Pośrednictwo pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie przez podatnika usług pośrednictwa pracy na rzecz unijnego kontrahenta posiadającego status podatnika od wartości dodanej podlega na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa pracy. W ramach usług pośrednictwa pracy podejmowane są następujące działania: - pozyskiwanie ofert pracy i upowszechniania informacji o miejscach pracy, - poszukiwanie pracowników i wybór zgłoszeń pod kątem potrzeb pracodawcy. Spółka świadczy usługi pośrednictwa pracy na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej. Zagraniczni odbiorcy świadczonych usług są podatnikami podatku od wartości dodanej, posiadają numer NIP, pod którym są zidentyfikowani dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Zdaniem Strony, świadczenie przez podatnika usług pośrednictwa pracy na rzecz unijnego kontrahenta posiadającego status podatnika od wartości dodanej, zgodnie z art. 27 ust. 3 (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie jest miejsce opodatkowania usług: wyszukiwania osób i miejsc pracy, pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłaczeniem wyceny nieruchomości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2005 r., który wpłynął w dniu 30.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługi jest prawidłowe. W dniu 30.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 15.06.2005 r. znak: IIUSPP/446/146/77713/2005/16 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony pismami: z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu do (...)