Późniejsze odliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to późniejsze odliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy przepis art. 86 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ma zastosowanie do podatku naliczonego z faktur, które podatnik otrzymał przed 1 maja 2004r., oraz czy wartość podatku nierozliczonego na dzień 1 maja 2004r. może być przenoszona bez ograniczeń czasowych, aż do momentu, gdy podatnik wykona czynność opodatkowaną.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca 2004 r. (data wpływu do Urzędu 23 lipca 2004r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny zawarty w złożonym wniosku. Spółka w okresie od 1 kwietnia 2000r. do 30 czerwca 2004r. nie wykonała czynności podlegających opodatkowaniu, natomiast dokonywała zakupów towarów i usług, w związku z czym wykazywała podatek VAT naliczony. Podatek naliczony, którego Spółka nie mogła rozliczyć w danym okresie, był przenoszony do rozliczenia na następne okresy, nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Wątpliwości Spółki budzi fakt, czy przepis art. 86 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ma zastosowanie do podatku naliczonego z faktur, które (...)