Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik złożył dnia 03.03.2005 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnik nie otrzymał numeru NIP ponieważ nie zakończyły się czynności wyjaśniające. Podatnik nie otrzymał potwierdzenia, że jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Podatnik zadał pytanie, czy może wystawiać faktury sprzedażowe i czy może odliczać podatek od towarów i usług z faktur zakupowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 18.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.01.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 02.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 18.01.2006 r. za prawidłowe. Uzasadnienie Podatnik złożył dnia 03.03.2005 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnik nie otrzymał numeru NIP ponieważ nie zakończyły się czynności wyjaśniające. Podatnik nie otrzymał potwierdzenia, że jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Podatnik zadał pytanie, czy może wystawiać faktury sprzedażowe i czy może (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy brak aktualnego numeru NIP kontrahenta zagranicznego umiemożliwa podatnikowi zastosowanie stawki O% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik dokonał transakcji dostawy okien dla kontrahenta z Niemiec, który na dzień dokonania transakcji nie posiadał ważnego numeru NIP do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tej sytuacji podatnik skorygował faktury sprzedaży i naliczył 22% podatku VAT, gdyż stanął na stanowisku, iż brak aktualnego numer NIP przez kontrahenta uniemożliwia zastosowanie stawki 0%, takiej jak dla wewnąrzwspólnotowej dostawy towarów. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.Przepis art. 13 ust. 2 ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.