ITPP2/4512-150/16/AGW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego zwiazanego z realizacja inwestycji.
ITPP2/4512-150/16/AGWinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. powiat
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wplywu 29 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego zwiazanego realizacja inwestycji ?XXX.? - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego zwiazanego realizacja inwestycji ?XXX.?

W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Planowana inwestycja ?XXX?, dofinansowana z Programu Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, dla Dzialania ?YYY?, Poddzialania ?ZZZ? na operacje typu ?BBB.?

Planowana inwestycja bedzie realizowana na odcinku od G. do R., na terenie gminy R. Roboty budowlane beda prowadzone na dlugosci 4,416 km. Na odcinku od miejscowosci G. do skrzyzowania z droga do miejscowosci K. o dlugosci 4,170 km planowane jest wyrownanie istniejacej nawierzchni masa betonu asfaltowego oraz ulozenie warstwy scieralnej grubosci 4 cm z masy betonu asfaltowego na calej dlugosci odcinka. Po przebudowie jezdnia na terenie niezabudowanym bedzie miala szerokosc 4,5 m, a pobocza beda obustronne o szerokosci 1 m z kruszywa naturalnego. Na tym odcinku zaplanowano tez wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej wraz z peronem oraz wykonanie 13 zjazdow na drogi lesne o nawierzchni z betonu i 4 sztuki o nawierzchni zwirowej grubosci 20 cm. Zostanie rowniez wykonane oznakowanie poziome w postaci krawedziowych linii poziomych. W miejscowosci R. na ul. L. jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz bedzie wykonany jednostronny chodnik o szerokosci 2 m, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym, natomiast na pozostalym odcinku pobocze o szerokosci 1 m. Planowane jest rowniez wyrownanie istniejacej nawierzchni masa betonu asfaltowego oraz ulozenie warstwy scieralnej grubosci 4 cm z masy betonu asfaltowego. Przewiduje sie ponadto wykonanie zjazdow indywidualnych przez chodnik do posesji z kostki betonowej oraz zjazdow na drogi lokalne o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto na ul. L. zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Efekt realizacji projektu dla spolecznosci lokalnej:

 1. poprawa spojnosci drog publicznych na terenie powiatu,
 2. poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego dzieki podniesieniu standardow technicznych drogi, w tym jej parametrow uzytkowych, np. poszerzeniu jezdni do 5,5 m w R. na ul. L,
 3. ulatwienie dojazdu mieszkancom gminy do siedziby Gminy,
 4. poprawa dostepnosci komunikacyjnej terenow w poblizu drogi,
 5. poprawa komfortu jazdy dzieki wyrownaniu nawierzchni,
 6. skrocenie czasu przejazdu droga,
 7. ulatwienie rozwoju spoleczno-gospodarczego obszaru wiejskiego w poblizu drogi,
 8. umozliwienie szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego dojazdu karetek pogotowia, samochodow policji i strazy pozarnej na ewentualne miejsca zdarzen.

Calkowita wartosc projektu ? 1.895.233 zl.

Zrodla finansowania: 63,63% Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 i 36,37% srodki wlasne Powiatu , Gminy i Nadlesnictwa .

W zwiazku z ubieganiem sie o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Powiat zlozy oswiadczenie o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy w zwiazku z planowana realizacja inwestycji ?XXX?, ma mozliwosc odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarowno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakonczeniu w zaden sposob nie ma mozliwosci odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, ktorego wysokosc zostala okreslona we wniosku o dofinansowanie projektu. Brak mozliwosci odzyskania podatku VAT wynika z faktu, ze Powiat jest ?platnikiem? podatku VAT tylko ?do? umow cywilno-prawnych ? art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), oraz ze zrealizowane inwestycje nie beda wykorzystywane na cele zwiazane z czynnosciami opodatkowanymi ? art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

W zwiazku z powyzszym Powiat realizujac ten projekt w zaden sposob nie moze odzyskac poniesionego kosztu podatku VAT.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

W mysl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pozn. zm.), w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ww. przepisu wynika, ze prawo do odliczenia podatku naliczonego przysluguje tylko podatnikom podatku od towarow i uslug w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy maja zwiazek z czynnosciami opodatkowanymi. Odliczyc zatem mozna podatek naliczony, ktory jest zwiazany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. ktorych nastepstwem jest okreslenie podatku naleznego. Wskazana norma prawna wyraza zasade neutralnosci podatku od towarow i uslug, w nastepstwie ktorej podatnicy realizujacy czynnosci zwolnione, sa w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub uslugi, z wyjatkiem przypadkow jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarow i uslug. Ustawa wylacza zatem mozliwosc dokonywania odliczen podatku naliczonego zwiazanego z towarami i uslugami, ktore nie sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynnosci zwolnionych od podatku oraz niepodlegajacych opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca swiadczenia uslug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w ktorych kwota podatku naliczonego moze byc zwrocona jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug finansowanego ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W ? 8 ust. 3 i 4 tego rozporzadzenia okreslono katalog srodkow, ktore stanowia ww. srodki bezzwrotnej pomocy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszlego oraz tresci przywolanych przepisow prawa prowadzi do wniosku, ze Powiatowi nie bedzie przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z realizacja przedmiotowego projektu gdyz wymienione we wniosku wydatki, ktore Powiat bedzie ponosil, nie beda mialy zwiazku z czynnosciami opodatkowanymi podatkiem od towarow i uslug. Wnioskodawcy nie bedzie przyslugiwal rowniez zwrot podatku, gdyz srodki, o ktorych mowa we wniosku, nie sa srodkami wskazanymi w powolanym rozporzadzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Gmine i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.