Ponowny wniosek | Interpretacje podatkowe

Ponowny wniosek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ponowny wniosek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszczalne jest, bez stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, wystawianie oryginałów faktur VAT w wersji tradycyjnej ( papierowej ), zaś przechowywanie kopii faktur trwale zapisanych w wersji elektronicznej w systemie informatycznym umożliwiającym przyporządkowanie ich do poszczególnych okresów rozliczeniowych, wydrukowanie w razie potrzeby i uwierzytelnienie podpisem osoby odpowiedzialnej.
Fragment:
(...) Pismem z dnia ... 2007r. P. wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszczalne jest, bez stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, wystawianie oryginałów faktur VAT w wersji tradycyjnej ( papierowej ), zaś przechowywanie kopii faktur trwale zapisanych w wersji elektronicznej w systemie informatycznym umożliwiającym przyporządkowanie ich do poszczególnych okresów rozliczeniowych, wydrukowanie w razie potrzeby i uwierzytelnienie podpisem osoby odpowiedzialnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po analizie złożonego wniosku stwierdził, iż stanowi on (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym?
Fragment:
(...) W dniu 1 marca 2007r. wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący w 2005r. przeprowadził remont mieszkania i wykonał następujące prace: wymiana ogrzewania, podłóg, drzwi oraz wymalowanie ścian. We wniosku zaznaczył, iż tę inwestycje zakończył 31-12-2005r. Aktualnie Pytający zgromadził środki finansowe aby rozpocząć drugą inwestycję związaną z remontem mieszkania. Pytający uważa, że może złożyć wniosek o zwrot VAT po raz drugi, gdyż jak uważa w ustawie z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie ma zapisu, że można tylko dokonać jednej inwestycji. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stwierdza się co (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.