Posiadacz zależny | Interpretacje podatkowe

Posiadacz zależny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiadacz zależny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od gruntu, do którego podatnik ma ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
Fragment:
(...) Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz.24655 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawiauznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Na podstawie aktu notarialnego Gmina Łódź będąca właścicielem nieruchomości ustanowiła odpłatnie na rzecz wnioskodawcy na czas nieokreślony ograniczone prawo użytkowania gruntu celem budowy sieci elektroenergetycznej, stacji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy ustalenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )- właściciel nieruchomości jednostka samorządu terytorialnego, użytkownik nieruchomości osobs prawna ( wpis ewidencji geodezji - użytkownik ), użytkownik zawiera umowę najmu pomieszczenia z osobą Y do prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) w sprawie: przekazania nieruchomości Powiatu ................ w nieodpłatne użytkowanie oraz umowa użytkowania zawarta w dniu .................... pomiędzy Zarządem Powiatu ............... a X. Na podstawie przytoczonych powyżej uchwał i umowy użytkowania stwierdzam, że X uzyskał władanie nieruchomością i prowadzi na niej działalność we własnym imieniu i na własny rachunek - a więc jest zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem zależnym. Innymi słowy - posiadacz zależny to osoba fizyczna lub prawna , która nie jest ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym a włada nieruchomością w oparciu o uregulowany stosunek prawny / w omawianym przypadku jest to umowa użytkowania /. W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na posiadaczu zależnym - użytkowniku nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.