IBPP2/4512-546/15/RSz | Interpretacja indywidualna

- zastosowanie 8% stawki przy wykonaniu wymienionych usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz
- czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT.
IBPP2/4512-546/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. dokumentowanie
 3. powierzchnia użytkowa
 4. stawka preferencyjna
 5. usługi kompleksowe
 6. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismami z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) oraz z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania 8% stawki VAT dla usług montażu kabin prysznicowych, kabin szklanych, ścianek szklanych, ścianek szklanych działowych. drzwi szklanych, ścian szklanych stałych, ścian mobilnych przesuwanych, elementów szklanych w postaci parapetów, tafii szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach, elementów szklanych montowanych na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę, daszków szklanych wykonanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej zastosowania 8% stawki VAT dla usług montażu luster, półek szklanych, grafik na szkle wykonanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe – w zakresie ustalenia, czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania 8% stawki przy wykonaniu wymienionych usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz
 • ustalenia, czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-546/15/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 25 sierpnia 2015 r.):

Przedmiotem działalności Spółki (dalej: Wnioskodawca) jest produkcja szyb zespolonych, wyrobów ze szkła i działalność usługowa polegająca na cięciu, polerowaniu krawędzi, szlifowaniu oraz usługi szklane i montaż elementów szklanych sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 43.34.20.00. Grupowanie to obejmuje roboty związane z instalowaniem pokryć szklanych, lustrzanych i innych elementów szklanych, roboty związane ze szkleniem i innymi robotami wykończeniowymi.

W ofercie spółki znajdują się szyby, lustra, kabiny prysznicowe, drzwi szklane jedno i dwuskrzydłowe, przesuwne oraz tworzące całość ze ścianami. szklane ścianki, parapety, schody, elementy szklane do balustrad, barierek i daszków, półki szklane, zabudowy szklane - elementów ze szkła kolorowego, bezpiecznego, hartowanego, grafiki na szkle, elementy szklane montowane na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę.

W związku ze zwiększającymi się wymaganiami klientów Wnioskodawca chce poszerzyć swoją działalność o kompleksową usługę polegającą na montażu wytworzonych elementów i wyrobów szklanych dla klientów indywidualnych.

Powyższe usługi będą polegały na zaprojektowaniu, dokonaniu pomiarów, zakupieniu i wykonaniu niezbędnego materiału oraz montażu ich w mieszkaniach bądź domach klientów. Wszystkie montowane elementy szklane, kabiny, drzwi szklane przesuwne, szklane ścianki, parapety, elementy szklane montowane w balustradach, barierkach i daszkach są jednorazowe i niepowtarzalne.

Usługi te będą miały charakter kompleksowy, jako jednolite świadczenie mające charakter roboty montażowej. W ramach wyceny i fakturowania wykazywana będzie jednolita usługa a cena tej usługi obejmować będzie również nabyte i wytworzone przez Wnioskodawcę towary wykorzystywane przy świadczeniu tej usługi, ponieważ klienta me interesuje zakup poszczególnych materiałów do realizacji wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi, lecz jej efekt końcowy.

Usługi te będą wykonywane bezpośrednio dla klientów indywidualnych oraz dla firm budowlanych w ramach budowy, remontu lub modernizacji budynków lub lokali mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT.

Usługa zabudowy szklanej polega na wykonywaniu przegród, ścian szklanych, to jest:

 • stałych,
 • stałych z drzwiami szklanymi otwieranymi lub przesuwnymi,
 • mobilnych ścianek szklanych przesuwno-składanych, wygradzających części dużych pomieszczeń w zależności od potrzeby zapewnienia dostępności i oczekiwań inwestora.

Ściany szklane stałe obsadzane są w ramach aluminiowych, aluminiowo-stalowych lub za pomocą łączników punktowych kotwionych do podłogi, stropu lub ścian bocznych w pomieszczeniu.

Ściany mobilne przesuwane montowane są za pomocą specjalnych uchwytów i wózków poruszających się w szynach jezdnych zamocowanych do stropu pomieszczenia a elementy ściany są ryglowane do podłogi za pomocą zamków.

Prace wykonywane w ramach tych usług polegają na montażu ram, łączników punktowych do stałych ścian szklanych, montażu szyn jezdnych, zawiasów do drzwi szklanych oraz ścian przesuwnych, montaż elementów szklanych (formatek po poddaniu ich procesom technologicznym, polegającym na cięciu na kształty, szlifowaniu krawędzi, wierceniu otworów i hartowaniu).

Szklane elementy montowane na ścianach, sufitach i na podłogach lub wbudowane jako fragment podłogi bądź stropu są montowane na stałe za pomocą kleju i po zamontowaniu stanowią integralną część ściany, sufitu lub podłogi. Demontaż szklanych elementów spowoduje ich fizyczne uszkodzenie i zniszczenie.

Usługi te wykonywane są w ramach robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych oraz konserwacyjnych.

Elementy, które Wnioskodawca wykonuje mają różne zastosowanie w zależności od ich przeznaczenia.

Występują one jako:

 • Kabiny szklane, ścianki szklane - w postaci drzwi szklanych oraz lub ścianek, ścianki szklanej montowane w łazienkach mają za zadanie oddzielenie mokrej części łazienki (prysznica) od pozostałej jej części. Kabiny te zabezpieczają pomieszczenie przed zalaniem. Szkło stanowi tu przegrodę i jest za pomocą systemów montażowych kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach.
 • Ścianki szklane działowe - występujące w postaci tafli szklanych zawieszanych lub mocowanych za pomocą mocowań do ścian, sufitów bądź podłóg budynków stanowią przegrody w celu wydzielenia lub oddzielenia od siebie odrębnych pomieszczeń lub ich części.
 • Wydzielenie pomieszczeń ma również zadanie odseparować pomieszczenia o różnym przeznaczeniu.
 • Szkło stanowi tu przegrodę i jest za pomocą systemów montażowych kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach.
 • Drzwi szklane - w postaci drzwi szklanych jedno i dwuskrzydłowych, przesuwnych oraz tworzących całość ze ścianami szklanymi występujące w postaci tafli szklanych zawieszanych lub mocowanych za pomocą zawiasów do ścian, sufitów bądź podłóg budynków stanowią ruchome przegrody w celu wydzielenia lub oddzielenia od siebie odrębnych pomieszczeń lub ich części.
 • Wydzielenie pomieszczeń ma również zadanie odseparować pomieszczenia o różnym przeznaczeniu oraz zachować właściwe warunki temperaturowe wymagane w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Drzwi szklane stanowią elementy zmieniające parametry użytkowe lub techniczne budynku.
 • Elementy szklane w postaci parapetów, schodów, tafli szklanych montowanych w balustradach, barierkach i daszkach stosowane są według ich przeznaczenia, charakteryzują się trwałym powiązaniem ze strukturą budynku lub lokalu mieszkalnego lub stanowią element jego infrastruktury.
 • Elementy szklane montowane na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę - są stosowane jako okładziny ścienne, sufitowe oraz podłogowe oraz stanowią ochronę konstrukcji ściany, podłogi oraz sufitu przed zawilgoceniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy te są również mocowane do konstrukcji budynku.
 • Daszki szklane - trwale zamontowane do budynku.
 • Lustra - trwałe klejone do ścian, ochrona ścian przed zabrudzeniem.
 • Półki szklane - montowane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów lub bezpośrednio klejone do ścian.
 • Grafiki szklane - montowane do ścian za pomocą specjalnych klejów - zastępujące np. płytki w kuchniach i łazienkach.

Wszelkie elementy wymienione powyżej mają wpływ na zmianę parametrów użytkowych lub technicznych budynku w których zostaną zamontowane.

Wyroby szklane, o których mowa w złożonym wniosku, w związku z tym, że są na stałe połączone z budynkiem (ze ścianami, sufitami bądź podłogą, budynkiem, lokalem) za pomocą specjalnych uchwytów, klejów oraz innych mocowań - stanowią elementy zmieniające parametry użytkowe lub techniczne budynku lub stanowią funkcje konstrukcyjne tegoż budynku.

W piśmie z 25 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował opis przedstawionego we wniosku zdarzenia, w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu elementów szklanych. Usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 „Roboty szklane” w dziale roboty budowlane specjalistyczne.
 3. W ramach zawartej umowy Wnioskodawca dostarcza wszystkie niezbędne elementy do wykonała zlecenia /umowy/. Rodzaj dostarczanych towarów i elementów niezbędnych do montażu uzależnione są od rodzaju zlecenia mogą to być m.in.: elementy szklane, lustra, profile, okucia, mocowania, zawiasy, kotwy, pianki montażowe, itp. Z umów lub zleceń będzie wynikało, iż Wnioskodawca będzie świadczył kompleksową usługę w ramach której będzie dokonywany pomiar, wykonanie i dostarczenie niezbędnego materiału oraz montaż elementów szklanych.W ramach wykonywanych czynności elementem dominującym będzie usługa montażowa, gdyż przedmiotem umów lub zleceń będzie efekt końcowy w postaci zamontowanego i zdatnego do użytku przedmiotu umowy.
 4. W ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będą wykonywane przez Wnioskodawcę do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w zależności od tego gdzie będzie wykonywana usługa czy w budynku nowo budowanym, czy też istniejącym w ramach jego remontu czy też modernizacji, przebudowy.
 5. Usługa montażowa jest elementem zasadniczym, gdyż głównym celem jest efekt końcowy, czyli zamontowane elementy szklane. Reszta czynności to czynności pomocnicze. W przypadku usługi zabudowy szklanej również montaż zabudowy szklanej jest elementem dominującym. Pozostałe czynności takie jak dokonanie pomiaru, zaprojektowanie, zakup materiału, wykonanie elementów szklanych są czynnościami pomocniczymi.
 6. Wynagrodzenie za wykonane czynności będzie obejmowało wartość zużytych materiałów oraz robociznę.
 7. Trudno określić udział zużytych materiałów w cenie, gdyż każdy montaż jest inny i jeden wymaga więcej samej pracy /robocizny/ a inny mniej, w zależności od utrudnień w miejscu montażu czy też ilości montowanych elementów. Teoretycznie można przyjąć, iż udział zużytych materiałów będzie oscylował ok. 40 - 60% w cenie.
 8. Nie nastąpi odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny.
 9. Wszystkie montowane towary opisane we wniosku są połączone z elementami konstrukcyjnymi budynku w sposób trwały:
  • kabiny prysznicowe, kabiny szklane, ścianki szklane, ścianki szklane działowe. drzwi szklane są montowane za pomocą systemów montażowych kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach,
  • ściany szklane stałe obsadzane są w ramach aluminiowych, aluminiowo-stalowych lub za pomocą łączników punktowych kotwionych do podłogi, stropu lub ścian bocznych w pomieszczeniu,
  • ściany mobilne przesuwane montowane są za pomocą specjalnych uchwytów i wózków poruszających się po szynach jezdnych zamocowanych do stropu pomieszczenia a elementy ściany ryglowane są do podłogi za pomocą zamków,
  • elementy szklane w postaci parapetów, tafii szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach montowane są za pomocą systemów montażowych, zawiesi, kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach,
  • elementy szklane montowane na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i tarakotę montowane są na specjalnych klejach, taśmach lub uchwytach montażowych,
  • lustra, półki szklane, grafiki na szkle - montowane są na ścianach przy zastosowaniu specjalistycznych klejów, taśm lub uchwytów montażowych.
  Demontaż któregokolwiek z elementów spowoduje uszkodzenie w miejscu jego montażu. Przy zastosowaniu systemów montażowych, kotw, zawiesi, uchwytów montażowych pozostaną dziury i wykucia w miejscu montażu. Przy zastosowaniu specjalistycznych klejów jedynym sposobem demontażu jest rozbicie elementów szklanych, po którym pozostanie uszkodzone miejsce montażowe, pozostałości kleju, drobne kawałki rozbitych elementów, wyżłobienia i dziury powstałe przy rozbijaniu.
  Zdemontowany element nie nadaje się do ponownego montażu, gdyż podczas demontażu dochodzi do trwałych uszkodzeń w postaci wyszczerbień, zarysowań, pęknięć, rozbicia, uszkodzenia systemów montażowych, uchwytów, zawiesi, zawiasów, profili montażowych, ram aluminiowych, ram aluminiowo-stalowych, które zostaną powyginane, zrysowane czy też mogą ulec pęknięciu podczas ich demontażu.
 10. Symbol PKOB wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. dla budynków dla obiektów, w których Wnioskodawca będzie wykonywał usługi 111, 112, 113.
 11. 12. 13. Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług konserwacyjnych. Niepotrzebnie została ta usługa wpisana w zakres wykonywania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy wykonaniu wymienionych usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę VAT 8%...
 2. Czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 25 sierpnia 2015 r.).

1.

Usługi wymienione we wniosku, mają charakter kompleksowy, są jednolitym świadczeniem mającym charakter roboty montażowej. W ramach wyceny i fakturowaniu wykazywana jest jednolita usługa a cena tej usługi obejmuje również nabyte i wytworzone przez Wnioskodawcę towary wykorzystywane przy świadczeniu tej usługi. Usługi te wykonywane są bezpośrednio dla klientów indywidualnych oraz dla firm budowlanych w ramach budowy, remontu lub modernizacji budynków lub lokali mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT.

Wszelkie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Elementy, które Wnioskodawca wykonuje mają różne zastosowanie w zależności od ich przeznaczenia.

W przypadku świadczenia kompleksowych usług polegających na wytworzeniu i montażu kabin prysznicowych, drzwi szklanych jedno i dwuskrzydłowych, przesuwnych oraz tworzących całość ze ścianami szklanymi, szklanych ścianek, parapetów, schodów, elementów szklanych montowanych w balustradach, barierkach i daszkach, elementów szklanych montowanych na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę, oraz luster, półek szklanych, szyb, kabin szklanych, ścianek szklanych - w postaci drzwi szklanych oraz ścianek szklanych, ścianki szklane montowane w łazienkach, grafik szklanych montowanych do ścian, wykonywanych w ramach budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, (tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 o powierzchni użytkowej do 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112 o powierzchni użytkowej lokalu do 150 m2), zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Oświadczenie zamawiającego jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym powierzchnię lokalu czy też budynku z uwagi na brak prawnych możliwości wyegzekwowania innych dokumentów od Zamawiającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania 8% stawki VAT dla usług montażu kabin prysznicowych, kabin szklanych, ścianek szklanych, ścianek szklanych działowych. drzwi szklanych, ścian szklanych stałych, ścian mobilnych przesuwanych, elementów szklanych w postaci parapetów, tafii szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach, elementów szklanych montowanych na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę, daszków szklanych, wykonanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej zastosowania 8% stawki VAT dla usług montażu luster, półek szklanych, grafik na szkle wykonanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe – w zakresie ustalenia, czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, przez świadczenie usług, o którym mowa z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tą klasyfikacją, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Należy zauważyć, że w przypadku preferencyjnego rozwiązania, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie ustawodawca odwołuje się w nim do klasyfikacji statystycznych, a w przypadku braku takiego odwołania, jakie znaczenie należy przypisać normie tam zawartej. W przepisie tym ustawodawca wymienił czynności oraz wskazał, że muszą one dotyczyć określonych obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przypadku czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca nie powołał symboli statystycznych, a zatem dla celów stosowania tego przepisu czynności te nie powinny być identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Należy także wyjaśnić, że w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego określenia pojęcia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera również cytowana ustawa Prawo budowlane.

Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 712) znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Co prawda, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym, to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu, jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak i na gruncie prawa podatkowego.

Czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ww. ustawy, tj. budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zatem, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wnioskodawca chce poszerzyć swoją działalność o kompleksową usługę polegającą na montażu wytworzonych elementów i wyrobów szklanych dla klientów indywidualnych.

Przedmiotem sprzedaży jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu elementów szklanych. Usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 „Roboty szklane” w dziale roboty budowlane specjalistyczne.

W ramach zawartej umowy Wnioskodawca dostarcza wszystkie niezbędne elementy do wykonania zlecenia /umowy/. Rodzaj dostarczanych towarów i elementów niezbędnych do montażu uzależnione są od rodzaju zlecenia mogą to być m.in.: elementy szklane, lustra, profile, okucia, mocowania, zawiasy, kotwy, pianki montażowe, itp. Z umów lub zleceń będzie wynikało, iż Wnioskodawca będzie świadczył kompleksową usługę w ramach której będzie dokonywany pomiar, wykonanie i dostarczenie niezbędnego materiału oraz montaż elementów szklanych.

W ramach wykonywanych czynności elementem dominującym będzie usługa montażowa, gdyż przedmiotem umów lub zleceń będzie efekt końcowy w postaci zamontowanego i zdatnego do użytku przedmiotu umowy.

Usługi te są wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w zależności od tego gdzie będzie wykonywana usługa czy w budynku nowo budowanym, czy też istniejącym w ramach jego remontu czy też modernizacji, przebudowy.

Usługa montażowa jest elementem zasadniczym, gdyż głównym celem jest efekt końcowy, czyli zamontowane elementy szklane. Reszta czynności to czynności pomocnicze. W przypadku usługi zabudowy szklanej również montaż zabudowy szklanej jest elementem dominującym. Pozostałe czynności takie jak dokonanie pomiaru, zaprojektowanie, zakup materiału, wykonanie elementów szklanych są czynnościami pomocniczymi.

Wynagrodzenie za wykonane czynności będzie obejmowało wartość zużytych materiałów oraz robociznę.

Trudno określić udział zużytych materiałów w cenie, gdyż każdy montaż jest inny i jeden wymaga więcej samej pracy /robocizny/ a inny mniej, w zależności od utrudnień w miejscu montażu czy też ilości montowanych elementów. Teoretycznie można przyjąć, iż udział zużytych materiałów będzie oscylował ok. 40 - 60% w cenie.

Nie nastąpi odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny.

Wszystkie montowane towary, opisane we wniosku, są połączone z elementami konstrukcyjnymi budynku w sposób trwały:

 • kabiny prysznicowe, kabiny szklane, ścianki szklane, ścianki szklane działowe. drzwi szklane są montowane za pomocą systemów montażowych kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach,
 • ściany szklane stałe obsadzane są w ramach aluminiowych, aluminiowo-stalowych lub za pomocą łączników punktowych kotwionych do podłogi, stropu lub ścian bocznych w pomieszczeniu,
 • ściany mobilne przesuwane montowane są za pomocą specjalnych uchwytów i wózków poruszających się po szynach jezdnych zamocowanych do stropu pomieszczenia a elementy ściany ryglowane są do podłogi za pomocą zamków,
 • elementy szklane w postaci parapetów, tafii szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach montowane są za pomocą systemów montażowych, zawiesi, kotwione w ścianach, podłogach lub sufitach,
 • elementy szklane montowane na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę montowane są na specjalnych klejach, taśmach lub uchwytach montażowych,
 • daszki szklane - trwale zamontowane do budynku.
 • lustra, półki szklane, grafiki na szkle - montowane są na ścianach przy zastosowaniu specjalistycznych klejów, taśm lub uchwytów montażowych.

Demontaż któregokolwiek z elementów spowoduje uszkodzenie w miejscu jego montażu. Przy zastosowaniu systemów montażowych, kotw, zawiesi, uchwytów montażowych pozostaną dziury i wykucia w miejscu montażu. Przy zastosowaniu specjalistycznych klejów jedynym sposobem demontażu jest rozbicie elementów szklanych, po którym pozostanie uszkodzone miejsce montażowe, pozostałości kleju, drobne kawałki rozbitych elementów, wyżłobienia i dziury powstałe przy rozbijaniu.

Zdemontowany element nie nadaje się do ponownego montażu, gdyż podczas demontażu dochodzi do trwałych uszkodzeń w postaci wyszczerbień, zarysowań, pęknięć, rozbicia, uszkodzenia systemów montażowych, uchwytów, zawiesi, zawiasów, profili montażowych, ram aluminiowych, ram aluminiowo-stalowych, które zostaną powyginane, zrysowane czy też mogą ulec pęknięciu podczas ich demontażu.

Symbol PKOB dla obiektów, w których Wnioskodawca będzie wykonywał usługi to 111, 112, 113.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania obniżonej 8% stawki VAT przy wykonaniu wymienionych we wniosku usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Zdaniem Organu, czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy, powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Prawidłowość powyższego potwierdza NSA w ww. uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazując, że „Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).

W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie elementów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji, przebudowie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż elementów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie”.

Należy w tym miejscu zauważyć, że co prawda przywołana uchwała NSA dotyczyła zabudowy meblowej, jednakże wyrażone w niej stanowisko NSA można odnieść również do sytuacji przedstawionej w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Zdaniem tut. organu, istotny jest związek funkcjonalny i funkcja użytkowa, jaką pełni usługa będąca przedmiotem świadczenia w konkretnym przypadku i ustalenie czy jest to element obiektu budowlanego, czy jego wyposażenia.

Należy zauważyć, że sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektu budowlanego. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. usługę budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Zatem, jeśli w obiekcie budowlanym (lub jego części) zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym następuje instalacja elementów umożliwiających właściwe funkcjonowanie takiego budynku (instalacja elektryczna, c.o., wodno – kanalizacyjna, etc.), to z pewnością jest to element procesu budowlanego.

W odniesieniu do kwestii objętej przedmiotowym wnioskiem należy wskazać, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Świadczenie kompleksowe (złożone) to - zgodnie z orzecznictwem TSUE - szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wskazać również należy, że stawka preferencyjna ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonywanie robót budowlanych, skutkuje zmianą parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Stawka 8% ma zastosowanie do całości robót, w przypadku gdy Wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie usługi kompleksowej, której wartość obejmuje zarówno koszty robocizny i materiału.

Zatem należy stwierdzić, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie świadczył usługi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz powołany stan prawny stwierdzić należy, że preferencyjna, tj. 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie tylko do czynności enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem, w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na wytworzeniu i montażu kabin prysznicowych, kabin szklanych, ścianek szklanych, ścianek szklanych działowych, drzwi szklanych, ścianek szklanych, ścianek mobilnych przesuwanych, elementów szklanych w postaci parapetów, tafii szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach, elementów szklanych montowanych na ścianach, podłogach i sufitach, które zastępują tradycyjną glazurę i terakotę, daszków szklanych, a które są połączone z elementami konstrukcyjnymi budynku w sposób trwały, wykonywanych w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, (tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 o powierzchni użytkowej do 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112 o powierzchni użytkowej lokalu do 150 m2), zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Należy jednakże mieć na względzie, że w przypadku budownictwa nie objętego społecznym programem mieszkaniowym (tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2), preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się, zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Natomiast w pozostałej części, nie objętej stawką preferencyjną, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast, obniżona stawka podatku VAT nie może znaleźć zastosowania dla wykonania danej zabudowy szklanej, jeśli polega ona przykładowo wyłącznie na zaprojektowaniu, przygotowaniu i montażu polegającym na „zwykłym” przytwierdzaniu luster, półek szklanych, bądź grafik na szkle - zastępujących np. płytki w kuchniach i łazienkach, co skutkuje możliwością demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku/lokalu (elementy mogą być przeniesione bez zniszczenia tego budynku lub lokalu), przy czym za uszkodzenie nie można uznać pozostawienia w ścianie lub podłodze np. otworów montażowych).

Przedstawiony we wniosku sposób montażu luster, półek szklanych, grafik na szkle - sprowadza się do prostego połączenia elementów szklanych z podłożem, sufitem oraz ze ścianami obiektu budowlanego. Skutkiem powyższego, w ocenie tut. organu, przedmiotowy montaż ww. elementów szklanych nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń.

Wykonywane przez Wnioskodawcę ww. czynności nie mieszczą się w zakresie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy takiego budynku lub lokalu, a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. W wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Wnioskodawca sam wskazał, że czynności te wykonywane są wg indywidualnych zleceń (umów) klientów.

Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących dostawy czy też samego montażu różnych towarów, m.in. luster, półek szklanych, grafik na szkle uznać należy, że czynności te nie korzystają z preferencji podatkowej. W swej istocie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na montażu luster, półek szklanych, grafik na szkle są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia, nie stanowiące jego elementów konstrukcyjnych, a jedynie podnoszące jego użyteczność i funkcjonalność. Czynności tych nie można też zaliczyć do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Podsumowując, opisane we wniosku czynności, wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej związane z montażem luster, półek szklanych, grafik na szkle, pomimo, że wykonywane są w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym, to nie można ich uznać za czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym nie są one opodatkowane według obniżonej stawki podatku w wysokości 8%, lecz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, według stawki podatku w wysokości 23%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Wnioskodawca wniósł również o rozstrzygnięcie kwestii, czy oświadczenie zamawiającego informujące o powierzchni użytkowej obiektu będzie wystarczającym dokumentem dowodowym by zastosować obniżoną stawkę VAT.

Wskazać należy, że w zakresie zastosowania właściwej stawki opodatkowania to na podatniku ciąży odpowiedzialność w zakresie udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie stawki podatku innej niż stawka podstawowa, tj. w tym przypadku 8%. Ustawodawca oczekuje, aby to podatnik wykazał, że świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz, że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Powyższe ma wynikać z materiału dowodowego jakim dysponuje podatnik. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą powierzchnię użytkową, rozumianą zgodnie z powołanymi powyżej przepisami w tym zakresie, np. kserokopią dokumentacji budowlanej, na podstawie której taką powierzchnię można obliczyć, aktem notarialnym, w którym wymieniona byłaby powierzchnia mieszkania lub budynku, przydziałem ze spółdzielni z wymienionymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych.

Odniesienie powyższego do przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji, prowadzi do wniosku, że fakt posiadania przez Wnioskodawcę oświadczeń klientów o powierzchni użytkowej danego budynku lub lokalu mieszkalnego jako potwierdzenie przynależności obiektu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie jest wystarczający do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jak wskazano bowiem powyżej, dokumenty uprawniające do obniżenia stawki podatku powinny być wiarygodne i w sposób niebudzący wątpliwości powinny potwierdzać związek wykonanych robót z budownictwem mieszkaniowym. Samo oświadczenie nabywcy usług nie jest jednak dowodem wystarczającym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że wskazanie przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU dla opisanych we wniosku czynności jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKOB oraz gdyby wykonywanych czynności nie można było zaliczyć do czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Dodatkowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje budynki według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc, to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynków, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.