Praca przymusowa | Interpretacje podatkowe

Praca przymusowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca przymusowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwolniony jest z podatku dochodowego dodatek do emerytury z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. Nr 93, poz. 1028) świadczenia wypłacane ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej, w tym związane z pracą niewolniczą i przymusową, są wolne od podatków i opłat. Natomiast z przepisu art. 2 tej ustawy wynika, iż świadczeń, o których mowa w art. 1, nie wlicza się do dochodów, od których zależy prawo do określonych odrębnymi przepisami świadczeń lub ich wysokość. Z powyższego przepisu wynika, iż świadczenia związane m.in. z pracą niewolniczą wypłacane ofiarom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej zwolnione są z podatków (tj. również z podatku dochodowego od osób fizycznych). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1941 r. jako dziecko w wieku 14 lat Wnioskodawca został zabrany do przymusowych – niewolniczych prac na terenie Austrii. Tam pracował do końca wojny w rolnictwie i lasach gospodarza. Były to lata ciężkiej pracy, pogardy i upokorzenia.
2012
23
lis

Istota:
Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia pieniężne przyznane przez Zarząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Emerytalną Instytucję Ubezpieczeniową w Wiedniu?
Fragment:
Natomiast świadczenie przyznane przez Emerytalną Instytucję Ubezpieczeniową w Wiedniu (decyzja z dnia 14.02.2003 r., Nr WLZ-4759 210925/1 01) jest świadczeniem emerytalnym, a nie rentowym z tytułu pracy przymusowej w Austrii w latach 1943- 1945 i nie znajduje się w grupie dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 i 52a powołanej ustawy, zatem podlega opodatkowaniu. Świadczenie to winno być wykazane w zeznaniu rocznym wraz z innymi dochodami i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowiskiem, wyjaśnienie tut. organu z dnia 3 lipca 2003 r. jest nieaktualne.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.