IBPB-2-2/4511-406/16/NG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Przytoczona w art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnia lokalu nie przekracza 100 m2 – co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 22 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wniosek ten został następnie przekazany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi za pismem z 30 marca 2016 r. Znak: 1061-IPTPB2.4511.247.2016.1.KK do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej celem załatwienia zgodnie z właściwością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni razem z mężem przystąpili do budowy domu jednorodzinnego. Pozwolenie na budowę otrzymali 6 sierpnia 2014 r. Małżonkowie nie posiadali wcześniej żadnej nieruchomości (mieszkania, domu) – jest to ich pierwszy dom. Zgodnie z projektem, według którego będzie budowany dom powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 99,24 m2 , powierzchnia użytkowa pomocnicza – 69,24 m2. W skład powierzchni użytkowej mieszkalnej budowanego domu wchodzą następujące pomieszczenia: kuchnia 12,40 m2 ; salon 35,96 m2 ; przedsionek 4,36 m2 ; pokój 9,58 m2 ; komunikacja 12,43 m2 ; wc 1,68 m2 ; łazienka 3,74 m2 ; pokój 12,89 m2 ; łazienka 6,2 m2 .

W skład powierzchni użytkowej pomocniczej wchodzą następujące pomieszczenia: schowek 2,67 m2 ; schowek 2,16 m2 ; pralnia 4,32 m2 ; kotłownia 4,53 m2 ; suszarnia 15,29 m2 ; schowek 4,3 m2 ; garaż 35,96 m2 . Suma powierzchni użytkowej mieszkalnej i użytkowej pomocniczej wynosi 168,47 m2 .

Małżonkowie chcieliby skorzystać z możliwości zwrotu części podatku na materiały budowlane wynikającego z ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Młodsze z małżonków (Wnioskodawczyni) nie przekroczyła 35 lat (w chwili złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową ma 32 lata) i w planowanym dniu zakończenia budowy nie ukończy 35 lat. Małżonkowie posiadają jedno dziecko.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy przy budowie domu zgodnie z ww. metrażem możliwe jest skorzystanie ze zwrotu części podatku na materiały budowlane wynikające z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi...
 2. Czy w ww. ustawie do powierzchni użytkowej, na podstawie której możliwe jest odliczenie podatku na materiały budowlane, wlicza się również powierzchnia pomocnicza (schowki, garaż, pralnia, suszarnia i kotłownia). Jeżeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 możliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni całkowitej... Jaka jest zasada obmiaru powierzchni użytkowej i kto wykonuje pomiary...
 3. Czy faktury powinny być wystawiane na obojga małżonków, czy może na to, które nie przekroczyło 35 roku życia... Czy na fakturach konieczne jest podanie numerów NIP lub PESEL... Jak należy postępować jeżeli w trakcie budowy lub przed złożeniem wniosku o zwrot części poniesionego podatku zmieni się adres zameldowania...
 4. Kiedy można ubiegać się o zwrot części podatku poniesionego na materiały budowlane – czy po odbiorze budynku, czy można w trakcie budowy, np. po zakończeniu pierwszego roku...
 5. Jak obliczyć kwotę, na którą przysługiwałby zwrot...
 6. Gdzie można znaleźć aktualny wykaz materiałów budowlanych, za zakup których można ubiegać się o zwrot różnicy podatku... Czy można ubiegać się o zwrot części podatku na materiały do budowy studni (np. pompa głębinowa), szamba (na działce nie ma możliwości wykonania przyłącza wod-kan), ogrodzenia lub gruntowego wymiennika ciepła...

Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest skorzystanie przez nią ze zwrotu części podatku poniesionego na budowę domu zgodnie z ww. projektem, ponieważ:

 • zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej małżonek nie byli do tej pory właścicielami żadnej nieruchomości.
 • zasada obmiaru powierzchni całkowitej jest zgodna w warunkami projektu mieszkanie dla młodych zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Wnioskodawczyni uważa, że jest to projekt kompatybilny, umożliwiający budowę domu w systemie gospodarczym przez młodych ludzi). Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 pkt 7 ww. ustawy powierzchnia użytkowa mieszkania jest rozumiana jako powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zatem do powierzchni użytkowej wlicza się: pokoje, kuchnie, spiżarnia, przedpokój, alkowa, hol, korytarz, łazienka, klatka schodowa, schody wewnętrzne, natomiast nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggia, antresol, szaf w ścianie, schowków w ścianie, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic, komórek do przechowywania opału, garażu, kotłowni. Jeżeli obmiar powierzchni użytkowej jest zgodny z ww. założeniami, możliwy jest zwrot części podatku poniesionego na materiały budowlane, ponieważ powierzchnia użytkowa mieszkalna nie przekracza 100 m2 . Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli jednak obmiar powierzchni użytkowej budowanego domu jest inny niż ww. i budowany dom przekracza 100 m2 , możliwe jest uzyskanie zwrotu części podatku proporcjonalnie do powierzchni całkowitej. Wnioskodawczyni uważa, że obmiaru budynku dokonuje geodeta w chwili odbioru budynku. Natomiast w urzędzie skarbowym w chwili złożenia wniosku o zwrot części poniesionego podatku należy posługiwać się wystawionymi przez geodetę dokumentami. W ciągu 5 lat od złożenia wniosku o zwrot części podatku możliwa jest jednak kontrola z urzędu skarbowego celem weryfikacji wykonanych pomiarów.
 • zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest skorzystanie ze zwrotu części podatku na materiały budowlane wynikające z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi również dlatego, że pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r. i w chwili uzyskania pozwolenia na budowę oraz planowanego odbioru budynku młodszy z małżonków nie przekroczył 35 roku życia (w chwili otrzymania pozwolenia na budowę 31 lat). W związku z tym, że budowany dom będzie własnością obojga małżonków, Wnioskodawczyni uważa, że faktury mogą być wystawione zarówno na jednego, jak i drugiego małżonka oraz na obojga małżonków. Nie muszą to być faktury na małżonka, który nie przekroczył 35 roku życia. Zdaniem Wnioskodawczyni, na fakturach nie jest konieczne podawanie numerów NIP i PESEL, wystarczą pełne dane adresowe (imię i nazwisko oraz adres zameldowania). Jeżeli w trakcie budowy domu lub przed złożeniem wniosku o zwrot części poniesionego podatku zmieni się adres zameldowania, uznawane będą faktury wystawiane na obecny i poprzedni adres zameldowania. Numer PESEL należy podać dopiero w dokumencie, w którym Wnioskodawczyni będzie ubiegać się o zwrot części zapłaconego podatku od towarów i usług na materiały budowlane.
 • o zwrot części podatku poniesionego na materiały budowlane można ubiegać się dopiero po odbiorze budynku. Wniosek o zwrot części podatku można składać tylko raz.
 • kwotę, na którą przysługiwałby zwrot należy obliczyć z różnicy w zapłaconym podatku VAT pomiędzy stawką podstawową (23%), a stawką preferencyjną (8%). Zgodnie z ustawą jest to dokładnie 65,22% kwoty zapłaconego podatku VAT.
 • aktualny wykaz materiałów budowlanych, za zakup których można ubiegać się o zwrot różnicy podatku można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2010 r.) lub na stronie http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/. Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest ubieganie się o zwrot części podatku na materiały do budowy studni (pompa głębinowa), szamba, ogrodzenia oraz wykonanie chodników dookoła domu.
 • nie ma natomiast możliwości ubiegania się o zwrot materiałów zakupionych po odbiorze budynku. O zwrot części podatku można ubiegać się tylko raz.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1865) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2 ,
  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  -z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 3 i 4 ww. ustawy – jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Na potrzeby niniejszego rozdziału przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

W myśl art. 23 ust. 5 ww. ustawy – wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1;
 6. kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z art. 21 ust. 3-6;
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
 8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5.

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

 1. pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych m.in. w związku z budową domu jednorodzinnego, to po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

W omawianej sprawie wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą m.in. warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tj. warunku dotyczącego limitu powierzchni użytkowej budowanego domu jednorodzinnego.

Stosownie do treści art. 2 ust. 4 ww. ustawy – dom jednorodzinny oznacza budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – użyte w tej ustawie określenie powierzchnia użytkowa mieszkania oznacza – powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322 i 1777).

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – użyte w ustawie określenie mieszkanie oznacza – lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Z przywołanych wyżej przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynika, że dla potrzeb tej ustawy powierzchnię użytkową w przypadku domu jednorodzinnego należy rozumieć tak samo jak powierzchnię użytkową lokalu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem – ilekroć w ustawie jest mowa o powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Oznacza to, że osoba fizyczna ubiegając się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w celu określenia powierzchni użytkowej budowanego domu jednorodzinnego dla potrzeb tego zwrotu powinna odnieść się do definicji powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a następnie w sposób analogiczny odnieść ją do ustalenia powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Zatem powierzchnię użytkową w przypadku domu jednorodzinnego należy rozumieć w sposób analogiczny jak powierzchnię użytkową lokalu. W efekcie wskazane wyliczenie pomieszczeń, które zaliczane są do powierzchni użytkowej lokalu należy przyporządkować do pomieszczeń, które występują w domu jednorodzinnym, przy czym należy mieć na uwadze charakter obu tych nieruchomości a więc możliwość istnienia innych pomieszczeń w każdej z tych nieruchomości. Oczywistym wszak jest, że np. w przypadku domu jednorodzinnego nie buduje się co do zasady takiego pomieszczenia jak np. wózkownia. Pomieszczeniu temu w budynku jednorodzinnym odpowiadać może piwnica lub pomieszczenie gospodarcze o innej nazwie.

Odnosząc przywołane powyżej przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że przy obliczaniu powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego na potrzeby ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawczyni powinna uwzględnić: pokój dzienny (salon) 35,96 m2 , 2 pokoje razem 22,47 m2 , kuchnię 12,40 m2 , przedsionek 4,36 m2 , komunikacja 12,43 m2 , 2 łazienki razem 9,94 m2 , toaletę (wc) 1,68 m2 . Do powierzchni użytkowej budowanego przez Wnioskodawczynię domu jednorodzinnego należy zaliczyć także powierzchnię trzech schowków (razem 9,13 m2 ) bowiem niewątpliwie są to pomieszczenia, które będą służyć mieszkalnym i gospodarczym potrzebom Wnioskodawczyni i jej rodziny, a ich powierzchnia nie wskazuje aby były schowkami w ścianie. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do której należało odwołać się ustalając powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, w sposób wyraźny wskazuje, że do powierzchni użytkowej nie wlicza się m.in. powierzchni schowków w ścianach a nie jakichkolwiek pomieszczeń nazwanych przez osobę ubiegającą się o zwrot schowkiem. Natomiast do powierzchni użytkowej nie zalicza się w omawianej sprawie powierzchni garażu, pralni, kotłowni oraz suszarni (jeżeli pomieszczenie określone jako suszarnia będzie w istocie suszarnią a nie dodatkowym pokojem).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i przyjmując wskazane przez Wnioskodawczynię powierzchnie poszczególnych pomieszczeń należy stwierdzić, że przedstawiony przez nią projekt domu jednorodzinnego nie spełnia wymogów określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ponieważ jego powierzchnia użytkowa będzie wynosiła więcej niż 100 m2 – zgodnie z opisem zdarzenia przewidywana powierzchnia użytkowa budowanego domu jednorodzinnego wyniesie ok. 108,37 m2 .

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca ustanawiając w art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi warunek dotyczący limitu powierzchni użytkowej w sposób jednoznaczny wskazał, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 100 m2 . W tym miejscu podkreślić należy, że zwrot „odpowiednio” odnosi się do faktu, że w przepisie ustawodawca ustanowił inny limit dla lokalu mieszkalnego (75 m2 ) a inny dla domu jednorodzinnego (100 m2 ). Wykładnia językowa terminu „nie przekracza” oznacza, że nie istnieje możliwość ubiegania się o zwrot w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza 100 m2 . Jedyny wyjątek od tej zasady znajduje się w art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. b) ww. ustawy – mianowicie limit ten dla domu jednorodzinnego wynosi 110 m2 jednakże tylko w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a tej ustawy. Ustawodawca w żadnym przepisie ww. ustawy nie przewidział możliwości ubiegania się o zwrot w przypadku przekroczenia limitu powierzchni użytkowej ani też nie zawarł sposobu obliczania wysokości zwrotu w przypadku przekroczenia tego limitu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, że jeżeli obmiar powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego przekracza 100 m2 możliwe jest uzyskanie zwrotu proporcjonalnie do powierzchni całkowitej, jest nieprawidłowe.

Odnośnie natomiast odpowiedzi na pytanie kto powinien dokonać pomiaru powierzchni użytkowej, zauważyć należy, ze ww. ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wymaga przy składaniu wniosku o zwrot przedstawienia dokumentu zawierającego pomiar powierzchni przez np. geodetę czy też architekta. Niemniej właściwy urząd skarbowy przeprowadzając np. czynności sprawdzające, czy też kontrolę, ma prawo ustalić, czy w rzeczywistości powierzchnia użytkowa wybudowanego domu jednorodzinnego nie będzie przekraczać 100 m2 . Jednak ww. ustawa nie nakłada na podatnika obowiązku dokonania pomiaru powierzchni użytkowej przez określoną osobę i nie nakłada też obowiązku dokumentowania tej powierzchni w określony sposób przy składaniu wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego. Ustawa nakłada jedynie obowiązek dołączenia do wniosku kopii pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki.

W tym miejscu zauważyć należy, że skoro Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego z uwagi na przekroczenie limitu powierzchni użytkowej budowanego domu jednorodzinnego – to odpowiedź na pytania nr 3-6 zawarte we wniosku o interpretację należy uznać za bezprzedmiotową.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem w całości uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.