2005. Stan faktyczny: W 2002 roku otrzymał Pan decyzję nr. 135/02 nr. rejestru BUA-7353/13/02 zezwalającą na budowę budynku mieszkalnego, do 17. 05. 2005 budynek znajdował się wstanie surowym zamkniętym, nie oddanym do użytkowania, ponieważ nadal trwały w nim prace wykończeniowe. Nie korzystał Pan z żoną z odliczeń w ramach dużej ulgi budowlanej. Stanowisko Strony: We wniosku z dnia 15.04.2005r. - uzupełnienie w dniu 17.05.2005 r. zawarł Pan stanowisko, iż wydatki poniesione w 2005 na wykończenie budynku mieszkalnego może Pan odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację tego budynku. Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa –Bielany: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z dokonaniem darowizny lokalu mieszkalnego synowi.
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w latach 1995 - 2001 dokonywał Pan wspólnie z małżonką wpłat wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej na poczet budowy lokalu mieszkalnego. W 2001r. Spółdzielnia aktem notarialnym przeniosła na Państwa własność tego lokalu, co zostało odnotowane w Księdze Wieczystej w Sądzie Rejonowym. Od momentu przeniesienia własności mieszkania do chwili obecnej nadal prowadzone są przez Wspólnotę Mieszkaniową drobne prace wykończeniowe, takie jak: uporządkowanie terenu, zakończenie budowy garaży. Przez cały okres trwania inwestycji, tj. w latach 1995 - 2004 korzystaliście Państwo z ulgi budowlanej, dokonując odliczeń od podatku w rozliczeniach rocznych. Obecnie planujecie Państwo przekazać ww. lokal mieszkalny w formie darowizny synowi, który nie posiada własnego mieszkania. Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone na wykonanie prac o charakterze wykończeniowym w budowanym od 2000 roku budynku mieszkalnym mieszczą się w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej i podlegają odliczeniu od podatku?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509 z 2001 r.) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a – f ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. (w tych wydatkach mieści się budowa budynku mieszkalnego) przysługuje , na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji poniesionych od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku. Jak wynika z opisanej sytuacji w 2000 r. rozpoczął Pan budowę budynku mieszkalnego i dokonał odliczeń z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za ten rok. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym, konieczne będzie przeprowadzenie prac o (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.