Praca małżonka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca małżonka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy stanowi koszt uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane przez jednostkę żonie wspólnika spółki jawnej oraz świadczenia związane ze stosunkiem pracy zatrudnionej żony tj. ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia bhp, koszty wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez spółkę ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko wspólników spółki jawnej - przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego przez jednostkę żonie wspólnika spółki jawnej oraz świadczeń związanych ze stosunkiem pracy zatrudnionej żony wspólnika spółki jawnej tj. ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia bhp, kosztów wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez spółkę jawną jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 05.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie wpłynął wniosek o (...)