Posiłki | Interpretacje podatkowe

Posiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów
Fragment:
Dokonując sprzedaży usług wyżywienia dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, którym rodzice sami wykupili posiłki oraz osobom indywidualnym GJUK stosuje PKWiU nr 56.21.19.0 – Usługi przygotowania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering). Dokonując sprzedaży usług wyżywienia dla dzieci w przedszkolach, którym rodzice sami wykupili posiłki GJUK stosuje PKWiU nr 56.21.19.0, jednak na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, GJUK stosuje stawkę VAT – zwolniona. GJUK uznała, że do przedmiotowej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 67a ustawy o systemie oświaty dotyczący stołówki szkolnej. GJUK dokonuje sprzedaży posiłków dla dzieci z przedszkoli, którzy rodzice sami indywidualnie wykupili posiłki na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej z każdym rodzicem. Dla dzieci ze szkół i gimnazjów którym rodzice sami indywidualnie wykupili posiłki GJUK dokonuje sprzedaży posiłków na podstawie zawartej umowy z Dyrektorem szkoły bądź Gimnazjum. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży ze strony GJUK na rzecz dzieci z przedszkola, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów jest tylko i wyłącznie usługa wyżywienia. Należy zatem zauważyć, że usługi świadczone przez GJUK nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, ponieważ nie mają one charakteru pomocniczego i nie są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły czy przedszkoli w tym zakresie, które stanowią świadczenie główne.
2017
5
sty

Istota:
Sposób opodatkowania Produktów.
Fragment:
(...) posiłku i przedmioty do tego służące (na co składa się stolik, krzesła, obrus, zastawa, sztućce), możliwość skorzystania z szatni, palarni itp., możliwość przygotowania posiłku na indywidualne zamówienie, w tym odbiegające od karty dań. Klienci restauracji nie tylko chcą zjeść posiłek, ale przede wszystkim chcą miło spędzić czas w odpowiednim miejscu i atmosferze. Natomiast klienci Wnioskodawcy nie oczekują od niego zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury restauracyjnej (i związanych z tym elementów usługowych). Ich oczekiwania sprowadzają się jedynie do otrzymania Towarów (np. gotowego posiłku), który mogą spożyć od razu po otrzymaniu. Patrząc więc z perspektywy klientów, czego wymaga TSUE w swoim orzecznictwie, w przypadku sprzedaży Towarów w Lokalach, na dalszy plan schodzą elementy usługowe świadczenia (stoliki, krzesła, toalety), bowiem na pierwszym planie pozostaje wyłącznie chęć zakupienia i skonsumowania Towaru. W świetle orzecznictwa TSUE, na charakter świadczenia jako dostawy towarów nie może mieć wpływu obecność personelu sprzątającego jak również możliwość skorzystania ze stolików, czy toalet znajdujących się w Lokalu - fakt ten ma znaczenie drugorzędne i dodatkowe, bowiem konsumpcja na miejscu w tym przypadku nie stanowi zasadniczego celu dla zawieranej transakcji i tym samym nie może determinować jej charakteru.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku VAT przy sprzedaży posiłków przygotowywanych na miejscu i sprzedawanych „na miejscu” oraz przygotowywanych na miejscu i dostarczanych bezpośrednio do kupującego.
Fragment:
Reasumując, zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o VAT sprzedaż gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%. W związku z powyższym w przypadku dostawy dań gotowych, w opinii Wnioskodawcy dokonywać on będzie dostawy towarów, która podlegać będzie opodatkowaniu 5%-ową stawką VAT, gdyż sprzedaż posiłków w lokalu będzie przeznaczona do konsumpcji poza lokalem dlatego będzie dostawą dań gotowych (towarów) w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. a nie usługa przygotowania i dostarczenia. Dostarczone dania gotowe będą w zależności od typu ciepłe lub schłodzone i nie będą wymagały dalszej obróbki więc będą gotowe do natychmiastowego spożycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest: nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków przygotowywanych na miejscu i sprzedawanych „ na miejscu ”, prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla posiłków przygotowywanych na miejscu i dostarczanych bezpośrednio do kupującego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
27
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.85.1 oznaczonych we wniosku nr 2, 7, 8, 9
Fragment:
Klienci ww. produktów zarówno w lokalu firmy, jak i zamawiający posiłki z dostawą na wskazany adres nie oczekują dodatkowych świadczeń poza zakupem ww. produktów oraz nie mają zapewnionej obsługi kelnerskiej. ” Ponadto, organ podniósł, iż „ W przypadku klientów spożywających gotowe posiłki w lokalu firmy nie ma możliwości zamówienia posiłku do stolika, informacje o produktach znajdują się na tablicy, a nie na karcie dań podawanej klientowi. Oczekiwania klientów sprowadzają się jedynie do otrzymania gotowych posiłków, poddanych obróbce termicznej, które można spożyć od razu po otrzymaniu z plastikowych pojemników. Bez wpływu na przedstawiona ocenę prawnopodatkową pozostaje fakt, iż ze sprzedażą tych towarów wiąże się wykonywanie prostych czynności, takich jak: podgrzewanie, zapakowanie i dostawa na wskazany adres, czy komponowanie posiłków z półproduktów, smażenie półproduktów, itp., jak również fakt zapewnienia przez Wnioskodawczynię wydzielonego miejsca, przeznaczonego na spożycie zakupionych przez klientów produktów oraz fakt wydawania klientom do oferowanych produktów jednorazowych plastikowych pojemników, sztućców papierowych. Powyższym czynnościom, w całym świadczeniu, nie można przypisać charakteru dominującego, przeważającego, pozwalającego na uznanie całości wykonywanych czynności za świadczenie usług ”.
2016
2
cze

Istota:
Dostawy gotowych posiłków i dań dostarczanych przez Wnioskodawczynię do klientów, zakwalifikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania PKWiU 10.85.1 i nie zawierających żadnych produktów z zawartością alkoholu powyżej 1,2% zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej ustawy.
Fragment:
W zakres usług nie wchodzi zakup produktów spożywczych, przygotowywanie posiłków ani ich pakowanie. Sprzedawane przez Wnioskodawczynię gotowe posiłki należą do następującego grupowania PKWiU: Obiady na ciepło typu zupa, danie główne: PKWiU ex 10.85.1 - Gotowe posiłki i dania gotowe posiłki i dania, będące w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, Dania typu FIT, sałatki, koktajle: PKWiU ex 10.85.1 - Gotowe posiłki i dania gotowe, posiłki i dania, będące w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia. Produkty garmażeryjne typu pierogi, zimne nóżki: PKWiU ex 10.85.1 - Gotowe posiłki i dania gotowe posiłki wymagające bezpośrednio przed dokonaniem konsumpcji dodatkowych czynności takich jak obróbka termiczna (podgrzanie, umieszczenie w kuchence mikrofalowej lub smażenie). W formie nieprzetworzonej nie są zdatne do bezpośredniego spożycia. Najczęściej są one pakowane w sposób gwarantujący im długi okres przechowywania. Wnioskodawczyni wskazała, że zamawianie posiłku przez Klienta oraz czynności wykonywane od zakupu gotowego dania do jego sprzedaży będą przebiegały w następujący sposób: W zakresie obiadów i dań typu Fit: Klient w celu złożenia zamówienia dzwoni i składa zamówienie telefonicznie, następnie Wnioskodawczyni również telefonicznie składa zamówienie w firmie zewnętrznej X która przygotowuje ciepłe posiłki oraz dania typu fit.
2016
18
maj

Istota:
W zakresie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków z dostawą pod wskazany adres
Fragment:
Na tle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wykonywanych w poszczególnych lokalach gotowych posiłków w opakowaniach z logo firmy i ze sztućcami jednorazowymi, które są dostarczane pod adres wskazany przez klienta stanowi dostawę towarów. Klienci dokonują zakupu ww. posiłków „ na wynos ”. Zapakowane gotowe posiłki dostarczane są do klientów. Zamówienia składane są telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem stron internetowych. Wnioskodawca w stosunku do sprzedawanych posiłków opisanych w wariancie nr 1 nie świadczy żadnych innych usług związanych z dostawą. Sprzedawany jest więc gotowy posiłek przygotowany zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta. Bez wpływu na przedstawioną ocenę prawnopodatkową pozostaje to, że ze sprzedażą posiłków wiąże się dostarczenie zapakowanego w opakowanie z logo firmy gotowego posiłku do klienta. Czynnościom tym, w całym świadczeniu, nie można przypisać charakteru dominującego, pozwalającego na uznanie sprzedaży na rzecz klienta gotowych posiłków w opakowaniach z logo firmy wraz z dostawą do klienta za świadczenie usług. Dodatkowo należy wskazać, że zasadniczym celem i istotą transakcji jest nabycie przez klienta określonego gotowego posiłku. Zatem sprzedaż posiłku wraz dostawą pod wskazany przez klienta adres stanowi na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług jedno świadczenie, które ze względu na charakter świadczenia głównego stanowi dostawę towarów (gotowych posiłków) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
12
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dań i posiłków.
Fragment:
Spółka w punktach gastronomicznych oferuje sprzedaż posiłków. Klient ma możliwość skomponowania samodzielnie posiłku z produktów oferowanych przez Wnioskodawcę lub skorzystania z oferty dnia — posiłku skomponowanego z produktów oferowanych przez Spółkę także oddzielnie. Poszczególne produkty, z których składają się posiłki wyeksponowane są w ladach, w których posiłki są podgrzewane. Proces nabycia posiłku przez klienta wygląda następująco: klient składa zamówienie obsłudze, obsługa nakłada wybrane przez klienta produkty na talerz bądź do pojemnika na wynos, wydaje je klientowi i inkasuje należność za posiłek, klient ma możliwość pobrania sobie sztućców, serwetek, przypraw, klient, wedle swego wyboru, konsumuje posiłek na miejscu lub w innym dowolnym miejscu, w przypadku, gdy posiłek spożywany jest w punkcie gastronomicznym Wnioskodawcy, klient ma obowiązek odniesienia tacy, na której został mu wydany posiłek. W punktach gastronomicznych nie ma możliwości zamówienia innego posiłku niż znajdujący się w danej chwili w ladzie gastronomicznej ani też zamówienia posiłku do stolika. Klienci nabywają wyłącznie gotowe posiłki, czemu nie towarzyszą jakiekolwiek dodatkowe usługi, jakich klient mógłby oczekiwać, np. w restauracjach.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów.
Fragment:
Czy w przypadku wprowadzenia alternatywnego modelu biznesowego, tj. w sytuacji, gdy Spółka dostarczać będzie nabyte od podmiotu trzeciego posiłki w naczyniach transportowych do pomieszczenia wskazanego przez Szpital, a następnie posiłki te będą dystrybuowane do pacjentów przez personel Szpitala, dostawy posiłków powinny zostać uznane za dostawę towarów (gotowych dań i posiłków) i, jako takie, korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 5%... Czy w przypadku wprowadzenia alternatywnego modelu biznesowego, tj. w sytuacji, gdy Spółka dystrybuować będzie nabyte od podmiotu trzeciego posiłki do pacjentów, dostawy posiłków powinny zostać uznane za dostawę towarów (gotowych dań i posiłków) i, jako takie, korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 5%... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Dokonywane przez Spółkę dostawy posiłków do Szpitali w sytuacji, gdy Spółka dostarczać będzie posiłki w naczyniach transportowych do pomieszczenia wskazanego przez Szpital, a następnie posiłki będą dystrybuowane do pacjentów przez personel Szpitala, powinno być uznane za dostawę towarów (gotowych dań i posiłków) i, jako takie, korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 5%. Ad. 2. Dokonywane przez Spółkę dostawy posiłków do Szpitali w sytuacji, gdy to Spółka dystrybuować będzie posiłki do pacjentów, powinny być uznane za dostawę towarów (gotowych dań i posiłków) i, jako takie, korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 5%.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów.
Fragment:
Spółka w punktach gastronomicznych planuje dokonywać sprzedaży posiłków. Klient miałby możliwość skomponowania samodzielnie posiłku z produktów oferowanych przez Wnioskodawcę lub skorzystania z oferty dnia - posiłku skomponowanego z produktów oferowanych przez Spółkę także oddzielnie. Poszczególne produkty, z których składają się posiłki wyeksponowane będą w ladach, w których posiłki będą podgrzewane. Proces nabycia posiłku przez klienta wyglądać będzie następująco: klient składa zamówienie obsłudze, obsługa nakłada wybrane przez klienta produkty na talerz bądź do pojemnika na wynos, wydaje je klientowi i inkasuje należność za posiłek, klient ma możliwość pobrania sobie sztućców, serwetek, przypraw, klient, wedle swego wyboru, konsumuje posiłek na miejscu lub w innym dowolnym miejscu, w przypadku, gdy posiłek spożywany jest w punkcie gastronomicznym Wnioskodawcy, klient ma obowiązek odniesienia tacy, na której został mu wydany posiłek. W punktach gastronomicznych nie będzie możliwości zamówienia innego posiłku niż znajdujący się w danej chwili w ladzie gastronomicznej ani też zamówienia posiłku do stolika. Klienci nabywaliby wyłącznie gotowe posiłki, czemu nie będą towarzyszyć jakiekolwiek dodatkowe usługi, jakich klient mógłby oczekiwać, np. w restauracjach.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży gotowych posiłków i dań, stawką 5%.
Fragment:
Klient ma możliwość skomponowania samodzielnie posiłku z produktów oferowanych przez Wnioskodawcę lub skorzystania z oferty dnia - posiłku skomponowanego z produktów oferowanych także oddzielnie. Poszczególne produkty, z których można ułożyć posiłek, są wyeksponowane w ladach, w których posiłki są podgrzewane. Sprzedaż produktów Wnioskodawcy, z wyjątkiem napojów, odbywa się w systemie „ na wagę ”. Proces nabycia posiłku wygląda następująco: Klient z przygotowanego miejsca pobiera udostępnione przez Wnioskodawcę tacę, talerz, sztućce, serwetki; Przechodząc wzdłuż lady, w której wystawione są oferowane danego dnia dania (ponad pojemnikami z żywnością zamontowane są nadstawki z lampami grzewczymi oraz doświetlającymi, na których zamontowane są etykiety opisujące każde danie z osobna) wybiera samodzielnie dania składające się na jego posiłek. Dociera do końca lady, gdzie znajdują się wagi połączone z kasami fiskalnymi. W tym miejscu dopiero klient ma styczność z personelem lokalu, którego zadaniem jest wyłącznie zważenie posiłku, który klient wstawia na wagę oraz ewentualnie sprzedaż wskazanego przez klienta napoju. Klient samodzielnie podejmuje decyzję co do wyboru dań, na podstawie opisów zawartych na tabliczkach i wyglądu dań.
2016
28
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Posiłki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.