Powiązania gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Powiązania gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania gospodarcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskująca złożyła zapytanie, czy fakt równoczesnego posiadania przez tę samą osobę fizyczną udziałów w jednej Spółce (spółka z o.o.) oraz zasiadania przez nią w radzie nadzorczej drugiej Spółki (spółka akcyjna) kwalifikuje obie Spółki jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 5.10.2006r. W dniu 25.10.2006r. wpłynęło do organu podatkowego uzupełnienie niniejszego wniosku. Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Jeden z udziałowców Podatnika jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki „J” S.A., przy czym wielkość jego udziałów w kapitale Podatnika przekracza 5%. Podatnik powziął wątpliwość czy wskutek takiego stanu rzeczy On oraz Spółka „J” S.A. są podmiotami powiązanymi? Wnioskująca złożyła zapytanie, czy fakt równoczesnego posiadania przez tę samą osobę fizyczną udziałów w jednej Spółce (spółka z o.o.) oraz zasiadania przez nią w radzie nadzorczej drugiej Spółki (spółka akcyjna) kwalifikuje obie Spółki jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka XXX Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzi działalność w zakresie handlu i produkcji materiałów budowlanych. Od 2005 r. Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych wyprodukowanych w Polsce Spółce YYY z siedzibą we Lwowie. Jest powiązana kapitałowo z firmą ZZZ z siedzibą w Niemczech oraz YYY na Ukrainie, albowiem jedyny wspólnik Spółki jest także udziałowcem firmy ZZZ oraz YYY. Spółka sprzedaje materiały budowlane spółce YYY ze szczególnym rabatem w wysokości 35 % w 2005 r., a w następnych (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przedsiębiorców (osobę fizyczną prowadzącą działalność i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) można uznać za jednostki powiązane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 1995r. jest jednocześnie głównym udziałowcem (99,96%) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą od 2001r. Zgodnie z odpisem z KRS prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. jest osoba fizyczna, będąca jej głównym udziałowcem. Ww. podmiotów gospodarczych nie wiążą umowy, transakcje handlowe w wyniku których zostałyby ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Przy sporadycznie występujących transakcjach ceny ustalone są w oparciu o ceny rynkowe stosowane dla pozostałych klientów. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie Strony dotyczy momentu powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz braku wymogu jej przygotowywania w przypadku odstąpienia od umowy.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na złożone zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: czy w momencie zawarcia umowy, czy kiedy kwota należna wynikająca z wystawionych faktur przekroczy próg ustawowy pomimo braku płatności, czy z chwilą dokonania faktycznej zapłaty wynagrodzenia w wartości przekraczającej ww. próg w danym roku podatkowym oraz czy powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji umowy i nie dokonywano żadnych płatności w związku z jej zawarciem, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera szereg umów z (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy sprzedaż przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki jest z przepisami prawa podatkowego?
Fragment:
(...) dotyczy: informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 29.04.2004 r., nr PP/443-10/04 w sprawie opodatkowania sprzedaży przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przedstawia stanowisko dotyczące oceny prawnej stanu faktycznego opisanego w zapytaniu. Z przedmiotowego opisu wynika, iż Spółka w związku ze zmianą profilu działalności zamierza sprzedać posiadany na dzień 30.04.2004 r. zapas towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz firmy, której właścicielem jest udziałowiec i vice prezes zarządu Spółki. Pytanie Spółki dotyczy zgodności planowanej transakcji z przepisami prawa podatkowego. Organ podatkowy w ww. informacji prawidłowo wyjaśnił sposób ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.