Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik złożył dnia 03.03.2005 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnik nie otrzymał numeru NIP ponieważ nie zakończyły się czynności wyjaśniające. Podatnik nie otrzymał potwierdzenia, że jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Podatnik zadał pytanie, czy może wystawiać faktury sprzedażowe i czy może odliczać podatek od towarów i usług z faktur zakupowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 18.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.01.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 02.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 18.01.2006 r. za prawidłowe. Uzasadnienie Podatnik złożył dnia 03.03.2005 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnik nie otrzymał numeru NIP ponieważ nie zakończyły się czynności wyjaśniające. Podatnik nie otrzymał potwierdzenia, że jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Podatnik zadał pytanie, czy może wystawiać faktury sprzedażowe i czy może (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy brak aktualnego numeru NIP kontrahenta zagranicznego umiemożliwa podatnikowi zastosowanie stawki O% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik dokonał transakcji dostawy okien dla kontrahenta z Niemiec, który na dzień dokonania transakcji nie posiadał ważnego numeru NIP do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tej sytuacji podatnik skorygował faktury sprzedaży i naliczył 22% podatku VAT, gdyż stanął na stanowisku, iż brak aktualnego numer NIP przez kontrahenta uniemożliwia zastosowanie stawki 0%, takiej jak dla wewnąrzwspólnotowej dostawy towarów. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.Przepis art. 13 ust. 2 ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, (...)