Prace artystyczne | Interpretacje podatkowe

Prace artystyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace artystyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką stawką podatku VAT opodatkować poniżej wypisane usługi:PKWiU 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem;PKWiU 92.31.10 - prace artystyczne;PKWiU 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie)?
Fragment:
(...) Podatnik w ramach wykonywanej działalności dokonuje dostawy towarów oraz świadczy usługi o poniżej opisanych symbolach PKWiU: � 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem; � 92.31.10 - prace artystyczne; � 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie). Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy stawki podatku VAT na wyroby wytwarzane przez podatnika z masy solnej, które jak wynika z pisma podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 92.31.10 „prace artystyczne".
Fragment:
(...) współczesne jako, że zostały one wymienione w zał. 1 do ustawy - właściwą stawką podatkową - będzie stawka podatku VAT w wysokości 3%, ale tylko w stosunku do wyrobów atestowanych przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne (...). W przypadku wyrobów, które nie mają stosownych atestów obowiązującą stawką podatku VAT będzie podstawowa 22 % stawka podatkowa. Podobnie będzie w przypadku sprzedaży innych towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.31.10 - „ prace artystyczne", które nie zostały wymienione pozycji 29 zał. 1 do ww. ustawy stawką podatkowa obowiązującą w obrocie będzie stawka 22%,jako że nie zostały one objęte preferencyjną stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT i jej aktów wykonawczych. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że powyższa interpretacja dokonana jest dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, a zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60.), art. 120 ust. 1, ust. 4 i ust.10-19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: Bieszczadzki Dom Kultury w L, z dnia 07.02.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 09.02.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że prawidłowe jest odprowadzanie 22 % podatku VAT od marży od każdej sprzedanej pracy artystycznej postanawia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.