Prace artystyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace artystyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkować poniżej wypisane usługi:PKWiU 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem;PKWiU 92.31.10 - prace artystyczne;PKWiU 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie)?

Fragment:

(...) Podatnik w ramach wykonywanej działalności dokonuje dostawy towarów oraz świadczy usługi o poniżej opisanych symbolach PKWiU: � 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem; � 92.31.10 - prace artystyczne; � 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie). Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT na wyroby wytwarzane przez podatnika z masy solnej, które jak wynika z pisma podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 92.31.10 „prace artystyczne".

Fragment:

(...) współczesne jako, że zostały one wymienione w zał. 1 do ustawy - właściwą stawką podatkową - będzie stawka podatku VAT w wysokości 3%, ale tylko w stosunku do wyrobów atestowanych przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne (...). W przypadku wyrobów, które nie mają stosownych atestów obowiązującą stawką podatku VAT będzie podstawowa 22 % stawka podatkowa. Podobnie będzie w przypadku sprzedaży innych towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.31.10 - „ prace artystyczne", które nie zostały wymienione pozycji 29 zał. 1 do ww. ustawy stawką podatkowa obowiązującą w obrocie będzie stawka 22%,jako że nie zostały one objęte preferencyjną stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT i jej aktów wykonawczych. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że powyższa interpretacja dokonana jest dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, a zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60.), art. 120 ust. 1, ust. 4 i ust.10-19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: Bieszczadzki Dom Kultury w L, z dnia 07.02.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 09.02.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że prawidłowe jest odprowadzanie 22 % podatku VAT od marży od każdej sprzedanej pracy artystycznej postanawia (...)