Portugalia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Portugalia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskane z Norwegii będą podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożenia zeznania za 2007 rok w Polsce?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego z pracy najemnej wykonywanej za granicą - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskująca emeryturę w Polsce i na terytorium Republiki Portugalskiej podlega opodatkowaniu w RP i czy do opodatkowania emerytury portugalskiej w Polsce zostanie zastosowana metoda wyłączenia z progresją ?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 01.06.2005r zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny : Jako osoba fizyczna : - posiada Pan miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - uzyskuje Pan emeryturę w Polsce i na terytorium Republiki Portugalskiej, - od emerytury portugalskiej jest pobierany podatek na terytorium Republiki Portugalskiej. Strona zwraca się z pytaniem w sprawie zasad opodatkowania tych dochodów. Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż dochody z emerytury portugalskiej : - podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, - wobec opodatkowania emerytury portugalskiej na terytorium Republiki Portugalskiej do naliczenia podatku w Polsce zostanie zastosowana metota wyłączenia z progresją. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan (...)