Ponowny wniosek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ponowny wniosek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszczalne jest, bez stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, wystawianie oryginałów faktur VAT w wersji tradycyjnej ( papierowej ), zaś przechowywanie kopii faktur trwale zapisanych w wersji elektronicznej w systemie informatycznym umożliwiającym przyporządkowanie ich do poszczególnych okresów rozliczeniowych, wydrukowanie w razie potrzeby i uwierzytelnienie podpisem osoby odpowiedzialnej.

Fragment:

(...) Pismem z dnia ... 2007r. P. wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszczalne jest, bez stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, wystawianie oryginałów faktur VAT w wersji tradycyjnej ( papierowej ), zaś przechowywanie kopii faktur trwale zapisanych w wersji elektronicznej w systemie informatycznym umożliwiającym przyporządkowanie ich do poszczególnych okresów rozliczeniowych, wydrukowanie w razie potrzeby i uwierzytelnienie podpisem osoby odpowiedzialnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po analizie złożonego wniosku stwierdził, iż stanowi on (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym?

Fragment:

(...) W dniu 1 marca 2007r. wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący w 2005r. przeprowadził remont mieszkania i wykonał następujące prace: wymiana ogrzewania, podłóg, drzwi oraz wymalowanie ścian. We wniosku zaznaczył, iż tę inwestycje zakończył 31-12-2005r. Aktualnie Pytający zgromadził środki finansowe aby rozpocząć drugą inwestycję związaną z remontem mieszkania. Pytający uważa, że może złożyć wniosek o zwrot VAT po raz drugi, gdyż jak uważa w ustawie z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie ma zapisu, że można tylko dokonać jednej inwestycji. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stwierdza się co (...)