Pożyczka od właściciela firmy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka od właściciela firmy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów pożyczka udzielona przez polską spółkę spółce mającej siedzibę w Niemczech będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 14 października 2005 r. w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę spółce mającej siedzibę w Niemczech nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 14 października 2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2006 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący: Spółka z o.o. (zwana dalej spółką polską), zamierza udzielić pożyczki swojemu jedynemu udziałowcowi Spółce z siedzibą w Niemczech (zwana dalej spółką niemiecką). Umowa pożyczki będzie zawarta w Niemczech a (...)