US III/443-155/6390/BW/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat refakturowania usług i dokonywania dostaw między małżonkami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług.

US III/443-155/6390/BW/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. media
  2. powiązania rodzinne
  3. refakturowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Szacowanie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 11.10.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje:

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ani też przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują zagadnienia refakturowania usług, jednak zdaniem organu należy przyjąć, że z refakturowaniem mamy do czynienia jeżeli występują następujące okoliczności:

  1. przedmiotem refakturowania są usługi,
  2. z usług nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiana jest pierwotna faktura, lecz również podmiot trzeci (odbiorca finalny),
  3. sprzedaż (a właściwie odsprzedaż) musi być dokonywana po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży narzuconej przez odsprzedającego,
  4. podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę), z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej, wystawionej przez usługodawcę,
  5. w umowie między kontrahentai powinno być zastrzeżone o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.

W przypadku spełnienia powyższych warunków organ nie widzi przeciwwskazań w dokonywaniu refakturowania usług za media.

Zgodnie z przepisami prawa nie ma przeciwwskazań do dokonywania dostaw między małżonkami, będącymi odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.Transakcje między małżonkami są dopuszczalne, ale jeżeli okaże się, iż powiązania rodzinne miały wpływ na ustalenie ceny organ podatkowy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do określenia wysokości obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.