Postępowanie ugodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie ugodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Proszę o wyjaśnienie zasad i możliwości odpisania w koszty nieściągalnych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności udokumentowana jest układem zawartym z dłużnikiem w toku postępowania układowego prowadzonego przez Sąd.

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 08.12.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów wierzytelności nieściągalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych do zapytania dokumentów wynika, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 30.09.2003 r. otworzył postępowanie układowe wobec Pana dłużnika. Zgłoszone do postępowania układowego wierzytelności Pana firmy stanowią łączną kwotę netto 95.320,00 zł. Postępowanie układowe zostało zakończone a Sąd umorzył 80% należności. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na (...)