360000-PA-Zespół-3/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) prosimy o udzielenie informacji w sprawie podatku akcyzowego.Nasza firma działając na podstawie decyzji Ministra Finansów zajmuje się prowadzeniem salonów gier na automatach losowych oraz urządzaniem gier na automatach o niskich wygranych. W nowo otwieranych punktach gier na automatach wykorzystujemy automaty do gier, które produkujemy we własnym zakresie. Do produkcji automatów wykorzystujemy części wyprodukowane za granicą, jak również krajowe komponenty. Części wyprodukowane za granicą kupujemy od krajowych kontrahentów, którzy uprzednio przywieźli je na teren Polski, a także sprowadzamy je we własnym zakresie.Nasze pytanie brzmi: czy mamy obowiązek odprowadzać podatek akcyzowy od wytworzonych i oddanych do użytkowania automatów?W art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym wymienione są czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zamknięty katalog czynności nie wymienia przekazania wyrobów akcyzowych do użytkowania. Naszym zdaniem w momencie wyprodukowania i oddania automatów do użytkowania nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, gdyż czynność ta nie jest wymieniona w art. 4 ustawy.

360000-PA-Zespół-3/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. posiadanie
  2. wyroby akcyzowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy ogólne -> Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

W związku z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim informacją nr 3630/PA/0709/124/04/SP z dnia 24.06.2004 r. w trybie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 929 ze zm. ) Spółce XXXX Dyrektor Izby Celnej w Łodzi zgodnie z art. 14b w/w ustawy Ordynacja podatkowa, po sprawdzeniu jej prawidłowości stwierdza, że informacja jest nieprawidłowa i dokonuje jej zmiany.

Po przeanalizowaniu treści w/w informacji należy uznać stwierdzenie, że fakt przekazania wytworzonych przez Spółkę automatów do gier losowych do użytkowania we własnych punktach gier w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jaką wymienia rozdział 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ) za prawidłowe.

Jednakże należy zwrócić uwagę na treść art. 4 ust. 3 w/w ustawy, który stanowi: Opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Niewątpliwie automaty do gier są wyrobem akcyzowym, ponieważ zostały wymienione w poz. 62 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ). Natomiast części do ich wytworzenia nie są wyrobami akcyzowymi. Skoro jednak produktem finalnym jest wyrób akcyzowy, a posiadanie jest czynnością opodatkowaną akcyzą, to Spółka XXXX jest zobowiazana do odprowadzenia akcyzy od tych automatów. Sam fakt posiadania wyrobów akcyzowych, od których nie odprowadzono podatku akcyzowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Spółka XXXX jest posiadaczem wyrobów akcyzowych, od których nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i w związku z powyższym stała się podatnikiem podatku akcyzowego i na niej ciąży obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od automatów do gier na automatach o niskich wygranych, które są w jej posiadaniu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wyroby akcyzowe
420000-WPA-9141-15/04/ES | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.