Praca naukowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca naukowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczenie na jego rzecz usługi polegającej na wydrukowaniu poza granicami kraju pracy doktorskiej w czasopiśmie zagranicznym przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik otrzymał fakturę dokumentującą usługę, którą nabył od podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, a która polega na wydrukowaniu poza granicami kraju pracy doktorskiej w czasopiśmie zagranicznym. Podatnik wskazał także, iż przedmiotowa usługa nie jest usługą reklamową i jest oznaczona symbolem PKWiU 22.22.32. Ponadto, uzupełniając wniosek wskazano, iż usługodawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zdaniem Podatnika, przedmiotowa usługa ? na mocy art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług ? nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ nie jest wymieniona w katalogu usług, o którym mowa w tym artykule. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i podjęciem tam pracy naukowej w okresie 2005 - 2007 małżonkowie będą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce ?Czy do dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją wynikająca z przepisu art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy z uwagi na fakt, iż w 2006r. małżonkowie nie będą uzyskiwać w Polsce dochodu, czy tym samym muszą zapłacić podatek w Polsce?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 30 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania dochodów małżonków w latach 2005-2007 z tytułu wykonywania pracy naukowo-badawczej w Stanach Zjednoczonych, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Bezdzietni małżonkowie w roku 2005 przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia pracy naukowo-badawczej.W 2005r. małżonkowie będą przebywać w Stanach Zjednoczonych około 5 miesięcy, w 2006r. cały rok a w 2007r. ponad 6 miesięcy.W Stanach Zjednoczonych małżonkowie będą wykonywać pracę naukowo-badawczą w oparciu o umowę o pracę, wynajmą (...)

2011
1
mar

Istota:

W Polsce jestem pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Pod koniec roku 2004 r. dostałem zaproszenie do prowadzenia prac badawczył na jednej z wyższych uczelini w USA. Wziąłem urlop bezpłatny na uczelni i wyjechałem na 11 miesięcy do USA. Na wyższej uczelni w USA prowadziłem wyłączenie teoretyczne prace badawcze w swojej specjalności, wyniki tych prac publikowałem w czasopismach naukowych. Moje wynagrodzenie w USA nie było opodatkowane:
a) czy dochody uzyskane w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?
b) czy jest potrzebne zaświadcznie co do charakteru pracy wykonywanej w USA, żeby móc odliczyć od uzyskanego tam przychodu koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%
c) czy są jeszcze inne składniki kosztów uzyskania przychodu w USA, które powinienem uwzględnić w zeznaniu w Polsce?
d)który formularz PIT należy złożyć przy rozliczeniu tych dochodów?

Fragment:

(...) Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż dochody uzyskane z tytułu wykonywania prac badawczych w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce korzystając z "metody wyłączenia z progresją".postanawiauznać Pana stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie zaistnienia omawianego stanu faktycznego uzasadnienieW dniu 25.08.2005 złożył Pan do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 25.08.2005 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawia Pan następujący stan faktyczny: W Polsce jest Pan pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Pod koniec 2004 roku dostał Pan zaproszenie do prowadzenia prac badawczych na uczelni w USA. Wziął Pan w Polsce urlop bezpłatny i wyjechał na 11 miesięcy do USA. Prowadził Pan tam wyłącznie teoretyczne prace badawcze, a w wyniku ich publikował w czaspismach naukowych. W USA Pana dochody nie były opodatkowane. Pana zdaniem dochody uzyskane w USA (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane w latach 2004- 2005 w USA przez pracownika naukowego podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez pracownika naukowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 18 maja 2005 r. tut. organ podatkowy wezwał podatniczkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 26 maja 2005 r. i w dniu 16 czerwca 2005 r. Jak stanowi (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od dochodu uzyskanego za pracę w Niemczech ?

Fragment:

(...) Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: podatniczka jest pracownikiem naukowo-badawczym wyższej szkoły w Polsce. W okresie łącznie 5 miesięcy od miesiąca października 2004 do miesiąca lutego 2005 pracowała jako profesor na umowę o pracę na uczelni w Niemczech, w ramach Unii Europejskiej, gdzie od uzyskanego dochodu nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy. Praca na uczelni zagranicznej miała podobny charakter do wykonywanej w kraju tj. naukowo-dydaktyczny.Zdaniem podatniczki rozliczenie podatku dochodowego winno nastąpić w Polsce. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 i 2005 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne mające zamieszkanie na terytorium Polski. Osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł (...)