Praca przymusowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca przymusowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
23
lis

Istota:

Czy zwolniony jest z podatku dochodowego dodatek do emerytury z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. Nr 93, poz. 1028) świadczenia wypłacane ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej, w tym związane z pracą niewolniczą i przymusową, są wolne od podatków i opłat. Natomiast z przepisu art. 2 tej ustawy wynika, iż świadczeń, o których mowa w art. 1, nie wlicza się do dochodów, od których zależy prawo do określonych odrębnymi przepisami świadczeń lub ich wysokość. Z powyższego przepisu wynika, iż świadczenia związane m.in. z pracą niewolniczą wypłacane ofiarom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej zwolnione są z podatków (tj. również z podatku dochodowego od osób fizycznych). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1941 r. jako dziecko w wieku 14 lat Wnioskodawca został zabrany do przymusowych – niewolniczych prac na terenie Austrii. Tam pracował do końca wojny w rolnictwie i lasach gospodarza. Były to lata ciężkiej pracy, pogardy i upokorzenia.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia pieniężne przyznane przez Zarząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Emerytalną Instytucję Ubezpieczeniową w Wiedniu?

Fragment:

Natomiast świadczenie przyznane przez Emerytalną Instytucję Ubezpieczeniową w Wiedniu (decyzja z dnia 14.02.2003 r., Nr WLZ-4759 210925/1 01) jest świadczeniem emerytalnym, a nie rentowym z tytułu pracy przymusowej w Austrii w latach 1943- 1945 i nie znajduje się w grupie dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 i 52a powołanej ustawy, zatem podlega opodatkowaniu. Świadczenie to winno być wykazane w zeznaniu rocznym wraz z innymi dochodami i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowiskiem, wyjaśnienie tut. organu z dnia 3 lipca 2003 r. jest nieaktualne.