Praca naukowa | Interpretacje podatkowe

Praca naukowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca naukowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczenie na jego rzecz usługi polegającej na wydrukowaniu poza granicami kraju pracy doktorskiej w czasopiśmie zagranicznym przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik otrzymał fakturę dokumentującą usługę, którą nabył od podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, a która polega na wydrukowaniu poza granicami kraju pracy doktorskiej w czasopiśmie zagranicznym. Podatnik wskazał także, iż przedmiotowa usługa nie jest usługą reklamową i jest oznaczona symbolem PKWiU 22.22.32. Ponadto, uzupełniając wniosek wskazano, iż usługodawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zdaniem Podatnika, przedmiotowa usługa ? na mocy art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług ? nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ nie jest wymieniona w katalogu usług, o którym mowa w tym artykule. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w związku z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i podjęciem tam pracy naukowej w okresie 2005 - 2007 małżonkowie będą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce ?Czy do dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją wynikająca z przepisu art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy z uwagi na fakt, iż w 2006r. małżonkowie nie będą uzyskiwać w Polsce dochodu, czy tym samym muszą zapłacić podatek w Polsce?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 30 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania dochodów małżonków w latach 2005-2007 z tytułu wykonywania pracy naukowo-badawczej w Stanach Zjednoczonych, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Bezdzietni małżonkowie w roku 2005 przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia pracy naukowo-badawczej.W 2005r. małżonkowie będą przebywać w Stanach Zjednoczonych około 5 miesięcy, w 2006r. cały rok a w 2007r. ponad 6 miesięcy.W Stanach Zjednoczonych małżonkowie będą wykonywać pracę naukowo-badawczą w oparciu o umowę o pracę, wynajmą (...)
2011
1
mar

Istota:
W Polsce jestem pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Pod koniec roku 2004 r. dostałem zaproszenie do prowadzenia prac badawczył na jednej z wyższych uczelini w USA. Wziąłem urlop bezpłatny na uczelni i wyjechałem na 11 miesięcy do USA. Na wyższej uczelni w USA prowadziłem wyłączenie teoretyczne prace badawcze w swojej specjalności, wyniki tych prac publikowałem w czasopismach naukowych. Moje wynagrodzenie w USA nie było opodatkowane:
a) czy dochody uzyskane w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?
b) czy jest potrzebne zaświadcznie co do charakteru pracy wykonywanej w USA, żeby móc odliczyć od uzyskanego tam przychodu koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%
c) czy są jeszcze inne składniki kosztów uzyskania przychodu w USA, które powinienem uwzględnić w zeznaniu w Polsce?
d)który formularz PIT należy złożyć przy rozliczeniu tych dochodów?
Fragment:
(...) Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż dochody uzyskane z tytułu wykonywania prac badawczych w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce korzystając z "metody wyłączenia z progresją".postanawiauznać Pana stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie zaistnienia omawianego stanu faktycznego uzasadnienieW dniu 25.08.2005 złożył Pan do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 25.08.2005 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawia Pan następujący stan faktyczny: W Polsce jest Pan pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Pod koniec 2004 roku dostał Pan zaproszenie do prowadzenia prac badawczych na uczelni w USA. Wziął Pan w Polsce urlop bezpłatny i wyjechał na 11 miesięcy do USA. Prowadził Pan tam wyłącznie teoretyczne prace badawcze, a w wyniku ich publikował w czaspismach naukowych. W USA Pana dochody nie były opodatkowane. Pana zdaniem dochody uzyskane w USA (...)
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane w latach 2004- 2005 w USA przez pracownika naukowego podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez pracownika naukowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 18 maja 2005 r. tut. organ podatkowy wezwał podatniczkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 26 maja 2005 r. i w dniu 16 czerwca 2005 r. Jak stanowi (...)
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od dochodu uzyskanego za pracę w Niemczech ?
Fragment:
(...) Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: podatniczka jest pracownikiem naukowo-badawczym wyższej szkoły w Polsce. W okresie łącznie 5 miesięcy od miesiąca października 2004 do miesiąca lutego 2005 pracowała jako profesor na umowę o pracę na uczelni w Niemczech, w ramach Unii Europejskiej, gdzie od uzyskanego dochodu nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy. Praca na uczelni zagranicznej miała podobny charakter do wykonywanej w kraju tj. naukowo-dydaktyczny.Zdaniem podatniczki rozliczenie podatku dochodowego winno nastąpić w Polsce. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 i 2005 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne mające zamieszkanie na terytorium Polski. Osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.