PD/415-23/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Moja żona również prowadzi działalność, o podobnej do mojej firmy branży. Zakupów dokonujemy u tych samych kontrahentów – każda firma oddzielnie. Jednak obecne uwarunkowania rynkowe powodują, że pewne grupy dostawców kładą nacisk na wykonanie tzw. „targetów”, tzn. minimalnych zakupów określanych przez dostawców, gwarantujących odpowiednio duży upust od ceny wyjściowej. Uwzględniając powyższe korzystniejszym jest, gdy zakupy towarów robi tylko jedna z firm – sumując zakupy przeznaczone dla mojej firmy i firmy żony mamy możliwość uzyskania lepszego upustu cenowego. Następnie firma realizująca zakup sprzedaje towar drugiej firmie z zerową marżą. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.?

PD/415-23/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. marża
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. powiązania rodzinne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

Art. 25 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004 roku, reguluje kwestię ustalania wysokości dochodów w przypadku podmiotów, między którymi istnieje związek gospodarczy, rozumiany jako posiadanie przez pierwszy podmiot bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu lub kontroli drugiego podmiotu bądź posiadanie w jego kapitale udziału nie mniejszego niż 5 %.

Zdaniem tut. organu podatkowego tak brzmiący zapis art. 25 nie dotyczy związku dwóch niezależnych od siebie jednostek, które mogą kształtować swoje związki dobrowolnie, o ile takie działanie znajdzie swe gospodarcze uzasadnienie. Nie ma na to wpływu fakt, iż współpracujące firmy prowadzone są przez małżonków.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy uważa, iż zastosowanie zerowej marży w przypadku obrotu towarami, o których mowa w zapytaniu, między podmiotami gospodarczymi Pana i Pańskiej żony, nie będzie sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek dochodowy od osób fizycznych
US39/DF/410/27/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.