Powstanie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje mi zwrot nadpłaconych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji gdy nie otrzymałam należnego mi wynagrodzenia?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ......2005r. (data wpływu do Urzędu .....2005r.) uzupełnionego pismem z dnia .....2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe: w sprawie zwrotu nadpłaconych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy. U Z A S A D N I E N I E W dniu 10.08.2005r. (data stempla pocztowego) zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy przysługuje mi zwrot (...)