Postępowanie kontrolne | Interpretacje podatkowe

Postępowanie kontrolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie kontrolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Materiały zabezpieczone przez organy ścigania w trakcie przeszukania mogły zostać zgodnie z literą prawa (art. 180 § 1 i art. 181 Op) wykorzystane przez organy skarbowe dopiero po ich włączeniu do akt postępowania kontrolnego. Wykorzystanie materiałów dowodowych przeprowadzonych i zgromadzonych w toku postępowania karnego, co do zasady nie narusza podstawowych zasad prowadzenia postępowania podatkowego, w tym zasady czynnego udziału strony w tym postępowaniu. Powtórzenie określonych czynności dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania karnego będzie konieczne jedynie wówczas, kiedy ocena tych dowodów dokonana w powiązaniu z materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu podatkowym, uniemożliwia jednoznaczne i prawidłowe ustalenie stanu faktycznego w konkretnej sprawie podatkowej.
Fragment:
(...) w trakcie przeprowadzonego 17 sierpnia 2006 r. przeszukania pomieszczeń Spółki, a także protokołów przesłuchań świadków. Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, przepis art. 181 § 1 Op w brzemieniu obowiązującym przed 6 maja 2006 r. stanowił, że dowodem w sprawie mogą być materiały zgromadzone w toku prawomocnie zakończonego postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Jednak w przedmiotowej sprawie postępowanie kontrolne zostało wszczęte i zakończone, gdy ustawodawca zrezygnował już z tego warunku - zmiana wprowadzona na mocy przepisu art. 2 ustawy z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 66, poz. 470). Przedmiotowe dowody mogły zatem stanowić podstawę do ustalenia stanu faktycznego niniejszej sprawy. Podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie dostarcza także jej argumentacja w zakresie w jakim odnosi się do naruszenia (...)
2011
1
sie

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastoswania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie korekty deklaracji VAT-7 po wydaniu przez organ podatkowy decyzji wymiarowej, zawarte w złożonym w dniu 11.10.2005 roku wniosku za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 07.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim 11.10.2005 r.) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych. Przedstawiając stan faktyczny Podatniczka poinformowała, że w wyniku (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.