Postępowanie odszkodowawcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie odszkodowawcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty remontów powypadkowych są kosztem uzyskania przychodu , jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym ( art. 16 ust.1 pkt 50 ww.ustawy )?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: odliczenia podatku od towarów i usług , naliczonego od naprawy powypadkowej samochodu ciężarowego nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E (....), pismem z dnia 27.04.2005r. zwrócili się, o interpretację przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług, naliczonego od naprawy powypadkowej samochodu ciężarowego nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym. Stan faktyczny: ,,Kierowca samochodu osobowego spowodował kolizję z naszym samochodem ciężarowym, który nie był objęty dobrowolnym (...)