Powstanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Powstanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przeprowadzona transakcja wniesienia akcji spółki kapitałowej do Funduszu i objęcie w zamian certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych i czy powoduje powstanie zobowiązania podatkowego?
Fragment:
(...) i objęciu certyfikatów nie można mówić o jakimkolwiek definitywnym przysporzeniu majątkowym. Może ono nastąpić dopiero w przyszłości - w chwili zbycia certyfikatów. Także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji, które jednoznacznie pozwoliłyby podatnikowi na zdefiniowanie i policzenie swojego ewentualnego przychodu uzyskiwanego przy nabywaniu certyfikatów. Ustawa jest tutaj neutralna podatkowo - nie wskazuje na przepis, z którego wynikałoby powstanie zobowiązania podatkowego. Z podatkowego punktu widzenia przedmiotową transakcję traktować należy dwuetapowo. Na pierwszym etapie, który przedstawiono powyżej, dochodzi jedynie do objęcia (w zamian za akcje) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Dopiero w drugi etapie inwestycji, kiedy następuje zbycie (umorzenie) certyfikatów inwestycyjnych, można mówić o konkretnym przysporzeniu majątkowym i uzyskaniu przychodu oraz o jego ewentualnym opodatkowaniu. Tylko takie postępowanie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy przy ustaleniu zobowiązania podatkowego, jeśli zakup nieruchomości nastąpił po 31.12.2006 roku, ma znaczenie, kiedy zakupiona nieruchomość została wybudowana / oddana do użytkowania?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa / Dz. U. Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2007 roku / data wpływu do tut.organu podatkowego 20.03.2007 roku / w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości zakupionej w roku 2007 i sprzedanej, przed upływem pięciu lat czy ma znaczenie data wybudowania / oddania od użytkowania / nieruchomości stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 20 marca 2007 roku wpłynął do tut. Organu podatkowego Pana wniosek z dnia 02 marca 2007 roku dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży w dniu 31 sierpnia 2006 roku nieruchomości – stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, której właścicielem (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki małżeńskiej w spółkę cywilną koszty związane z likwidacją " starej działalności " spowodują powstanie zobowiązania podatkowego i czy " nowa firma " będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2005 r. (data wpływu 11.10.2005 r.) i uzupełnienia wniosku z dn. 26.10.2005 r. (data wpływu 27.10.2005 r.), złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w złożonym wniosku: Z treści pism wynika, że Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod względem prawnym " na imię obojga małżonków ". Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) postanowił, że organ ewidencyjny w terminie 6 (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.