Pozorność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozorność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatnik powinien wystąpić o zwrot wpłaconego podatku od wynagrodzeń pracownika do Urzędu Sklarbowego ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. ( wpływ do tut. organu 02.10.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika w zakresie konieczności doliczenia do przyc hodów pracownika zwróconych przez ZUS składek pracownika zawarte w/w wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 29.09.2006r.(wpływ 02.10.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika: stan faktyczny w czasie kontroli w firmie ZUS uznał zatrudnienie P.X za pozorne. Od w/w decyzji płatnik złożył odwołanie , które w dniu 24.02.2006r. Sąd Okręgowy - oddalił . Decyzją z dnia 22.06.2004r wydaną przez Oddział ZUS wyłączył pracownicę z ubezpieczeń społecznych z dniem zatrudnienia i zobowiązał płatnika do korekty dokumentów (...)